SVE JE PROPISANO Gradnja baznih stanica regulirana je pravilnicima

Slika korisnika mkvanja
SDP-ov vijećnik tražio podatke o elektromagnetskim zračenjima
U građevinskom području naselja ne dozvoljava se izgradnja samostojećih antenskih stupova, već se omogućuje »antenski prihvat« na postojećim zgradama u skladu s posebnim uvjetima, ističu u Gradu
Vedran SITNICA
Puntamičani prosvjedovali zbog baznih stanica

SDP-ov vijećnik Ivan Matešić na jednoj od proteklih sjednica Gradskog vijeća postavio je pitanje vezano za bazne stanice na području Zadra. Odgovor na pitanje koje muči sve veći broj građana dao mu je gradonačelnik Branko Dukić nakon što je pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo.
Naime, vijećnik je tražio da mu se dostave podaci o baznim stanicama na području grada Zadra, te mu je iz Grada odgovoreno.
- Informacije o smještaju i brojnosti baznih stanica u gradu Zadru dostupne su svim građanima na Internet stranici HAKOM-a - Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djealtnosti na kojoj Interaktivni GIS portal omogućava preglednost baznih stanica prema tematskim preglednicima - stoji u odgovoru u kojemu se navodi kako je Prostornim planom uređenja Grada Zadra sve propisano.

Prosvjedi zbog baznih stanica

- U građevinskom području naselja ne dozvoljava se izgradnja samostojećih antenskih stupova, već se omogućuje »antenski prihvat« na postojećim zgradama u skladu s posebnim uvjetima. U cilju preventivne zaštite stanovništva, jakost električnog polja (E) ne smije premašiti 6,1 V/m, a ukupna gustoća toka snage (S) 66 mW/m2 na čitavom području obuhvata Plana. Pri odabiru lokacija za antenske prihvate u blizini škola, dječjih vrtića, bolnica i sličnih ustanova, potrebno je poštivati sigurnosnu preventivnu udaljenost od 400 metara - navode u nadležnom odjelu Grada, uz napomenu kako je postavljanje elektroničke komunikacijske opreme, odnosno antenski prihvat, regulirano Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.
Kao što je poznato, zbog baznih stanica održavali su se prosvjedi još 2018. godine kada se tražilo njihovo izmještanje, pogotovo iz crkvenih zvonika za koje se nije niti znalo da su u nekima od njih smještene bazne stanice. Prosvjeda je bilo duž cijele županije, a Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetskog zračenja u Zadru je čak održala predavanje o utjecaju baznih stanica na zdravlje djece. Naime, oni svojim djelovanjem žele potaknuti zakonodavne promjene radi postizanja najviše razine zaštite građana Republike Hrvatske od elektromagnetnog zračenja u skladu s najvišim europskim i svjetskim zaštitnim preporukama i praksama.

Podizanje svijesti građana

Glavni im je cilj postavljanje granice ukupnog zračenja snage svih elektromagnetnih izvora na najniže preporučene granice, određivanje minimalne udaljenosti baznih stanica od prostora stambenih objekata te određivanje minimalne udaljenosti od 400 m od prostora dječjih vrtića, škola i ostalih objekata u kojima se tijekom dana zadržavaju djeca. No, cilj im je, kako su naglasili na predavanju u Zadru, i podizanje svijesti građana o mogućem štetnom utjecaju elektromagnetskog zračenja, kao i promicanje principa uporabe najmanje štetne tehnologije. Udruga pak traži i ispitivanje uporabe tehnologije praćenjem bioloških efekata elektromagnetnog zračenja, kao i uključivanje građana u postupak izdavanja odobrenja za postavljanje ili gradnju baznih stanica i pripadajućih antenskih stupova, odnosno suglasnost lokalne samouprave i lokalnih stanovnika te udruga zainteresiranih građana.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno