Mate Klarić

Slika korisnika admin

U Skradinu je 29. rujna 1885. rođen Mate Klarić, svećenik, arheolog i povjesničar. Pučku školu pohađao je u rodnom mjestu gimnaziju u Zadru gdje je završio i studij teologije. Za svećenika je zaređen 17. srpnja 1910. u Zadru. Bio je župnik u Obrovcu i Zadru, a potom je od 1929. do 1932. ravnatelj Muzeja hrvatskih spomenika u Kninu. Pred II. svjetski rat premješten je u Sarajevo gdje je bio ravnatelj Zemaljskog muzeja u Sarajevu od 1941. do 1945. godine. Poslije rata bio je uhapšen i zatočen u Staroj Gradiški, a nakon izdržane kazne preselio se u Zagreb. Intezivno se bavio, još kao mladi župnik u Obrovcu, poviješću i arheologijom uglavnom u predjelima Sjeverne Dalmacije. Njegovo najznačajnije djelo je otkriće Branimirove ploče u Šopotu kod Benkovca 1928. godine. Objavljivao je stručne i znanstvene radove u onodobnoj stručnoj periodici, a napisao je i knjižicu Obrovac sredovječnih isprava (od X-XIV vijeka). Umro je 23. srpnja 1961. u Zagrebu.

 

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno