Zavod za javno zdravstvo obavio već petu analizu kakvoće mora u Zadru

Slika korisnika valentinam
Izvrsna kvaliteta
Treće i četvrto ispitivanje pokazalo da je more na svim mjernim točkama izvrsne kakvoće, dakle I. kategorije, kaže Benito Pucar, te navodi da su do sada utvrđena onečišćenja kratkotrajna i najčešće izazvana kišom, vjetrovima ili dotokom onečišćene vode s kopna
Marin GOSPIĆ
Ove godine mjerenja se provode na 95 točaka, što je dvije više nego prošle godine

U tijeku je analiza rezultata 5. ispitivanja kvalitete mora na plažama Zadarske županije, od kojeg je do sada obrađeno više od 50 uzetih uzoraka, a svi su pokazali najvišu I. kategoriju, doznajemo na Zavodu za javno zdravstvo Zadar koji obavlja redovita mjerenja kvalitete morske vode tijekom ljetne sezone. Tako je do sada provedena polovica od predviđenih deset mjerenja tijekom sezone kupanja.

Uzorci mora uzimaju se, naime, kontinuirano svakih petnaest dana ukupno deset puta s ciljem utvrđivanja eventualnih onečišćenja i otkrivanja njihova izvora, kako bi se zaštitilo zdravlje kupača.

Dosadašnja ispitivanja, doznajemo od dipl. ing. Benita Pucara, voditelja Službe za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Zadar, pokazuju kako je more gotovo na svim plažama Zadarske županije, obuhvaćenih mjerenjem, izvrsne kakvoće, odnosno u I. kategoriji, dok su tek kratkotrajna onečišćenja zabilježana na manjem broju mjernih točaka.

- Tako je u prvom mjerenju ustanovljeno da je na točki Zadar 2 odnosno ispod arbanaške škole, te na Puntamiki Jug i plaži u Povljani more bilo II. kategorije, a najlošija III. kategorija u prvom mjerenju je ustanovljena na plaži Katarelac na Pagu. U drugom ispitivanju je III. kategorija utvrđena u uvali Rovanjska, te na starigradskoj lokaciji Pisak, dok je treće i četvrto ispitivanje pokazalo da je more na svim mjernim točkama izvrsne kakvoće, dakle I. kategorije, kaže Benito Pucar, te navodi da su do sada utvrđena onečišćenja kratkotrajna i najčešće izazvana kišom, vjetrovima ili dotokom onečišćene vode s kopna.

Kategorizacija inače obuhvaća tri stupnja - I. kategorija (izvrsna kakvoća), II. kategorija (dobra kakvoća) i III. kategorija (zadovoljavajuća)

Prvo ovogodišnje ispitivanje kakvoće mora započelo je 14. svibnja, a ispitivanja će se provoditi, kao i obično, do početka listopada. Osim vizualnog pregleda mora djelatnici Zavoda, na uzorcima u laboratoriju ispituju eventualne indikatore onečišćenja - Escherichiea coli i enterokok koji su indikatori fekalnog zagađenja, a mjeri se i salinitet koji može ukazivati na dotok onečišćene vode s kopna.

Navedimo i kako se ove godine mjerenja provode na 95 točaka, što je dvije više nego prošle godine, a radi se o plaži u Sv. Filipu i Jakovu i plaži Perilo u Povljani, a mjerenje na tim točkama finaciraju navedene Općine.

O kakvoći mora na plažama Zadarske županije kupači se mogu informirati i putem internetskih stranica Zavoda za javno zdravstvo, kao i preko aplikacije za pregled izmjerenih vrijednosti kakvoće mora na plažama Zadarske županije.

Hrvatska je već godinama u samom vrhu europskih zemalja po čistoći mora, a takav rezultat, prema do sada provedenim mjerenjima, bit će zasigurno i ove sezone.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno