U prvoj fazi izgradnja Sveučilišne knjižnice, Studentskog doma i menze

Slika korisnika admin
Autor: 
kampus_park
Ovako bi trebao biti uređen jedan od parkova kampusa

Novi kampus Sveučilišta u Zadru, koji trenutačno sačinjavaju jedna zgrada, u kojoj je objedinjeno nekoliko odjela, i studentski dom u neposrednoj blizini, trebao bi u dogledno vrijeme početi poprimati sasvim nove konture.

Izgradnja kampusa zamišljena je u tri faze, a programsko - prostornu studiju za DPU (detaljni plan uređenja) područja "Novog kampusa" Sveučilišta u Zadru izradio je "de Architekten Cie", u okviru projekta Novi svjetionici hrvatskog Jadrana. Projekt su pokrenuli Udruženje hrvatskih arhitekata i Berlage institut iz Rotterdama, čija je realizacija omogućena podrškom programa MATRA nizozemskog ministarstva vanjskih poslova.

Podsjetimo: Vlada RH je na jednoj od svojih sjednica, održanoj u Zadru, odlučila najveći dio prostora bivše vojarne F. Lisice dodijeliti Gradu Zadru za potrebe Sveučilišta u Zadru. Grad je prihvatio izraditi UPU, a u srpnju prošle godine organizirana je javna predrasprava, te je Zavod za urbanizam preuzeo izraditi podloge, koje su velikim dijelom gotove.

- Tijekom ove godine očekujemo izradu UPU-a (Urbanističkog plana uređenja), što nije jednostavan posao, budući sve relevantne institucije trebaju dati suglasnost, kazao je rektor Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Ante Uglešić.

Trenutačno je u tijeku prva faza koja obuhvaća izgradnju Sveučilišne knjižnice, Studentskog doma i menze, te prostora za nove odjele, tehničkih i prirodnih znanosti.

U tijeku je priprema oko izrade idejnog projekta Sveučilišne knjižnice. Naime, Sveučilište u Zadru nedavno je s Udrugom hrvatskih arhitekata potpisalo ugovor o suprovoditeljstvu natječaja za izradu idejnog projekta.

Natječaj u veljači

- Natječaj očekujemo tijekom veljače, a kroz prvu polovicu ove godine očekujemo idejni projekt. Nakon toga slijedi glavni i izvedbeni projekt, te bismo u ovoj godini imali kompletnu dokumentaciju, kazao je rektor Uglešić dodajući kako bi s tom dokumentacijom tražili kreditna jamstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za kredit za izgradnju knjižnice

Za drugi objekt, predviđen u prvoj fazi izgradnje, Studentski dom i menzu, trenutačno nema sredstava, te bi se koncem godine krenulo u izradu idejnog projekta. Inače, novi studentski dom imao bi 600 ležaja i prostirao bi se na 9.600 metara četvornih, dok bi nova studentska menza osiguravala 3000 obroka i zauzimala 2.000 metara četvornih .

Ova prva faza trebala bi biti gotova do 2012. godine, kada, okvirno, počinje druga faza izgradnje. Kroz narednih pet godina, dakle do 2017. godine, Sveučilište bi trebalo dobiti dodatne prostore za svoje odjele, u ovoj fazi za društvene i humanističke znanosti, studentski dom bi trebao imati 1900 ležaja plus 100 ležaja za profesore, a svoje prostore trebali bi dobiti i poslijediplomski studiji i znanstveni centri.

U trećoj, najduljoj i dosad najmanje definiranoj, fazi predviđeno je rušenje postojećih objekata na južnoj parceli prostora predviđenog za izgradnju, te izgradnja kulturno kongresnog centra, kazališne ili koncertne dvorane, i tehnološkog parka.

Smještaj Novog kampusa na vrlo atraktivnoj lokaciji unutar Zadra, u zoni centralnih funkcija grada, te uz važnu prometnu os govori o važnosti ove lokacije za daljnji razvoj grada. Naime, budući kampus Sveučilišta bio bi otvorenog tipa, što znači da ne bi postojala jasna granica između kampusa i grada tako da se ne osjeća gdje kampus počinje i završava.

Kako stoji u samoj studiji izolirani kampusi nisu prihvatljiv model za razvoj i tranziciju dalmatinskih gradova, te je nužna integracija sveučilišta s gradom. Kampus će, stoji dalje, kao novo urbano mjerilo Zadra predstavljati prepoznatljivu točku u gradu, a Zadru omogućiti razvoj u znanstveno obrazovno središte.

Naime, kako je pojasnio i sam rektor Uglešić zgrade unutar budućeg kampusa pripadale bi Sveučilištu, dok bi prostor ostao gradski.

Park - polivalentni trg

Projektno rješenje nastoji harmonizirati dva cilja, osnovni projektni zadatak - ispunjavanje potreba suvremenog sveučilišta u mediteranskom gradu s integracijom vrijedne lokacije i njenog sadržaja kao "dodane" vrijednosti u urbani profil Zadra. Park u središtu koji se trakasto otvara prema gradu i nastavlja na ključne komunikacijske silnice okolnih lokacija, središnji je motiv projekta. Oko njega su formirane modularne kazete koje su građevine, primarno namijenjene sveučilištu u gornjem dijelu parcele, u svom donjem, otvorenijem dijelu sadrži svečilišnu knjižnicu, kongresni i kulturni centar te kazalište.

Središnji prostor na lokaciji, dakle, predviđen je za Sveučilišni park. Longitudinalno položeni trapezoid površine 3 ha, širine od 45 do 150 m, osim zelene oaze pretendira biti i multifunkcionalno središte "Novog kampusa" Sveučilišta u Zadru, odnosno nova jaka urbana veduta Zadra.

Smještaj parka i njegova kompatibilnost s komunikacijskim silnicama izvan parcele otvara nebrojene mogućnosti kombiniranja fiksnih i/ili montažnih paviljona za smještaj izložbenih prostora, pozornica za kulturne i sveučilišne manifestacije, ugostiteljske sadržaje, sportske terene, dječja igrališta... Park funkcionira kao polivalentni trg čija je intencija otvoriti kampus prema gradu i postati novom točkom okupljanja kako studenata i nastavnika, tako i građana Zadra.

Šetnice i trgovi

Za nesmetano i sigurno kretanje pješaka predviđeno je uređivanje pješačkih puteva i prilaza u sklopu prometnica, te većih pješačkih površina - šetnica i trgova u sklopu gradskog parka. Dvije glavne pješačke osi nalaze se između građevina i parka širine šest do deset metara.

Rješenjem DPU-a bivšeg TIZ-a predviđena je pješačka veza s područjem kampusa pothodnikom obzirom na visinski razliku terena. Njime se povezuju poslovno stambena zona i područje Kampusa, odnosno glavni smjer kretanja s Poluotoka prema Kampusu. Pothodnik nije samo prolaz ispod Ulice F. Tuđmana već javni prostor s javnim i trgovačkim sadržajem. Umjesto klasičnog rješenja izlaza iz pothodnika stepenicama moguće je planirati trg na P-1 etaži povezanim s kulturno kongresnim centrom Sveučilišta.

Unutar samog Kampusa nije predviđen promet, no zato je u samoj blizini javni gradski autobusni promet u Ulici F. Tuđmana i Put stanova. Unutar obuhvata plana su planirana dva stajališta u Ulici F. Tuđmana.

 PRVE ZGRADE

Prve izgrađene zgrade budućeg kampusa namijenit će se odjelima tehničkih usmjerenja. Trenutačno je u tijeku izrada projekta obrazovne tvornice, svojevrsnog centra mehatronike i robotike. Projekt je rađen zajedno s Razvojnom agencijom Zadarske županije, kao i znanstvenim i privrednim subjektima. Time je predviđeno osnivanje trgovačkog društva ili konzorcija kojeg bi Sveučilište u Zadru bilo većinski, 40-postotni vlasnik.

- Sveučilište bi ušlo sa svojim programom kojeg bi trebalo odobriti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, i vlastitim kadrom, a zainteresirane tvrtke bi osigurale sredstva za nabavu opreme i prostora, istaknuo je rektor Sveučilišta dr. sc. Ante Uglešić.

 PODRUČJA GRADNJE
Novo područje gradnje podijeljeno je, dakle, u 10-11 kazeta. Svaka je kazeta osnovna urbanističko-arhitektonska jedinica. Lokacijska dozvola izdat će se za cijelu kazetu na temelju cjelovitoga idejnog rješenja kazete. Građevine u kazetama formiraju pročelje ulice Put stanova i nove sveučilišne ulice, te pročelje gradskog parka koji se proteže središnjom osi cijele zone obuhvata. Glavni ulazi u pojedine objekte su sa trane parka, a građevinski pravci su istovjetni s regulacijskim pravcem. Najmanje 75 posto građevine sa strane parka mora se izgraditi na obaveznom građevinskom pravcu.
 DEVET ETAŽA

Kad je riječ o strukturiranju građevina potrebno je naglasiti kako je najveća visina građevine devet etaža. Maksimalno 50 posto građevine prema parku može imati visinu P+osam, tj. minimalno 50 posto pročelja prema parku treba imati visinu do maksimalno P+četiri.

U izgrađenost građevne čestice ne uračunava se površina podzemnog dijela građevine.

Sve građevine mogu u prizemlju i na prvom ili zadnjem katu imati poslovno-uslužne sadržaje, koji ne ometaju osnovnu namjenu niti zagađuju okoliš. Građevine je dozvoljeno izvesti kao dvojne ili skupne građevine, koje na etažama druge nadzemne etaže moguće spojiti ako je to iz funkcionalnih razloga potrebno, a oblikovanje građevina treba biti suvremeno bez elemenata povijesnih oblika.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno