Stanari sami odlučuju kako će urediti okoliš oko zgrade

Slika korisnika admin
Autor: 
parking_invalidi
Velimir BRKIĆ

Sukladno članku 40 Zakona o medijima, stanari zgrade u ulici Benka Benkovića 20-30 reagiraju na članak pod naslovom „Na mjesta za invalide parkirat će se ljuljačke?" objavljenom u Zadarskom listu dana 17.08.2010. godine. U navedenom članku sugerira se da stanari-suvlasnici zgrade ukidanjem parkirnih mjesta s dvorišne strane zgrade ne poštuju invalidne osobe i da su za njih te osobe nepoželjne, što ne odgovara činjenicama i nije istina.

Očita je činjenica kako osoba koja je članak napisala, niti poznaje problematiku o kojoj piše, a niti zakonsku regulativu same teme o kojoj piše. Da se spomenuta potrudila kontaktirati iti jednog od predstavnika suvlasnika, kako joj to profesionalna etika i nalaže, saznala bi slijedeće činjenice:

1)Zgrada i njena parkirna mjesta, zajedno sa svim okolišem su na privatnoj građevnoj čestici, koja je u vlasništvu svih stanara-suvlasnika, te se samim time novinarka nije trebala niti obraćati gradskim službama niti od njih tražiti mišljenje, budući da to nije u njihovoj nadležnosti.

2)Projektom zgrade bila su predviđena četiri (4) stana u prizemlju za eventualne kupce-invalidne osobe i njihova 4 parkirna mjesta u dvorištu, a sve sukladno važećoj zakonskoj regulativi za projektiranje.

3) Kako kupci spomenutih stanova u prizemlju nisu invalidne osobe, takva parkirališna mjesta ne moraju više postojati, no stanari su ih ipak ostavili unutar njihove građevne čestice, premjestivši ih na drugi dio dvorišta, tako da ona ipak postoje, u slučaju da invalidna osoba kupi neki od stanova, odnosno da invalidna osoba može parkirati ako u predmetnu zgradu dođe kao gost.

Na spornom dijelu, unutar dvorišta bio je predviđen promet samo za invalidne osobe i vatrogasno vozilo u slučaju požara.Ta su parkirna mjesta neki stanari ili njihovi gosti zloupotrebljavali parkiravši svoja vozila na tim invalidskim mjestima i uz same balkone prizemlja, na mjestima koja za to nisu predviđena projektom zgrade.

Zbog te činjenice je većina stanara-suvlasnika odlučila na djelovima dvorišta postaviti žardinjere s cvijećem kako bi se parkiranje omogućilo samo na za to predviđenim mjestima, dok su parkirna mjesta za invalide izmještena sa sjeverne strane dvorišta i to na mjesta s kojih se isto tako može vršiti nesmetana komunikacija sa svim djelovima zgrade.

Na spornom dijelu dvorišta, na mjestima gdje su izbrisane oznake invalidskih parkirališnih mjesta, ovisno o financijskim sredstvima, stanari planiraju napraviti igralište za djecu sa popratnim sadržajima za djecu; toboganima i ljuljačkama.

Kako zabavnog sadržaja za djecu u dvorištu zgrade u ulici Benka Benkovića 20-30 nedostaje, kao i u cijelom gradu, stanari-suvlasnici navedene zgrade potrudili su se osigurati djeci bolje uvjete za nesmetanu i sigurnu zabavu bez automobila.

Stanari postavljanje sadržaja za djecu u dvorištu zgrade, kojeg dvorišta su isti i suvlasnici u idealnim dijelovima, smatraju posve legitimnim i tu ne vide ništa sporno.

Kako će se urediti zemljište (okoliš) oko zgrade odlučuju suvlasnici sami u izvršavanju svojih suvlasničkih ovlasti, a ne službe Grada Zadra, niti treće osobe, kako se to u članku insinuira.

Naglašava se da sukladno Pravilniku o znaku pristupačnosti (NN 78/08) sve invalidne osobe koje imaju odgovarajuću oznaku predviđenu gore navedenim Pravilnikom istu trebaju istaknuti na vidljivo mjesto kako to propis i nalaže, te u tom slučaju imaju pravo parkirati na mjesto predviđeno, osigurano i označeno za invalidne osobe na dijelu dvorišta zgrade Benka Benkovića 20-30 uz sjeverno pročelje zgrade.

Dakle, prakirno mjesto za osobe s invaliditetom postoji, naime premješteno je radi izgradnje dječjeg igrališta, sve sukladno dogovoru suvlasnika zgrade i zemljišta u izvršavanju njihovih suvlasničkih ovlasti i obavljanju poslova redovne i izvanredne uprave, a sve radi poboljšanja kvalitete života najmlađih.

Molite se da ispravak objavite u cjelosti bez promjena i dopuna na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena informacija na koju se ispravak odnosi (članak 41 Zakona o medijima).

Sa štovanjem

Predstavnici suvlasnika Benka Benkovića 20-3

Kategorija: 
Tag: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno