Kulaš d.o.o. nije izlijevao fekalije nego more

Slika korisnika admin
Autor: 
Facebook

Dana 8. srpnja 2016. godine na stranici 14. Zadarskog lista preko gotovo cijele stranice objavljen je senzacionalistički naslov: "Sramota šokantni ekološki incident na rivi u Turnju" "Ispustili fekalije u more, zbog smrada turisti pobjegli iz obližnjih lokala", te podnaslov: "Kanalizacija nije u funkciji i u njoj nikako ne bi trebale biti otpadne vode i fekalije. Prvi priključci bi trebali biti tek nakon ljeta. Ali sve je moguće, kaže Zoran Pelicarić".

Sukladno odredbi čl. 40. st. 1. Zakona o medijima NN 59/04, 84/11, 81/13, podnositelj ovog zahtjeva Kulaš d.o.o. iz Biograda, zahtijeva da se u prvom idućem broju Zadarskog lista objavi ispravak predmetne informacije, budući su istom povrijeđena njegova prava i interesi, kao pravnoj osobi. Jednako se tako zahtijeva da se, a to sukladno odredbi čl. 41. st. 1. Zakona o medijima, ispravak objavi bez promjena i dopuna na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena informacija na koju se ispravak odnosi, te da je jasno vidljivo da je riječ o ispravku. Pritom podnositelj zahtjeva ne daje suglasnost da se ispravak objavi među reagiranjima odnosno pismima čitatelja.

Naime, u članku od dana 8. srpnja 2016. godine iznesen je niz neistina koje su usmjerene protiv podnositelja ovog zahtjeva, budući su svi navodi sadržani u tom članku neistiniti, i izravno narušavaju prava i na pravu zasnovane interese istoga.

U odnosu na sadržaj predmetnog članka, nije istina da je podnositelj zahtjeva Kulaš d.o.o. izlijevao fekalije u more, već isključivo more koje je prodiralo u suhu komoru Komunalca d.o.o. Komunalac d.o.o. je isprva pozvao ovlaštene stručnjake iz Splita u cilju sprječavanja štete uslijed prodiranja nanosa mora u suhu komoru, međutim, kako isti nisu mogli spriječiti nanose mora, Kulaš d.o.o., podnositelj zahtjeva, na teren je došao po pozivu Komunalca d.o.o., kao odgovarajuća ispomoć. Pri tome, budući su nanosi mora bili takvog obujma, Kulaš d.o.o. je more iz suhe komore Komunalca d.o.o., podnositelj zahtjeva, na teren je došao po pozivu Komunalca d.o.o., kao odgovarajuća ispomoć. Pri tome, budući su nanosi mora bili takvog obujma, Kulaš d.o.o. je more iz suhe komore Komunalca d.o.o. izlijevao natrag u more, kako uostalom to tvrdi i Marin Colić direktor Komunalca d.o.o, te jasno navodi da fekalije ni u kojem slučaju ne bi trebale biti u cjevovodu. Dakle, nije riječ o ekološkom incidentu, podnositelj zahtjeva nije izlijevao fekalije u more, već more vraćao natrag u more.

Obzirom na naslove i podnaslov predmetnog novinskog članka, te kako se istima podnositelju zahtjeva stavlja na teret ekološki incident, jasno je kako je isti napisan u namjeri nanošenja štete podnositelju zahtjeva, pa se i predlaže objaviti ispravak toga članka, kako je naprijed opisano.

Kulaš d.o.o., po punomoćniku

 odvjetnik Branimir Zorica

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno