Umro Ratko Dobre

Slika korisnika admin
Autor: 
dobre
Ratko Dobre nositelj je triju visokih državnih odličja

Dana 26. kolovoza u zagrebačkoj bolnici "Rebro" nakon kratke i teške bolesti napustio nas je prof. dr. sc. Ratko Dobre, sveučilišni profesor, ugledni znanstvenik i intelektualac. U svom znanstvenom i stručnom radu pretežno je radio na polju ekonomije, granama menadžmenta i upravljanja, kojima je pristupao sa stajališta ekonomike i organizacije poduzeća. Znanstveni i stručni rad, posebice nakon izbora u zvanje profesora visoke škole, fokusirao je na objavljivanje visokoškolskih udžbenika i skripta, pri čemu je ostvario više naslova klasificiranih kao knjige s elementima znanstvenog djela.

Ratko Dobre je rođen u Šibeniku 1939.godine. Gimnaziju je završio u Zadru, a Ekonomski fakultet u Zagrebu, gdje je magistrirao i doktorirao s temama iz područja marketinga. Usavršavao se pohađanjem specijalističkih ekonomskih studija na Sveučilištu u Peruggiji (Italija). Dio radnoga vijeka je proveo u gospodarstvu i to najprije kao rukovoditelj analitičko-planskih službi, a potom u komercijalnim službama. U to su vrijeme zapaženi njegovi brojni publicistički radovi u kojima se, pod općim nazivom "Pogledi i mišljenja", kritički bavi aktualnim društvenim i ekonomskim problemima, čime je pridonio usmjeravanju gospodarstva ka tržištu kao temeljnoj orijentaciji u konkurentskom osposobljavanju tadašnjeg gospodarstva.

Više je godina radio na Visokoj školi za turistički menadžment u Šibeniku u nastavnom zvanju višeg predavača i profesora Visoke škole, te od 2005. na sveučilišnom Studiju menadžmenta Sveučilišta u Zadru, gdje je izradio detaljne programe kolegija koje je predavao, uskladio ih s programima Studija menadžmenta, a odobrilo ih je Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu, te definirao sadržaje i opseg stručnih auditornih i praktičnih vježbi. U Visokoj školi za turistički menadžment je osnivač i koordinator stručnog modula Mentorske prakse u dvije faze, jedinstvenog u našem visokoobrazovnom sustavu. Od 2000. obavljao je dužnost prodekana za nastavu, a od 2006. i dekana Visoke škole za turistički menadžment u Šibeniku.

Uspješno se bavio i znanstvenim istraživanjem u području biologije pčela te je i iz tog područja objavljivao radove, a zajednički znanstveni rad iz područja bolesti pčela izložen je na Svjetskom kongresu pčelara 1984. u Brazilu. Pisao je u časopisu "Pčela" u kojem je bio član Uredništva i Izdavačkog savjeta. Recenzirao je desetak knjiga, od kojih je većina s elementima znanstvenih djela. Svoju humanost i altruizam je pokazao i kao član DDK sa 40-ak davanja.

Bio je član Savjeta Sveučilišta u Splitu, Savjeta Filozofskog fakulteta u Zadru i član Skupštine Zajednice sveučilišta. Nositelj je triju visokih državnih odličja, više društvenih priznanja za humanitarni rad, a za knjigu "Organizacija tržišne funkcije", koja se nalazi u fundusu Kongresne biblioteke u Washingtonu, i Nagrade grada Zadra za znanstvenu djelatnost.

Ratko Dobre je po vlastitoj želji tiho sahranjen u Zadru, u najužem krugu obitelji i prijatelja.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno