Otklanjanje kvara na kabelskoj televiziji možda će trajati i 15 dana!

Slika korisnika admin
digitalni signal_1
Velimir BRKIĆ
Kako do televizijskog signala?

Više od tisuću stanova u naseljima Masarka park 1. i 2. ostalo je bez televizijskoga programa i nitko ne zna kada će ga opet dobiti. Još od četvrtka popodne oko 16 sati "crkla" je kabelska televizija koja ide prema tome dijelu grada, a još se do sinoć nitko nije pobrinuo da to sanira, niti da ljudima objasni o čemu se radi. Dapače, nezadovoljnim stanarima ta dva naselja ama baš nitko ništa nije kazao, niti ih obavijestio, a tek na brojne pozive u središnjicu B.neta saznali su da bi kvar mogao potrajati i 15 dana!

Tvrtka koja se bavi prodajom tv signala, B.net je, naime, prije nekoliko godina preuzela većinu mreže za tv prijam u Zadru, pa i kabelsku mrežu u ova dva susjedna stambena naselja u Ulici Miroslava Krleže. Stanari su među prvima u Zadru sami za svoj novac bili izgradili kabelsku mrežu, koju je onda preuzeo B.net i koji se po njihovu mišljenju trebao i brinuti za nju. No, mreža je već stara, ali nitko je proteklih godina nije ni održavao, premda je trebao. Očito je novi vlasnik čekao ovaj trenutak, da se mreža ugasi sama od sebe. Jer, u međuvremenu nikada nije obavijestio stanare da je potrebno graditi novu mrežu i da će stanari, ako je budu koristili, morati dodatno plaćati. To su oni saznavali slučajno s ulice. Nije ih obavijestio ni o najnovijem kvaru, niti o tome kada će se u tim dijelovima grada, opet moći dobiti tv signal.

Tek ako su sami nazivali centralu B.neta u Zagrebu (u Zadru nema telefona za kontakt s korisnicima) građani su mogli saznati da bi se kvar mogao otklanjati više dana i tjedana, "jer je kvar nastao ispod mora, u Marini, a sad će se morati graditi nova mreža koja će prolaziti cestom"! Jasno je da će to potrajati, a stanari Maraska parka će morati zaboraviti da u 21. stoljeću postoji televizija.

Srećom da pojedini stanari imaju mogućnosti da tv programe prate i na druge načine, samo je, kažu nam, dosad bilo znatno manje takvih, ali ovih dana bi taj broj mogao znatno narasti.

REAGIRANJE: SA SANACIJOM SE KRENULO ČIM JE TO BILO MOGUĆE

Želimo reagirati povodom članka Vaše novinarke gđe. Elze Radulić-Tolman koji je objavljen u Zadarskom listu i na Vašim web stranicama 26. studenoga 2010. Budući da je u članku iznesen niz neistina i netočnih informacija, a da prije toga niste tražili službeno očitovanje B.neta Hrvatska o nastalim tehničkim poteškoćama o kojima ste izvještavali što bi nam bila prilika da objasnimo prirodu kvara, tražimo da sukladno Zakonu o medijima objavite naš demanti u Vašem listu i na web stranicama kako bi Vaši čitatelji i građani bili ispravno informirani o tome što se uistinu dogodilo.

U četvrtak, 25. studenoga, u poslijepodnevnim satima došlo je do prekida signala kabelske televizije u Ulici Miroslava Krleže u Zadru. Na tom se području nalazi stara i dotrajala kabelska mreža, čega su stanari svjesni, a B.net je ovu mrežu preuzeo, te je održava o vlastitom trošku, do trenutka kada će biti zamijenjena posve novom i modernom. Zbog te razine infrastrukture koja nije zadovoljavajuća, stanari na ovom području potpuno besplatno prate dvadesetak televizijskih programa i ne plaćaju za ovu uslugu nikakvu pretplatu niti bilo kakvu drugu naknadu jer je B.net svjestan nedostataka u mreži na tom području. Posve je netočno da ovu staru mrežu nitko nije održavao - B.net je proteklih godina kontinuirano ulagao u održavanje mreže na ovom području kako bi se osigurala barem osnovna razina usluge - a taj naš navod lako možete provjeriti kod stanara koji uslugu koriste.

Navod da B.net čeka da se stara mreža sama ugasi posve je netočan budući da je naš voditelj tehnike i održavanja u Zadru osobno obišao sve stanare i korisnike na tom području kako bi ih obavijestio o aktivnostima i dinamici postavljanja nove mreže. Postojeća mreža koja prolazi kroz kabele u zraku bit će rastavljena, a nova će biti ukopana pod zemlju te odgovarajuće provedena u svim stubištima i stanovima. Trenutačno se čeka da stanari potpišu ugovore koji su im dostavljeni, a koji će omogućiti B.netu da izvede potrebne radove u svim zgradama i stubištima jer je bez toga nemoguće pristupiti radovima na terenu.

Nakon postavljanja nove kabelske infrastrukture, građani u ovom dijelu grada imat će posve jednaku razinu usluge kao i ostali B.netovi korisnici u ostalim dijelovima Zadra i Hrvatske. Korisnici su također obaviješteni da nakon nadogradnje mreže na suvremenu infrastrukturu, dakako, više neće moći posve besplatno pratiti televizijske programe, ali će imati pristup svim B.netovim uslugama kao i ostali korisnici u Hrvatskoj, uključujući i brzi internet i fiksnu telefoniju.

Posve je netočan navod Vaše novinarke o "više od tisuću stanova" budući da je na ovom području na B.netovu mrežu priključen 281 stan.

Također je netočno da se nije odmah krenulo u sanaciju kvara na mreži. Kvar na mreži nastao je na podmorskom kabelu koji prolazi u Maraska park s Voštarnice, ali budući da se radi o izrazito teškom i kompliciranom kvaru koji je nastao u kasnim poslijepodnevnim satima, po mraku, nije bilo moguće trenutačno pristupiti njegovoj sanaciji, no obavljene su sve pripreme za popravak sljedećeg dana. Podmorski kabel u kvaru nije bilo moguće promijeniti već je bilo potrebno postaviti posve nov kabel koji sada prolazi zemljištem Tankerkomerca, za što smo morali ishoditi odgovarajuće dozvole; zahvaljujemo Tankerkomercu na susretljivosti i izrazito brzoj reakciji.

U petak, 26. studenoga, kvar je popravljen u poslijepodnevnim satima u izuzetno teškim vremenskim uvjetima (jaka kiša, tuča i snažna grmljavina koja može predstavljati veliku opasnost za radnike s elektroničkom opremom i kablovima na terenu). Korisnici na navedenom području nisu mogli gledati kabelsku televiziju oko 24 sata, no s obzirom na teške tehničke, administrativne i vremenske uvjete koji su koincidirali u navedenom periodu, smatramo da je naša reakcija bila brza.

Operativni centar B.neta i korisnička podrška bili su obaviješteni o tehničkim poteškoćama i kvaru na navedenom području te je korisnička služba ispravno informirala korisnike koji su zatražili ovu informaciju. B.net nema praksu pojedinačnog informiranja svakog korisnika o tehničkim poteškoćama u mreži.

Ne stoji informacija da B.net nema kontakt u Zadru, budući da postojeći broj telefona za tehničku podršku, bez obzira gdje se služba podrške nalazila, komunicira s tehničkim operativnim centrom i svim tehničkim centrima širom Hrvatske, pa i onim u Zadru. To znači da korisnici mogu dobiti istu informaciju neovisno o tome postoji li kontakt broj telefona u Zadru, te da je posve nebitno gdje se korisnička služba nalazi. Tehnički centar u Zadru i korisnička služba u Zagrebu bili su u stalnoj komunikaciji.

Svi korisnici koji su nazvali našu korisničku podršku dobili su informaciju o velikom kvaru i okvirnim rokovima otklanjanja. Niti u jednom trenutku nije bilo planirano da popravak kvara traje 15 dana.

Našim korisnicima na području na kojem se dogodio ovaj kvar ispričavamo se i molimo za razumijevanje, a pripreme za postavljanje nove mreže na ovom području već su u tijeku.

Srdačno,

Senad Kulenović

B.net Hrvatska,

direktor prodaje i marketinga

1. prosinca 2010.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno