Za one koji se žele profesionalno baviti jezikom i komunikacijom

Slika korisnika admin
Fabio ŠIMIĆEV

Zainteresirani studenti u četvrtak su tijekom Otvorenog dana Odjela za lingvistiku Sveučilišta u Zadru mogli čuti sve što ih zanima o diplomskom studiju lingvistike. Ovo je jedan od najmlađih odjela Sveučilišta, a upisna kvota mu je trideset studenata po godini (25 hrvatskih + 5 stranih studenata).

Na otvorenom danu predstavljen je rad odjela i studijski program od strane profesora i studenata, a prikazana su i dva filma »Why do we talk« i »The grammar of happiness«.

- Bilo je prilike da zainteresirani studenti porazgovaraju s nama i pitaju sve što ih zanima. Mi smo jedan od mlađih studija, pokrenuti 2010. godine i sad nam prva generacija studenata završava, rekla je Marijana Kresić, docentica na Odjelu te njegova pročelnica. Tijekom trajanja studenti su dolazili, raspitivali se, a neki su pokazali i vrlo ozbiljnu namjeru upisati studij.

- Diplomski studij lingvistike nudi studentima koji su završili neki jezik, ili filološki smjer na Sveučilištu u Zadru mogućnost produbljivanja svog interesa za jezik. Znači to su većinom studenti zainteresiraniji za jezik nego književnost i naravno neka opća svojstva jezika, poput usporedbe različitih jezika. Naši su studenti većim dijelom takvog profila da ih zanima znanstveni dio našeg rada, znači projekti, istraživanja, ali ima i takvih koji bi, što se tiče nekog profesionalnog usmjerenja, ciljali na novinarstvo, izdavaštvo, sva zanimanja za koje je potreban profesionalan pristup jeziku i komunikaciji, pojasnila je Kresić.

Program studija lingvistike traje četiri semestra, odnosno dvije godine. Studij se sastoji od pet obveznih kolegija i velikog broja izbornih, a može se kombinirati s jednim jednopredmetnim diplomskim studijem, jednim dvopredmetnim diplomskim studijem i s dva dvopredmetna studija na Sveučilištu u Zadru. Više informacija može se dobiti na internetskm stranicama Sveučilišta u Zadru ili na Odjelu u zgradi kraj Ljepotice.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno