Glas naroda trebao bi se ugraditi u UPU bivše vojarne Stjepana Radića

Slika korisnika admin
Autor: 

Na ulazu u Gradsku knjižnicu Zadar ovih je dana postavljena je glasačka kutija uz pripadajuće glasačke listiće putem kojim kojih se građani/ke mogu izjasniti o tome koje sadržaje žele na prostoru bivše vojarne Stjepana Radića u Zadru. Na poleđini glasačkog listića nalazi se prikaz prostora ove bivše vojarne na kojem su zgrade i površine označene brojevima, te je navedena njihova aktualna namjena ili sadržaj. Na dijelu listića namijenjenom za izjašnjavanje, pored brojeva kojima su označene zgrade i površine, građani/ke pozvani su u upisati sadržaje za koje bi željeli da se realiziraju na svakoj pojedinoj lokaciji. Osim toga, postavljeno je i pitanje „Jeste li za uklanjanje žičanih ograda koje priječe pješački prolaz unutar kompleksa bivše vojarne?"

Postavljanje glasačke kutije dio je aktivnosti „Vojarna narodu! Projektiraj svoj kvart" koja se provodi u sklopu projekta „Zelena transformacija - građanska participacija" udruge „Eko-Zadar". Glasačka kutija bit će u Gradskoj knjižnici do 12. lipnja 2017. Građani/ke se mogu također izjasniti i u prostorijama udruge „Eko-Zadar", ali i putem online ankete dostupne na mrežnoj stranici udruge, ili preciznije na poveznici http://ekozadar.hr/vojarna-narodu-ukljuci-se-u-osmisljavanje-sadrzaja-bi...

Rezultati izjašnjavanja bit će predstavljeni na javnoj tribini koja će se, u sklopu istog projekta, održati 14. lipanja 2017. s početkom u 18 sati u zgradi nekadašnje menze koja danas udomljava skate park.

- Organizacijom izjašnjavanja kao i javnom tribinom „Jučer kasarna, danas bivša vojarna, što želimo sutra?" želja nam je građane i građanke aktivno uključiti u planiranje budućnosti prostora koji, nasuprot komercijalizaciji i „štekatizaciji" stare gradske jezgre i njezinog zelenila, predstavlja potencijalno novo gradsko središte s besplatnim zelenim sadržajima. Smatramo da uključivanje građana ne treba biti samo reaktivno, to jest da se „narod događa" samo onda kada se krene s izgradnjom sadržaja kojeg građani ne žele na nekom prostoru. Na tragu suvremenih europskih metoda participativnog prostornog planiranja, smatramo da informirani i zainteresirani građani i građanke mogu o prostoru razmišljati i preventivno tj. biti oni koji će donositeljima odluka u prostornom planiranju predložiti rješenja koja zadovoljavaju njihove potrebe. Na javnoj tribini iznijet ćemo rezultate izjašnjavanja, a u daljnjim aktivnostima zagovarat ćemo da se stavovi građana i građanki uvrste u budući urbanistički plan uređenja prostora ove bivše vojarne, rekla je voditeljica projekta Nives Rogoznica.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno