Lovro Monti

Slika korisnika admin

U Kninu je 21. travnja 1835. rođen Lovro Monti, političar. Pučku školu pohađao je u Kninu i Šibeniku, gimnaziju s talijanskim nastavnim jezikom u Zadru, a u Padovi je studirao pravo koje je završio doktoratom. Odvjetničku je službu započeo 1859. u Splitu. Uvođenjem parlamentarnog života u Dalmaciji 1861. uključio se u rad Narodne stranke i bio je jedan od osnivača te stranke kao i njenog glasila Il Nazionale, kako se tada nazivao Narodni List. Bio je jedan od novinara-suradnika i dioničar te zadarske novine. Za zastupnika u Dalmatinskom saboru u Zadru biran je u tri mandata 1867., 1870. i 1876., a za zastupnika u Carevinskom vijeću u Beču 1873. i 1879. Kao političar posebno se zalagao za upotrebu hrvatskog jezika i razvoj dalmatinskog gospodarstva te sjedinjenje Dalmacije s banskom Hrvatskom i Slavonijom. Zbog neslaganja u Narodnoj stranci, posebice nakon raskola kada su tzv. Srbi istupili i osnovali Srbsku stranku, nije se htio prikloniti nijednoj struji te se 1882. povukao iz javnog i političkog života. Bio je načelnik Knina u više navrata. Kao odvjetnik u Kninu često je besplatno zastupao pučanstvo svoga kraja. Umro je 9. travnja 1898. u Kninu.

 

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno