Donesena nova Odluka o komunalnom doprinosu

Slika korisnika mkvanja
U Ninu održana 18. sjednica Gradskog vijeća
Ovisno o pogodnosti položaja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, područje grada Nina podijeljeno je u 5 zona. Najveći iznos od 138 kuna plaćat će se u 1. zoni, dok će najniži iznos biti u 5. zoni u visini 50 kuna
Marijana RAMOV
Na sjednici je nazočilo je svih 13 vijećnika

Prošli tjedan održana je 18. sjednica Vijeća Grada Nina kojom  na kojoj je nazočilo je svih 13 vijećnika. Dnevni red je bio sljedeći: Donošenje odluke o prihvaćanju zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća,  Donošenje odluke  o komunalnom doprinosu, Donošenje odluke   o reklamiranju, Donošenje odluke o suglasnosti ulaganja Zaton, Donošenje odluke o suglasnosti ulaganja Ninski Stanovi, Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za zakup č.z. 2108/1 k.o. Nin-Zaton, Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prodaju dijela č.z. 220/1 k.o.  Poljica Brig, Donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za  kupnju nekretnina, Donošenje odluke o prihvaćanju sporazuma o podjeli udjela u tvrtkama Vodovod, Liburnija i Čistoća, Donošenje odluke o  nerazvrstanim cestama, Donošenje odluke o prigovorima na objavljenu  listu prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS, Donošenje odluke  o zahtjevu Šime Šalova, Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na plan upisa djece u Dječji vrtić Morska vila, Donošenje odluke  o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisu djece  u Dječji vrtić Morska vila, Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog odluke o mjerilima za naplatu usluga DV Morska  vila, Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog  odluke o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u DV  Morka vila te Razno.

Projekti ruralnog razvoja

Zbog novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, potrebno je izvršiti  i usklađenje Odluke o komunalnom doprinosu. Novom Odlukom o komunalnom doprinosu visinom doprinosa, područjem zone za plaćanje,  jediničnom vrijednošću doprinosa po vrsti objekata, načinom i rokovima plaćanja komunalnog doprinosa, uvjetima i razlozima djelomičnog  ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa,  potiče se  razvoj izgradnje stambenih objekata do dvije stambene jedinice (u  ukupnom volumenu do 1000 m3) te razvoj proizvodnje unutar poduzetničko gospodarskih zona na području grada. Ovisno o pogodnosti položaja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, područje grada Nina podijeljeno je u 5 zona. Najveći iznos od  138 kuna plaćat će se u 1. zoni (Nin, Zaton i Grbe - 1000 metara ZOP-a),  dok će najniži iznos biti u 5. zoni (područja izvan GP naselja, poduzetničke i gospodarske zone) u visini 50 kuna.

Odlukom su propisani i određeni kriteriji oslobađanja od plaćanja, a  prijedlog odluke su vijećnici jednoglasno prihvatili.

Pod točkama 4. i 5. Vijećnicima je obrazloženo kako će Grad Nin na tip  operacije 2.1.1. koji se financira preko europskog programa za ruralni  razvoj u sklopu LAG-a MARETA  a u svrhu razvoja opće društvene infrastrukture za podizanje kvalitete života stanovnika prijaviti dva projekta.

Prvi projekt odnosi se na obnovu sportskog igrališta u Ninskim Stanovima u cjelokupnom iznosu od 401.200,00 HRK. Planirano sufinanciranje projekta od strane APPRRR-a iznosi 296.500,00 HRK, dok će ostatak  Grad Nin osigurati vlastitim sredstvima.

Drugi prijavljen projekt je Izgradnja dječjeg igrališta u Zatonu uz samu  plažu Jaz čija vrijednost radova iznosi 397.725,00 HRK, a koju će APPRR  financirati u maksimalnom dozvoljenom iznosu od 296.500,00 HRK.  Oba su jednoglasno prihvaćena, kao i odluke o raspisivanju natječaja za  prodaju dijela č.z. 220/1 k.o. Poljica Brig kao i prihvaćanje najpovoljnijih  ponuditelja za kupnju č.z. 220/15, te 220/16 k.o. Poljica Brig.

Dječji vrtić Morska vila

Jednoglasno su donesene i odluke o prihvaćanju sporazuma o podjeli  udjela u tvrtkama Vodovod, Liburnija i Čistoća, odluka o nerazvrstanim  cestama, te prijedlog stranke Šime Šalova za zamjenu nekretnine za dug  neplaćenog komunalnog doprinosa.

Planira se kako će nova pedagoška godine 2019/20, započeti u novoizgrađenom vrtiću u Ninu, koji je u tijeku svoje izgradnje, stoga je i pozitivna novina što će se u novoj godini znatno povećati broj slobodnih mjesta  za upis djece, što do sada zbog prostornih ograničenja nije bilo moguće.

Sve 4 točke dnevnog reda koji se regulira rad, upisi i naplata u dječjem  vrtiću Morska vila gradski vijećnici su jednoglasno prihvatili.

Pod Razno se trebalo raspravljati o pristiglom dopisu grupe građana  koji su izrazili nezadovoljstvo neprimjerenim korištenjem javnih površina od strane trgovačkih i ugostiteljskih djelatnika u povijesnoj jezgri  Ninu te iznimno niskim naknadama za zakup istih. Zbog opsežnosti rasprave o navedenoj građanskoj inicijativi, o ovom zahtjevu raspravljat će  se i odlučivati na sljedećoj sjednici gradskog vijeća grada Nina.

(M. RAMOV)

Kategorija: 
Ocjena: 
Prosječno: 1 (1 glasova)