Vir ima sve lokacijske dozvole za gradnju Vodovoda i kanalizacije na cijelom otoku

Slika korisnika valentinam
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROJEKTA IZNOSI PRIBLIŽNO MILIJARDU KUNA!
Autor: 
»Vodovod Vir« dobio je lokacijske dozvole za izgradnju cjelokupne vodovodne i kanalizacijske mreže otoka Vira. Tijekom ljeta odradit će se javna nabava za naselje Prezida
Virski list
Virski projekt stoljeća

Općinsko poduzeće „Vodovod Vir“ dobilo je lokacijske dozvole za projekt gradnje vodovodne i kanalizacijske mreže otoka Vira za cijeli otok Vir, što je bio jedan od ključnih preduvjeta apliciranja projekta za EU sredstva. Riječ je o četiri lokacijske dozvole koje uključuju gradnju kanalizacijskog i vodovodnog cjevovoda, hidroblokove i crpne stanice za trasu predmetnog zahvata koja obuhvaća naselja: Brdonja, Rosulje, Slatina, Marina, Lučica, Bobovik, Žitna, Straža, Soldatica, Virić, Laz, Sapavac, Sridnje Kućice, Lozice, Biskupljača, Radnjača, Smratine, Velika Slatina, Torovi, Pedinka, Srpljica, Šepunatka, Site i Kozjak.

Time su 134 kilometra kanalizacijskog i 126 kilometara vodovodnog cjevovoda sa 16 crpnih stanica, dva hidrobloka i uskoro podmorskim ispustom dužine 1.922 metra – završena priča, barem kada su u pitanju projektna dokumentacija i lokacijske dozvole. Procijenjena vrijednost ovog projekta iznosi vrtoglavih milijardu kuna uključujući PDV, od čega više od 850 milijuna kuna investicijskih troškova otpada na sam projekt, a preostalih 150 milijuna kuna na troškove zemljišta, poslove nadzora, vidljivosti te druge poslove vezne uz gradnju virskog vodovoda i kanalizacije. Kako je riječ o procijenjenim troškovima, prava vrijednost projekta znat će se tek nakon procesa javnih nabava, no temeljem njezine procijenjene vrijednosti rezervirat će se sredstva u EU. Jedina lokacijska dozvola koja trenutno nije u aplikacijskom kompletu je dozvola za uređaj za pročišćavanje, odnosno za podmorski ispust dužine 1.922 metra kojim će se premostiti i isključiti već postojeći.

- Zahtjev smo predali prije dva tjedna, pa očekujemo kako će vrlo skoro biti u proceduri. Time će svi objekti koji su bitni za izgradnju kompletne vodovodne i kanalizacijske mreže imati lokacijsku dozvolu - kaže Hrvoje Bašić, direktor virskog vodovodnog poduzeća. S ovim lokacijskim dozvolama mogu se okončati i glavni projekti za svako naselje, koji su i bez njih odrađeni u oko 95 posto složenosti, nakon čega slijedi izdavanje građevinske dozvole.

- Građevinska dozvola bit će kompliciran i složen projekt, ali ona nije uvjet za EU sredstva - ističe direktor Bašić objašnjavajući kako proces apliciranja traži usvojenu studiju izvodljivosti čija je radna verzija gotova te ide u „Hrvatske vode“ i JASPERS na čitanje i kontrolu. Lokacijske dozvole za naselja su kompletirane, dozvola za podmorski ispust već je u proceduri, dok je u ostatku prijave potrebno priložiti minimalno jednu postojeću građevinsku dozvolu za prijavljeni projekt. Virsko vodovodno poduzeće u ovom trenutku ima četiri građevinske dozvole, tako da ni taj zahtjev neće predstavljati zapreku. Tako će II. i III. faza koje su u gradnji također biti prijavljene kao EU projekt, a za njih postoje građevinske dozvole, kao što će se za naselja koja su dobila lokacijsku dozvolu dobiti još tri građevinske dozvole. Sve skupa, „Vodovod Vir“ će raspolagati sa sedam građevinskih dozvola i s tim će se papirima, dodaje direktor Bašić, ići na kontrolu prema EU agenciji:

- Kako je riječ o projektu većem od 50 milijuna eura, o njegovoj sudbini izravno će odlučivati Bruxelles.

Do tada će se već početkom rujna nastaviti i radovi na priključcima II. i III. faze vodovodne i kanalizacijske mreže. Naselja Centar, Luka i Miljkovica do ulice Miljkovica XIII, kao projekti I. i II. faze, već su odrađena sa 2.300 priključaka za vodovod i kanalizaciju, tri crpne stanice, hidrantskim platoom, podmorskim ispustom dužine 1,5 kilometara, vodospremom te s postavljenih 26 kilometara kanalizacije i 22 kilometra vodovoda. Projektno je riješena i III. faza izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže otoka Vira u naselju Prezida vrijedna 40 milijuna kuna, koja će s radovima početi nakon obavljene javne nabave, najvjerojatnije krajem 2018. godine, dok će sama javna nabava biti obavljena tijekom ljeta. Ovim će se projektom izvesti 12 kilometara vodovodne i 12 kilometara kanalizacijske mreže te oko 1.600 vodovodnih i kanalizacijskih priključaka. Cijela Prezida, kao pravac koji gravitira prema već odrađenom podmorskom ispustu, time će također biti odrađena i stavljena ad acta kao kompletni južni pravac otoka.

PROJEKT AGLOMERACIJE NIN-PRIVLAKA-VRSI

Pretposljednjeg dana u srpnju otvorit će se ponude za nadzor izvođenja radova na projektu aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi kojega kao investitor i nositelj projekta vodi virsko općinsko poduzeće „Vodovod Vir“. Aglomeracija je kruna desetljetnog perioda kroz koji je projekt vrijedan 397 milijuna kuna osmišljen, planiran, proveden i početkom siječnja 2018. godine doveden s dokumentacijom do samog kraja. Njezin kompleksan sustav čini 102 kilometara kanalizacije, 32 kilometra vodovodne mreže, 33 crpne stanice, bio pročišćivač i ispust dužine pet kilometara.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno