NAJBOLJI Kaljska ribarska zadruga Omega 3 treća hrvatska zadruga po prihodima

Slika korisnika mkvanja
FINA objavila analizu TOP 50 poduzetnika po ukupnim prihodima u 2017. godini
Ribarska zadruga Omega 3 je u 2017. godini imala prihod od 74.871.340 kuna što im je donijelo 3. mjesto od 213 u istoj djelatnosti te 1.263. mjesto od 124.146 u državi, što ih također stavlja unutar Top pet posto. Njihovih 77 zaposlenih primali su prosječno plaću od 5.221 kuna
U 2017. godini ostvarili su dobit od gotovo tri milijuna kuna - Ribarska zadruga Omega 3

Financijska agencija (Fina) objavila je analizu prvih 50 poduzetnika po ostvarenom ukupnom prihodu u 2017. godini, prema oblicima vlasništva (privatno, državno, zadružno i mješovito), pokazala je da  su poduzetnici u privatnom vlasništvu ostvarili najveći prihod (104,5 milijardi kuna) u usporedbi s istim brojem poduzetnika u drugim oblicima  vlasništva. Najviše je zaposlenih bilo kod 50 poduzetnika u državnom  vlasništvu (64. 987), koji su ostvarili najveću neto dobit (3,2 milijarde kuna). Poduzetnici u mješovitom vlasništvu, njih 50, odmah su iza poduzetnika u privatnom vlasništvu prema visini ostvarenih prihoda s 52,0  milijarde kuna, dok su prvi prema visini obračunatog poreza na dobit  koji je iznosio 815,9 milijuna kuna te prema ostvarenoj dobiti razdoblja,  u iznosu od 4,1 milijardi kuna. Zaposlenima kod top 50 poduzetnika u  mješovitom vlasništvu obračunata je najveća prosječna mjesečna neto  plaća, u iznosu od 7.450 kuna. Jednako tako, i prosječna neto plaća zaposlenih na razini top 50 poduzetnika u druga dva oblika vlasništva, državnom (7.146 kn) i privatnom (6.844 kn), veća je od prosječne mjesečne  neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.372 kn).

HEP ODS s najvećim prihodom

Prvih 50 poduzetnika po ukupnim prihodima u 2017. godini koji su u  državnom vlasništvu, ostvarili su ukupne prihode od 47,5 milijardi kuna,  imali su 64 .987 zaposlenih, ostvarili dobit razdoblja od 3,4 milijarde kuna, gubitak razdoblja od 221,3 milijuna kuna te neto dobit iznosi 3,2 milijarde kuna. Zaposlenima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća  u iznosu od 7.146 kuna. Od ukupno 50 tvrtki u državnom vlasništvu, najviše ih je u području prijevoza i skladištenja (24  posto), slijedi područje  opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacije (22 posto,  trgovina na veliko i malo (10 posto) te prerađivačka industrija i građevinarstvo (osam posto).

Među ovim poduzetnicima najveći su prihod ostvarili Hrvatska elektroprivreda d.d., HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., HEP  Proizvodnja d.o.o. i Zagrebački holding d.o.o.

Prvih 50 poduzetnika po ukupnim prihodima u 2017. godini koji su u  privatnom vlasništvu, ostvarili su ukupne prihode od 104,5 milijardi kuna, imali su 49.723 zaposlena, ostvarili dobit razdoblja od 3,3 milijarde  kuna, gubitak razdoblja od 695,1 milijun kuna te neto dobit u iznosu od  2,7 milijardi kuna. Prosječna obračunata mjesečna neto plaća iznosila je  6.844 kune. Od ukupno 50 tvrtki u privatnom vlasništvu, najviše ih je u  djelatnosti trgovine na veliko i malo (56 posto) i u prerađivačkoj industriji (26 %). Među ovim poduzetnicima najveći su prihod ostvarili Petrol  d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o. i Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.

Analiza ovog skupa poduzetnika prema porijeklu kapitala, pokazala je  da je kod 22 poduzetnika riječ o 100 posto domaćem kapitalu, kod 21 o  100 posto stranom kapitalu, a kod sedam poduzetnika kapital je dijelom  domaći, a dijelom strani, u različitim omjerima. Zanimljivo je napomenuti da je najveća prosječna mjesečna neto plaća obračunana kod poduzetnika čiji je kapital dijelom domaći, a dijelom strani, dok je najmanja  prosječna mjesečna plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika čiji  je kapital u 100 posto u domaćem vlasništvu.

Najveće plaće

Prvih 50 poduzetnika po ukupnim prihodima u 2017. godini koji su u  zadružnom vlasništvu, ostvarili su ukupne prihode od 1,0 milijardu kuna, imali su 883 zaposlena, ostvarili dobit razdoblja od 41,8 milijuna kuna, gubitak razdoblja od 4,5 milijuna kuna te neto dobit u iznosu od 37,3  milijuna kuna. Prosječna obračunata mjesečna neto plaća iznosila je  4.507 kuna. Od ukupno 50 tvrtki u zadružnom vlasništvu, najviše ih je u  djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i rudarstva (58 posto), slijedi prerađivačka industrija (16 posto) te trgovina na veliko i malo (14 posto).  Među ovim poduzetnicima najveći su prihod ostvarili Prvča poljoprivredna zadruga, Napredak poljoprivredna zadruga i Ribarska zadruga  Omega 3 iz Kali na otoku Ugljanu.

Ribarska zadruga Omega 3  je u 2017. godini imala prihod od  74.871.340 kuna što im je donijelo  3. mjesto od 213 u istoj djelatnosti te  1.263. mjesto od 124.146 u državi, što ih također stavlja unutar Top pet  posto. Dobit im je u ovoj godini iznosila 2.964.434 kuna, rezultat koji je  donio 5. mjesto od 213 u istoj djelatnosti te 1.698. mjesto od 124.146 u  državi, što je također u  Top pet posto. Imali su u 2017. godini imovinu u  vrijednosti od 47.099.664 kuna. U toj godini imali su 77 zaposlenih  koji  su prosječnu primali neto plaću od 5.221 kuna, što ih je stavljalo na 34.  mjesto od 213 u istoj djelatnosti.

Prerađivačka industrija najviše zarađuje

Prvih 50 poduzetnika po ukupnim prihodima u 2017. godini koji su u  mješovitom vlasništvu, ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 52,0 milijarde kuna, imali su 41 171 zaposlenog, ostvarili 4,1 milijardu kuna dobiti razdoblja, 2,2 milijarde kuna gubitka razdoblja te je neto dobit iznosila 1,9 milijardi kuna. Prosječna obračunata mjesečna neto plaća iznosila je 7.450 kuna. Od 50 poduzetnika u mješovitom vlasništvu po kriteriju ukupnoga prihoda, najviše ih je u prerađivačkoj industriji (46 posto),  slijedi djelatnost prijevoza i skladištenja (10 posto) te djelatnosti  pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (10 posto). Među  ovim poduzetnicima najveći su prihod ostvarili INA d.d., Hrvatski Telekom d.d. i Podravka d.d.

Analiza prema porijeklu kapitala pokazala je da je kod 31 poduzetnika  u mješovitom vlasništvu riječ o 100 posto domaćem kapitalu, kod dvoje  o 100 posto stranom kapitalu, a kod 17 poduzetnika kapital je dijelom  domaći, a dijelom strani, u različitim omjerima. Najveća prosječna mjesečna neto plaća isplaćena je kod poduzetnika čiji je kapital 100 posto u  inozemnom, a najmanja prosječna mjesečna plaća obračunata je kod  poduzetnika čiji je kapital u 100 posto domaćem vlasništvu.

Promatramo li TOP 50 poduzetnika po ostvarenim ukupnim prihodima, prema svim oblicima vlasništva, najviši je prosječan broj zaposlenih  kod poduzetnika u državnom vlasništvu (1300).

Najveća prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima u  mješovitom vlasništvu (7.450 kn). Najveći prosječan prihod po poduzetniku u 2017. godini (950.671 kn) ostvarili su poduzetnici u privatnom  vlasništvu, dok su poduzetnici u državnom vlasništvu ostvarili najveću  neto dobit po poduzetniku, koja je iznosila 63.883 kune.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno