Dva magazina soli na Pagu idu u privatne ruke

Slika korisnika admin
Autor: 
Vrijedna kulturna baština

Zadarska županija nije prihvatila ponudu kojom bi mogla  ostvariti pravo na prvokup dvaju magazina soli u Pagu, pa će ovaj dio vrijedne kulturne baštine naći novog privatnog vlasnika.

Naime, Sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara vlasnik  koji namjerava prodati kulturno dobro  dužan je najprije istodobno ponuditi ga Republici Hrvatskoj, županiji,  gradu ili općini na čijem se području to kulturno dobro nalazi navodeći cijenu i  druge  uvjete  prodaje,  na što se oni moraju očitovati o tome žele li po ponuđenoj cijeni sami otkupiti objekt. Nakon roka od 30 dana  vlasnik može kulturno dobro prodati  drugoj osobi  uz cijenu koja ne može biti niža od cijene navedene u  ponudi.

Trgovačko društvo  Roto ulaganja iz  Rijeke,  dostavilo je Zadarskoj  županiji 2. lipnja ponudu za ostvarivanje prava prvokupa triju povezanih  zgrada ukupne površine 795 m2 (poslovna zgrada i  dvije gospodarske  zgrade). Građevina je sagrađena 1845. godine kao magazin soli, a kasnije  se koristila za preradu grožđa i skladištenje vina. U ponudi se navodi kako je danas nekretnina većim dijelom van upotrebe dok je manji dio  uređen kao prodavaonica mješovite robe. Ponuditelj u ponudi opisuje  nekretninu kao  monumentalnu građevinu, jednu od devet u nizu sa dva  povezana dodatka, koja je smještena jugoistočno od stare jezgre grada  Paga uz more do glavne plaže.

Ponuđena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine je 400.000 eura, a u Županiji ističu kako "u Proračunu Zadarske županije za 2016. godinu nisu osigurana sredstva  za ovu namjenu, pa se predlaže donošenje  Zaključka o neprihvaćanju ponude za kupnju predmetne nekretnine".

U drugom slučaju Zadarska županija zaprimila je ponudu Anke Lauš   iz Sali, kojom se Zadarskoj županiji  nudi  kupnja kuće i pašnjaka u Salima  po cijeni od 180 tisuća eura. U ovom slučaju za pravo prvokupa razlog  nije bilo kulturno dobro, već Zakon o otocima, koji nalaže da je vlasnik  nekretnine na malim, povremeno nastanjenim i nenastanjenim otocima, koji namjerava takvu nekretninu prodati, dužan pisanim podneskom po tržišnoj  cijeni tu  nekretninu najprije ponuditi na prodaju Republici Hrvatskoj, županiji i općini. Zadarski župan na Županijsku skupštinu također će proslijediti prijedlog da se ponuda odbije, kao i za dvije  nekretnine manje vrijednosti na području Preka.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno