U Zadru je 1784. godine kamata bila 11 posto

Slika korisnika admin
Naslovnica bogato opremljene monografije "Gospodarstvo i komora u Zadru 1806. - 2011."

"Gospodarstvo i komora u Zadru 1806. - 2011." naslov je monografije koja će sutra biti predstavljena u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru. Finale je to ideje nastale još u travnju 2009., kojom se široj javnosti htjela prikazati bogata arhivska građa vezana za Zadar i njegovo gospodarstvo. Tome se prije svega ima zahvaliti činjenici da je Zadar u doba osnivanja komore bio administrativno središte austrijske pokrajine Dalmacije. Međutim, dijelovi knjige opisuju i gospodarske prilike čak za vremena mletačke vlasti. Među zanimljivostima iz tog doba postoje dokumenti koji svjedoče o podizanju plantaže duhana u Ninu, ali i svjedočanstva tadašnjih mletačkih vlasti koje su Dalmaciju tretirale kao gospodarski bezvrijedan prostor koji samo treba eksploatirati.

- Monografija ima za cilj široj stručnoj i ostaloj zainteresiranoj javnosti predstaviti dio bogatog povijesnog gradiva o razvoju gospodarstva i djelovanju komore u Zadru, odnosno s polica arhiva ovaj segment gospodarske povijesti pretočiti u suvremeni proizvod tipa monografije, kako bi gradivo bilo gledljivo i zanimljivo široj javnosti, rekao nam je autor i urednik monografije, tajnik HGK županijske komore Zadar Denis Ikić.

Knjiga daje presjek prije svega gospodarskih prilika u Zadru, strukturu gospodarstva, nositelje aktivnosti, komorsko organiziranje i istaknute ljude koji su nosili gospodarstvo i komoru više od dva stoljeća. Točnije, opisuju se prilike koje su vladale u Zadru kroz čak sedam država, ali bez ikakvih političkih primisli ili kritike, napose kompleksa koje u ovakvim slučajevima prate dio hrvatske historiografije.

- Ova monografija svakako nije tek povijesni prikaz gospodarskih prilika u Zadru u proteklim dvama stoljećima. U njoj se nalaze podaci i činjenice koje otkrivaju cjelokupni prikaz općih zadarskih društvenih zbivanja, nudeći čitateljima na jedinstven način svu vrijednost Zadra u njegovim gospodarskim, ali i uopće civilizacijskim dosezima.

Priča o Zadru i njegovu strateškome položaju i značenju započinje davno prije osnutka Trgovačke komore, odnosno Pokrajinske komisije za trgovinu, tijekom francuske vladavine Zadrom.

- Posebice su važna dva dokumenta čije preslike prikazujemo u knjizi. To je akt o osnivanju komore 1806. za vrijeme francuske uprave te akt o osnivanju komore 28. lipnja 1850., za vrijeme druge austrijske vladavine. U knjizi postoje čak i podaci iz 1784. koji opisuju tadašnje gospodarske uvjete. Za ilustraciju, i tad je kamata iznosila 11 posto, rekao je Ikić.

Ikić naglašava da se iz građe moglo iščitati da su vodeći gospodarstvenici svih tih vremena bili istovremeno i dužnosnici komore.

 AUTORI

Autori monografije su Denis Martinović i Milena Vlahov za razdoblje do 1944.  Autorski dvojac Damir Maričić i Denis Ikić pokrili su razdoblje od 1944. do danas. Grafičku opremu izradio je Igor Gluić. U knjizi je korišteno 400 preslika i fotografija, najvećim dijelom Ante Brkana iz fundusa Galerije umjetnina Narodnog muzeja u Zadru i Zvonka Kucelina.

Kategorija: 
Tag: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno