Ministarstvo poništilo dozvolu za uzgajalište dagnji u Posedarju

Slika korisnika admin
Vedran SITNICA

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja poništilo je lokacijjsku dozvolu Zadarske županije kojom se tvrtki Mapa iz Kali odobrava postavljanje uzgajališta školjki u općini Posedarje. Ovu dozvolu izdao je županijski Upravni odjel za provedbu dokumenata i prostornog uređenja 20. svibnja ove godine, a izdana je na zahtjev Upravnog odjela za more i turizam Zadarske županije.

U općini Posedarje sada su odahnuli jer se, kako kaže načelnik Ivica Zurak, više ne moraju plašiti zagađenja mora i odlaska turista.

U rješenju Ministarstva donijetom nakon žalbe Općine Posedarje na odluku Županije da se Mapi ipak dozvoli podizanje uzgajališta, tako stoji:

- Pobijanom lokacijskom dozvolom, izdanom povodom zahtjeva Upravnog odjela za more i turizam Zadarske županije, zastupanog po Mapa d.o.o. iz Kalija, odobrava se postavljanje uzgajališta školjaka godišnjeg kapaciteta do 400 tona u Novigradskom moru na lokaciji "Uvala Svrdlac". U pravodobno izjavljenoj žalbi protiv navedene lokacijske dozvole žalitelj u bitnome navodi da je u postupku izrazio protivljenje predloženom zahvatu budući je iznad predložene lokacije za uzgajalište školjki predviđena gradnja pročišćivača otpadnih voda za turističko naselje Bolići-Čiker i budući hotelski rezort "Posedarje Rivijera", a koji je uvršten u strateški plan razvoja turizma RH do 2020. godine i u sklopu kojeg je planirana gradnja lučice kapaciteta 150 vezova. Ukazuje se i na odnos veličine Novigradskog mora i predviđene površine za uzgoj školjki smatrajući da Novigradsko more sa svojom površinom od 28,65 km2 nije pogodno za postavljanje uzgajališta školjki površine 30.000 m2. Ističe da bi predloženi zahvat negativno utjecao na razvoj turizma na navedenom području te predlaže drugu lokaciju za uzgoj školjki. Iz navoda žalbe proizlazi da žalitelj predlaže da se pobijana lokacijska dozvola poništi. Žalba je osnovana iz razloga navedenih u obrazloženju ovog rješenja - stoji u rješenju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno