Zadnju riječ ima Partnersko vijeće Zadarske županije

Slika korisnika admin
Adam VIDAS
Sanja Peričić, direktorica ZADRA-e

Više od 150 osoba uključeno je u izradu Županijske razvojne strategije koja se radi u Razvojnoj agenciji Zadarske županije (ZADRA). Strategija će biti gotova najkasnije do kraja siječnja iduće godine, a trenutačno predloženi strateški ciljevi Zadarske županije su uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima, razvoj konkurentnog poduzetništva i poljoprivrede, očuvanje i prepoznatljivost kulturno-povijesne i prirodne baštine te unaprjeđenje zaštite okoliša i razvoj infrastrukture, kaže direktorica ZADRA-e Sanja Peričić.

Strategija razvoja Zadarske županije je ključni dokument razvoja za programsko razdoblje do 2013. godine. Nakon toga donosi se nova strategija za razdoblje od 2014. do 2020. godine koja će biti usklađena s novim programskim razdobljem kako Republike Hrvatske tako i Europske unije čija ćemo biti članica.

- Do sada su se kod nas donosile strategije koje su se malo ili nikako implementirale. Radilo se o dokumentima koji su najčešće stajali negdje na ormaru. Nije postojala obveza da projekti koji se financiraju iz proračuna budu u skladu s njima. No EU poznaje potpuno drugačiji pristup i način, a taj je da sve što će se financirati iz proračunskih sredstava mora biti u skladu s provedbom usklađenih i usvojenih strateških dokumenata na svim razinama odlučivanja. U slučaju Zadarske županije to prvenstveno znači da Županijska razvojna strategija koja mora biti usklađena s nacionalnim strateškim razvojnim okvirom te njegovim sektorskim operativnim programima, točnije, implementacijom Županijske razvojne strategije omogućit će se i provedba nacionalnih operativnih programa, odnosno sektorskih državnih razvojnih strategija. Znači, nema više ja sam dobar s ovim ili onim pa će se meni u općini nešto financirati, kaže Peričić, istaknuvši da oni u ZADRA-i, zajedno sa stručnim suradnicima, izrađuju prijedloge koje na kraju potvrđuje ili odbacuje Partnersko vijeće Zadarske županije.

- Trenutačno smo u fazi definiranja ciljeva nakon čega ćemo krenuti s određivanjem prioriteta. Na kraju se definiraju konkretne mjere i to je ono što će se financirati iz proračuna. Postavljeni ciljevi trebaju biti u skladu s nacionalnom strategijom, a istovremeno i dovoljno široki kako ne bi nastala situacija u kojoj se neki projekti ne mogu financirati jer nisu u skladu sa strategijom. Evo što to konkretno znači. Krajem ove ili početkom iduće godine kreće mjera 302 IPARD programa gdje stoji da će se financirati samo oni projekti koji su u skladu s razvojnim strategijama. Ako mi u našoj strategiji ne stavimo razvoj ruralnog turizma ili tradicijskih obrta, ljudi će ostati bez bespovratnih sredstava iz pretpristupnog fonda, zaključuje Peričić.

 BAZA PROJEKTNIH IDEJA

Indikativna lista projekata svih jedinica lokalne samouprave koja se sada sastavlja bit će uključena u samu strategiju.

- ZADRA formira bazu projektnih ideja za Zadarsku županiju i u njoj će oni biti rangirani prema stupnju pripremljenosti. To će biti jedno centralno mjesto u koje će dolaziti i iz kojeg će izlaziti podaci. Da bi se neki projekt mogao financirati, Općina ili Grad trebat će tražiti odobrenje Županijskog partnerskog vijeća. Procedura će biti sljedeća. Jedinica lokalne samouprave koja želi da se financira neki njihov projekt morat će zatražiti od nas potvrdu da se on nalazi u bazi i da je u skladu sa strategijom. S tom potvrdom idu na Županijsko partnersko vijeće gdje se dizanjem ruku odlučuje hoće li se taj projekt financirati, objašnjava Sanja Peričić.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno