Eros onoga svijeta - doručak ljubavi

Slika korisnika mkvanja
Moždani udar
Autor: 
Ako si zaljubljen, a nisi sa slobodom i suverenošću otvorio vrata ljubavi u zaljubljenosti ćeš uživati, uživati dok kemija ne okonča

Dobro jutro, ljubavi. Spreman sam. Otvoren sam. Ćekam te sa prostrtim doručkom na travi, tik uz more u dragim Salima.
Dobar dan, ljubavi, čekam te sa maštovitim objedom na Canalu Grande u lijepoj Veneciji.
Dobra večer, ljubavi, spreman sam večerati s tobom, na Tržnom trgu u prekrasnom Lavovu. Ostao sam sam. Ljubav nije došla. Oglušila se na moj poziv.
Dama je šetala Novom rivom u Zadru. Ususret joj je dolazio mladić s ruksakom Barcelone. Zastali su. Pogledali su se. Nasmiješili su se jedno drugome. Krenuli su dalje. Okrenuli su se. Zaljubili su se. Ni od koga zvana, pogodila ih je ljubav. Neuroni u mozgu ubrzano su lučili serotonin. Srce je htjelo iskočiti iz grudi. Krv je uzavrela. Atomi su se grupirali u sve nove i nove molekule. Ljubav, ah ljubav na prvi pogled. Majka kemija poremetila je dotadašnju ravnotežu. Tlo je izmicalo pod nogama. Da li ljubav? Zaljubljenost, svakako.
Zaljubljenost je erotska ljubav: heteroseksualna, biseksualna, homoseksualna.
Zaljubljenost se može pretočiti u ljubav. Zaljubljenost se ne mora pretočiti u ljubav. Zaljubljenost mene izabire. Zaljubljenost mogu ja izabrati ili ne izabrati. Ljubav nije zaljubljenost, ali zaljubljenost može postati ljubav. Zaljubljenost otvara vrata, ali ja ih mogu zalupiti i zatvoriti.
Ljubav je odluka uma, duše i duha kako slobodno i suvereno prihvaćam zaljubljenost. Ljubav traje, zaljubljenost skončava. Zaljubljenost bljesne, ljubav sjaji.
Ako si zaljubljen, a nisi sa slobodom i suverenošću otvorio vrata ljubavi u zaljubljenosti ćeš uživati, uživati dok kemija ne okonča. Izbor ljubavi u slobodi daje joj trajnost. Kada se erotska zaljubljenost, slobodnom odlukom pretoči u ljubav postajem zrela i odgovorna osoba koja skrbi o ljubavi.
Ipak, ako nema slobode, zaljubljenost gasne.
U zaljubljenosti nas razdire žalost, u ljubavi nas oplemenjuje tuga...
Ljubav je izbor u slobodi. Ako se odričem slobode zbog zaljubljenosti, ona će me popiti naiskap te ću ostati prazna ljuštura.
Slobodom se erotska ljubav, žudnja, poriv može pretočiti u duhovnu ljubav.
U ljubavi je najbitnija sloboda u zaljubljenosti užitak.
U slobodi se užitak pretače u radost, bez slobode on se umnaža i iscrpljuje nas. Sloboda i ljubav jesu cjelovita i sretna osoba.
Ljubav, jer bijah Slobodan bijaše u meni. Doručkovali smo u Salima, ručali u Veneciji, večerali u Lavovu. Granica nema, režima nema. Sve diše ljubavlju, jer smo slobodni.

Kategorija: 
Ocjena: 
Prosječno: 5 (4 glasova)