Nismo odustali od izgradnje Doma za umirovljenike

Slika korisnika admin
katusa
Mile MARIĆ
Grad Benkovac već sada direktno prijevoznicima sufinancira pojedine nerentabilne autobusne linije - Željko Katuša

Benkovački gradonačelnik Željko Katuša odgovara na pitanja koja su mu čitatelji Zadarskog lista postavili na portalu www.zadarskilist.hr.

* Do kada će direktor radio Benkovca opterećivati proračun grada i umanjivati ugled i radne sposobnosti ostalih djelatnika na istom radiju? Svima nam je jasno da spava od jutra do sutra u kafe Ante. Živi bili pa na tom nešto poradili!

- Upoznat sam s činjenicom da postoje određeni problemi u organizaciji posla na Radio Benkovcu i upozorio direktora da se uočeni problemi u što skorijem roku otklone.

* Hoće li na sjeveru u Medviđi ikad biti asfaltirani putovi da ljudi mogu doći svojim kućama kao ljudi?

- Grad Benkovac od samog postojanja na svom području provodi projekt popravka i sanacije nerazvrstanih cesta kako bi se u svakom našem naselju (ima ih 41) stvorili preduvjeti za ostanak i demografsku obnovu stanovništva te osigurali uvjeti za kvalitetnije življenje i uravnoteženi razvoj područja unutar Grada Benkovca. Kao i u ostalim naseljima, tako i u naselju Medviđa do sada je izvršeno asfaltiranje u nekoliko zaselaka (Birkići - Solokve, Erstići, Adžići - Gravići, Katuše, Pilipovići - bunar, Vidakovići, škola - Mikulići, Kapitanovići, Mršići D. - Knezi, Gende, Centar - Prosika, Prosika - Birkići), kao što se planira asfaltirati i preostali dio, a za naselje Medviđa to su: Kruneši, G. Mršići, Šarići - Stipanovići, Pilipovići - bunar - Pešići, bunar - Sakići, Pilipovići, Mršići - Kruneši i Deme. Naš plan je da sve neasfaltirane nerazvrstane ceste asfaltiramo u naredne dvije godine, iako će taj rok diktirati i financijske mogućnosti Grada.

* Kada mislite riješiti problem solarne energije obitelji Vrkić iz Dobre Vode? Obećano je, a nije ostvareno! Molim precizan odgovor.

- Upoznat sam s problemom obitelji Vrkić koja ima stambeni objekt dislociran od naselja i u ovom trenutku je teško osigurati izgradnju električnog voda i opskrbu objekta putem električne energije. Problem se može privremeno riješiti darovanjem agregata ili pak izgradnjom sunčanog kolektora. Početni pregovori vezano uz solarni kolektor su vođeni s jednim poduzetnikom iz Austrije koji je odustao, ali kako nam se javilo više potencijalnih ulagača za izgradnju foto naponskih elektrana na području našega grada pokušat ćemo s nekim od njih riješiti problem obitelji Vrkić.

* Ima li Grad Benkovac u planu ostvariti Dom za umirovljenike? Tim projektom se naveliko hvalilo godinama?

- Do sredine devedesetih godina smještaj u domove za starije i nemoćne bio je jedini program državne intervencije u području skrbi o starijim osobama što je za određeni broj starijih osoba i prihvatljivo rješenje. Program pomoći i njege u kući za starije osobe Grad Benkovac u suradnji s Domom za odrasle osobe Zemunik provodi u 14 naselja od 2005. godine. Od 2007. godine Grad Benkovac kroz Program sociogospodarskog oporavka osniva Službu za pomoć i njegu u kući koja program provodi u 18 naselja. Sveukupno je u 32 naselja obuhvaćeno 250 osoba koji primaju sljedeće usluge: dostava prehrane; kućni poslovi i uređenje okućnica; osobna higijena i osnovna zdravstvena skrb; posredovanje u ostvarivanju prava, razgovori i druženje, kao i organiziranje dodatnih sadržaja. Provedbom i prihvaćanjem izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe, sigurno je smanjen broj zahtjeva za smještaj u domove, ali nismo odustali od izgradnje Doma za umirovljenike u Benkovcu.

* Tvrdite da spalionica smeća koja se planira raditi može biti i u centru grada što se tiče neugodnih mirisa. Tako su govorili i za kolektor kod groblja. Ako je tako, zašto ste je smjestili na sam rub administrativnih granica Grada Benkovca, dakle, što dalje od Grada?

- U svrhu uspostavljanja učinkovitog sustava gospodarenja otpadom Zadarske županije izrađeni su dokumenti i provedene aktivnosti na uspostavi Županijskog centra za gospodarenje otpadom. Uzimajući u obzir dobivene rezultate nakon provedenih potrebitih aktivnosti, lokacija postojećih kamenoloma - eksploatacijskih polja građevnog kamena zapadno od naselja Biljane Donje, Grad Benkovac se pokazala kao najprihvatljivije rješenje. Uz primjenu suvremenih tehnologija u Centru će se izgraditi novo sanitarno odlagalište (u postojećim jamama zaostalim nakon izvađenog kamena), pogon za reciklažu, kompostana, pogon za reciklažu građevinskog otpada te pogon za mehaničko-biološku obradu komunalnog otpada (MBO), dakle nema spalionice smeća. Pozitivna iskustva iz susjednih zemalja uz primjenu svih propisanih mjera zaštite i suvremene tehnologije trebaju biti garancija da ćemo na području naše Županije imati kvalitetno i sustavno zbrinjavanje komunalnog otpada.

* Kada će Grad Benkovac uvesti popust ili besplatan prijevoz za umirovljenike na području grada i dodatak na minimalnu mirovinu 100 do 200 kuna kako to rade mnogi gradovi u Hrvatskoj?

- Grad Benkovac već sada direktno prijevoznicima sufinancira pojedine nerentabilne autobusne linije na svom području. Drugi vid pomoći građanima pa tako i umirovljenicima su sufinanciranje troškova stanovanja, kao i dodjele jednokratnih pomoći za hitne intervencije. U skladu sa svojim mogućnostima, Grad će razmotriti i vaše prijedloge te eventualno prići realizaciji istih.

* Kada će naselja na benkovačkom području biti bolje prometno povezana s Benkovcem i Zadrom? Mnoga sa Zadrom nisu nikako povezana kao na primjer Korlat i sva ostala koji se ne nalaze na cesti Benkovac - Zadar. Bivši gradonačelnik Branko Kutija je na upit novinara kazao da to prvi put čuje.

- Točno je da sva naselja nisu direktno povezana sa Zadrom, ali se ta veza može ostvariti preko Benkovca. Nažalost zbog neekonomičnosti, autobusni prijevoznici nisu zainteresirani za pojedine relacije, a Grad kao što sam već u jednom od prethodnih pitanja odgovorio u skladu sa svojim mogućnostima sufinancira neke od linija. Razgovarat ću s nadležnima u Zadarskoj županiji i o mogućnosti njihova uključivanja u sufinanciranje najpotrebnijih linija, kao bi smo omogućili svakom našem mještaninu vezu s gradom Benkovcem i županijskim središtem Zadrom. Kada je u pitanju naselje Korlat veza sa Zadrom postoji i to s polaskom iz Benkovca svaki dan u 14.15 (Benkovac-Korlat-Smilčić-Kašić-Islam Grčki- Zadar), a u jutarnjim satima istim pravcem iz Zadra u 6 sati. Možda je to nedostatno, ali napominjem da se veza može ostvariti preko Benkovca koji je češće povezan sa Zadrom.

* Treba li čekati nove lokalne izbore da se završi šetalište u Benkovcu?

- Prilikom nabave radova na Šetnici planirano je da isti budu izvedeni u dvije faze tijekom 2009. i 2010. godine. Nakon malog zastoja i prekida, radovi su nastavljeni i planirani završetak je proljeće 2010. godine.

* Kada će biti izgrađen vodovod u Smilčiću? U Smilčiću imamo hidrant s pitkom vodom i od ovog mjeseca je možemo kupovati samo dva puta u tjednu po dva sata i to samo ujutro po cijeni od 10,85 kn. Kako pretežno svi ljudi rade tj. slobodni su tek popodne vodu nismo u stanju više kupovati tako da više ne možemo živjeti normalno jer nemamo vode. Učinite nešto, olakšajte nam život.

- Izgradnja mjesne vodovodne mreže u Smilčiću, za koju je u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, jedan je od prioriteta Grada Benkovca. Po rješavanju imovinsko pravnih odnosa i dobivanja građevinske dozvole pristupit će se nabavi radova na mreži.

Kada je u pitanju sadašnja opskrba vodom s hidranta s poduzećem Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac će se ponovno iznaći mogućnost da se voda može kupiti i u popodnevnim satima.

* Za koga se gradi ili tko će stanovati u zgradi Doma zdravlja u Smilčiću?

- Rekonstrukciju i sanaciju zgrade Doma zdravlja u Smilčiću vrši nadležno ministarstvo, a stanovi u zgradi su u vlasništvu države te će njima raspolagati Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.

* Hoće li ikad NK Velebit u prvu ligu?

- Nadam se da hoće, ali je nerealno očekivati da to bude u skorijoj budućnosti.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno