Dvojezičnost u Gračacu najkasnije do 17. lipnja

Slika korisnika admin
Vedran SITNICA
Načelnik Općine Gračac Goran Đekić podsjetio je kako je prije godinu i pol dana propao pokušaj izmjene općinskog Statuta kojom bi se realiziralo ovo pravo

Dvojezičnost, ili preciznije kazano - ravnopravna službena uporaba srpskog jezika i ćiriličnog pisma, u Gračacu bi trebala biti uvedena najkasnije do 17. lipnja. To je rok koji će za usklađenje Statuta Ministarstvo uprave dati gradovima i općinama u kojima nacionalne manjine imaju ovo pravo.

Šest mjeseci - primjeren rok

Naime, ni u Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, kao ni u Zakonu o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH, a niti u Naputku za dosljednu provedbu Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH koji je ministar uprave Arsen Bauk donio u ožujku nije definiran vremenski rok u kojem, od trenutka objave rezultata Popisa stanovništva, predstavničko tijelo treba donijeti izmjenu Statuta kojom se definira dvojezičnost. U Ministarstvu uprave smatraju kako je šest mjeseci od objave dijela rezultata Popisa stanovništva 2011. koji se odnose na broj stanovnika prema narodnosti primjeren rok za ispunjavanje ove zakonske obveze.

Prema rezultatima Popisa stanovništva 2011. pripadnici srpske nacionalne manjine u Općini Gračac čine 45,16% stanovništva, čime se uvelike premašuje nužna trećina udjela u stanovništvu potrebna za uvođenje dvojezičnosti. Podsjetimo, pripadnici srpske manjine pravo na dvojezičnost ovdje su imali i ranije, jer je njihov udio u stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2001. iznosio 38,82 %. U izjavi za naš list načelnik Općine Gračac Goran Đekić nedavno je podsjetio kako je prije godinu i pol dana propao pokušaj izmjene općinskog Statuta kojom bi se realiziralo ovo pravo, s obzirom na to da prijedlog nije dobio potrebnu natpolovičnu većinu svih vijećnika, što je nužna većina u slučaju statutarne izmjene. Đekić je izrazio sumnju u mogućnost drukčijeg rezultata u prilici ponovnog glasovanja. Ako bi se, naime, glasovalo po etničkoj pripadnosti, nedostajao bi jedan glas jer u gračačkom Općinskom vijeću, koje broji 15 članova, pripadnici srpske nacionalne manjine imaju sedam vijećnika, petoricu iz SDSS-a i dvojicu iz DPS-a.

- Ministarstvo uprave je mišljenja da je u usklađivanju Statuta jedinica samouprave potrebno pristupiti u primjerenom roku od dana službene objave rezultata Popisa stanovništva 2011. o čemu će jedinicama samouprave biti izdana detaljnija uputa u najskorijem roku. Taj primjereni rok, odgovarajućom primjenom odredbe članka 28. Zakona o u uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH kojom je propisano da su općine, gradovi i županije dužne uskladiti svoje statute s odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu i dostaviti ih bez odlaganja središnjem tijelu državne uprave ovlaštenom za nadzor nad primjenom ovog zakona, ne bi trebao iznositi više od šest mjeseci od dana službene objave rezultata Popisa stanovništva 2011., stoji u odgovoru Ministarstva uprave koji potpisuje pomoćnik ministra Boris Milošević.

Ciljani nadzor

S obzirom na to da će se lokalni izbori održati 19. svibnja, što znači da će predstavnička tijela, pa tako i gračačko Općinsko vijeće, biti raspuštena najkasnije od 19. travnja, ostaje otvoreno pitanje hoće li sadašnji saziv Vijeća vrući krumpir dvojezičnosti prepustiti novom sazivu. U slučaju da i nakon 17. lipnja voljom vijećnika u Statutu ne bi bila uređena dvojezičnost, ona će se ipak uvesti po sili zakona.

VIŠE U TISKANOM IZDANJU

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno

Komentari

Slika korisnika ZadarskiPurger
Kakva komedija. MIJENJAJTE USTAV. Sada bi i za ovakvu glupost trebalo trositi novac. Slijedece je da i sve ustanove i cinovnici moraju znati cirilicu jer ce i dokumenti morati biti dvojezicni. Evo vam opet Jugoslavije. Za koga smo se onda borili. Fuj, Fuj i opet Fuj
Slika korisnika dragovoljac91
pa zaboga niti do 1991 u Gračacu se nije pisalo ćirilicom niti su bile dvojezične table kakve su ovo sad pizdarije