Adria naručila apsorpcijsku branu

Slika korisnika admin
adria
Adam VIDAS
Zadarska riboprerađivačka tvrtka bila je dužna do kraja lipnja ove godine izgraditi uređaj za predobradu otpadnih voda

Nakon učestalih negodovanja građana i medijskih upozorenja, pitanje oko kroničnog onečišćenja obalnog pojasa na Kolovarama na sjednici Gradskog vijeća postavile su Ingrid Antičević Marinović i Tatjana Smith Savić.

Iz Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti proteklih je dana stigao odgovor kako je Državna vodopravna inspekcija nakon pojave onečišćenja mora i obale ribljom masnoćom na ovom području obavila inspekcijski nadzor u proizvodnom pogonu za preradu ribe u Gaženici trgovačkog društva Adria d.d.

U pismenom odgovoru je također istaknuto da je Adria uz vodopravnu dozvolu ispuštala otpadne vode obalnim ispustom u more, no prema obvezama iz dopuštenog naloga, izdanog uz vodopravnu dozvolu, ova je zadarska riboprerađivačka tvrtka bila dužna do kraja lipnja ove godine izgraditi uređaj za predobradu otpadnih voda. Uz to, obvezna je tri mjeseca nakon izgradnje javnog sustava odvodnje izvršiti spajanje internog sustava tvornice na novoizgrađeni javni sustav. No, upravo zbog nemogućnosti izgradnje uređaja za predobradu otpadnih voda i to uslijed izvlaštenja zemljišta na kojem se uređaj nalazi, Adria d.d. je s predstavnicima Lučke uprave Zadar, Odvodnje d.o.o., Državne vodopravne inspekcije i Hrvatskih voda sazvala sastanak.

- Na sastanku je predočen projekt Luke Gaženica, prema mišljenju direktora Odvodnje d.o.o., s neodgovarajućim mjestom priključka internog sustava odvodnje Adrije d.d. na javni sustav odvodnje. S tim u svezi investitor Lučka uprava Zadar zatražit će od projektanta izmjenu projekta u dijelu određivanja mjesta i kote priključka. Kad se precizira kota, Adria će pristupiti izradi projekta uređaja za predtretman otpadnih voda, stoji u priopćenju, u kojemu je također naglašeno da će u prijelaznom razdoblju do izgradnje uređaja i priključenja na gradski sustav odvodnje Lučka uprava Zadar u sklopu izgradnje Luke Gaženica izmjestiti postojeći obalni ispust Adrije d.d. zapadnije, odnosno iza gata unutar lučice.

Pojašnjeno je i to da su radi smanjenja rizika od nastanka onečišćenja mora otpadnim vodama iz tvornice Adria u prijelaznom razdoblju Hrvatske vode dopuštenim nalogom, izdanim sredinom srpnja, odredile da Adria nakon izmještanja cjevovoda pod morem oko ispusta postavi zaštitnu plutajuću branu te da osigura apsorpcijska sredstva za žurno uklanjanje eventualno nastalog onečišćenja. Također su Hrvatske vode odredile provedbu stalnog nadzora nad radom postojećeg separatora radi njegova pravovremenog čišćenja. Pojašnjeno je i to da isporuku naručene apsorpcijske brane Adria očekuje idućih dana, a njeno postavljanje će se obaviti zajedno sa stavljanjem u funkciju novog ispusta, na kojem radove obavlja Lučka uprava. Osim toga, djelatnik Adrije za vrijeme proizvodnog procesa nadgleda rad postojećeg separatora uz njegovo učestalo čišćenje.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno