Nijemci i Korejci obilježili prošlu godinu

Slika korisnika admin
Autor: 
PIXSELL

Turistička zajednica grada Zadra održala je 3. skupštinu u hotelu Bastion, a predsjedao je Dražen Grgurović, zamjenik predsjednika Turističke zajednice grada Zadra. Od ukupno 19 članova skupštine TZ-a, sjednici je nazočilo njih 15. Prema usvojenom dnevnom redu članovi skupštine jednoglasno su usvojili izvješće o radu Turističkog vijeća za 2014. godinu, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru te izvješće o izvršenju programa rada s financijskim izvješćem za 2014. godinu.

Iz Financijskog izvješća TZG Zadra za 2014. godinu proizlazi da su ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 12.044.638,71 kn (16% više od plana), unutar kojih su vrijednosno najznačajniji prihodi od boravišne pristojbe ostvareni u iznosu od 4.959.744,39 kn (8% više od plana), a 3.285.925,46 kn od turističke članarine (10% više od plana). Ostali prihodi odnose se na prihode iz proračuna Grada, prihode od drugih aktivnosti, ostale nespomenute prihode te prenesene prihode iz prethodne godine.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 10.137.935,64 kn, što je 7% više od planiranog. U strukturi rashoda najznačajniji udjel zauzimaju rashodi dizajna vrijednosti (32%), a odnose se na kulturno-zabavne manifestacije i uređenje turističkog mjesta. Ostatak sredstava utrošen je na administrativne rashode (29%), rashode komunikacije vrijednosti (16%), transfer boravišne pristojbe Gradu (14%), rashode distribucije i prodaje vrijednosti (4%), rashode internog marketinga (1%), rashode marketinške infrastrukture (1%) te ostale rashode (3%).

Prema kumulativnim pokazateljima, Grad Zadar s pripadajućim mjestima u 2014. godini, uključujući nautički promet, posjetilo je ukupno 392.332 gostiju, što je više za 14 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ukupno je ostvareno 1.428.425 noćenja ili 9% više u odnosu na 2013. godinu.

Najbrojniji gosti tijekom 2014. godine bili su Nijemci 40.807 (dolasci +11%, noćenja +10%), Austrijanci 30.022 (dolasci +8%, noćenja +8%), Francuzi 24.101 (dolasci +2%, noćenja +11%), Talijani 22.275 (dolasci +7%, noćenja +10%), Slovenci 17.337 (dolasci +20%, noćenja +13%), Španjolci 15.495 (dolasci +29%, noćenja +24%), Republika Koreja 15.379 (dolasci +615%, noćenja +544%) gosti Ujedinjene Kraljevine 12.856 (dolasci +2%, noćenja +13%), Slovaci 10.012 (dolasci +5%, noćenja +5%), Mađari 9.607 (dolasci +15%, noćenja +14%), Belgijanci 9.430 (dolasci +8%, noćenja +19%) itd.

Zahvaljujući novim zračnim linijama ističe se značajan porast broja gostiju i noćenja s dalekih, izvaneuropskih tržišta, a posebice gostiju iz Republike Koreje (dolazak + 615 %, noćenja +544%), SAD (dolazak +23%, noćenja +22%), Kanade (dolazak +45%, noćenja +38%), Brazila (dolazak +26%, noćenja +22%), Japana (dolazak +58%, noćenja +43%) i Australije (dolazak +9%, noćenja +12%).

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno