Galac: Dvadeset gerontodomaćica brinut će o stotinu starijih i nemoćnih osoba

Slika korisnika mkvanja
Crveni križ i Zadarska županija nastavljaju projekt
Gradsko društvo Crvenog križa kao partner u provedbi ovog projekta, čiji je nositelj Zadarska županija, će u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje primiti u radni odnos na dvije godine 20 žena, kaže Galac, te ističe da bi provedba ovog projekta trebala krenuti 1. srpnja ove godine
Arif SITNICA
Bore Galac, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa: Odabir korisnika besplatne pomoći odredit će Centar za socijalnu skrb

Gradsko društvo Crvenog križa Zadar u suradnji sa Zadarskom županijom priprema provedbu projekta kojim će se na poslovima  gerontodomaćica zaposliti 20 žena starijih od 50 godina koje pripadaju  kategoriji teško zapošljivih osoba. Riječ je, naime, o nastavku Programa  zapošljavanja žena "Zaželi", čiji je nositelj za zadarsko područje Zadarska županija. U okviru tog projekta će 20 dugotrajno nezaposlenih žena  dobiti posao u trajanju od dvije godine, tijekom kojih će se brinuti za  ukupno stotinu starijih i nemoćnih osoba.

- Gradsko društvo Crvenog križa kao partner u provedbi ovog projekta, čiji je nositelj Zadarska županija, će u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje primiti u radni odnos na dvije godine 20 žena, kaže ravnatelj  Gradskog društva Crvenog križa Zadar Bore Galac, te ističe da bi provedba ovog projekta trebala krenuti 1. srpnja ove godine i kako će njime biti  obuhvaćeno stotinjak korisnika.

Zaposlene žene, koje će prethodno proći edukaciju za poslove gerontodomaćica, brinut će se svaka za pet starijih kućanstava i skrbiti za  ukupno 100 osoba kojima treba tuđa briga i pomoć. Odabir korisnika  koji će primati ovu besplatnu pomoć odredit će Centar za socijalnu skrb  prema točno definiranim kriterijima.

- Ženama koje će na ovaj način biti zaposlene na puno radno vrijeme,  omogućit će se također da prema svome izboru prođu određene tečajeve doškolovanja ili prekvalifikacije u iznosu od 7.000 kuna, kako bi se nakon isteka dvije godine na poslu gerontodomaćica, mogle zaposliti  drugdje, dodaje još Bore Galac, navodeći kako će se tečajevi, odnosno  programi doškolovanje moći odabrati prema vlastitim afinitetima i mogućnostima.

Inače, programa "Zaželi" financiran je iz Europskog socijalnog fonda s  ukupno milijardu kuna, i njime će se u Hrvatskoj zaposliti više od 7.000  žena koje će naredne dvije godine brinuti o 30 tisuća starijih osoba u Hrvatskoj.

Što rade gerontodomaćice?

Gerontodomaćica je relativno novo zanimanje na hrvatskom tržištu rada, a stječe  se edukacijom o socijalnim potrebama starih i nemoćnih osoba koje su funkcionalno  onesposobljene brinuti se same o sebi. Gerontodomaćice su educirani zaposlenici  koji pomažu nemoćnim osobama u obavljanju njihovih svakodnevnih aktivnosti, te  obavljaju osnovne postupke iz područja zdravstvene skrbi, u pravilu u domu korisnika. Posao gerontodomaćice tako podrazumijeva cijeli niz poslova - od održavanja  osobne higijene korisnika, pripreme i serviranja hrane, pomaganja kod jela, do pomaganja pri kretanju i korištenju ortopedskih pomagala, te brigu o higijeni stambenog prostora korisnika, pa sve do sudjelovanja u aktivnostima izvan doma - šetnjama, odlascima liječniku, na misu, kulturna događnja i dr.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno