(Ne)poznata nova namjena prostora Gimnazije

Slika korisnika admin
gimnazija_petrica
Sebastian GOVORČIN
Preseljenje Gimnazije Franje Petrića "obnavlja" staru Tehničku školu

Kao nova lokacija za preseljenje Gimnazije Franje Petrića trebao bi se početi preuređivati dio stare Tehničke škole na Poluotoku, u kojem su se nekad nalazili prostori radionica. Idejni projekt uređenja ovog dijela zgrade već je napravljen i poslan u Ministarstvo od kojega se sada očekuje izdavanje suglasnosti. Nova namjena dosadašnjeg prostora Gimnazije, koji je prema riječima njenog ravnatelja Zdravka Ćurka, jedan od najskupljih prostora u Dalmaciji, za sada još nije poznata.

No prema nekim nagađanjima, pronalaženje rješenja za novi smještaj škole našlo se sada u prvom planu upravo zbog velikog zanimanja za dosadašnju lokaciju škole, koja uz zgradu i okolni prostor zahvaća površinu od oko 5.000 metara četvornih.

- Naša zgrada vlasništvo je Županije, a riječ je o prostoru, odnosno lokaciji za koju se procjenjuje da je jedan od najatraktivnijih i najskupljih, gdje postoji mogućnost izgradnje turističkih sadržaja, kaže ravnatelj Ćurko, napominjući da s daljnjim planovima Županije po pitanju nove namjene zgrade ipak nije još upoznat.

Tvrdnje da je preseljenje potaknuto atraktivnošću prostora, u Županiji opovrgavaju, a o novoj namjeni zgrade, kažu, odlučit će se u dogovoru sa školom, ako dođe do preseljenja u nove prostore.

- Iz dosadašnjih kontakata s ravnateljem škole Zdravkom Ćurkom nedvojbeno je da škola iskreno želi nove prostore i Županija će sa svoje strane učiniti sve najbolje ne samo za ovu školu, nego i za sve ostale škole kojima je osnivač, navodi se u odgovoru Ivana Šimunića, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Zadarske županije.

Da je preseljenje škole za unaprjeđenje uvjeta rada od velike važnosti, ističe i ravnatelj Ćurko. Ukupno 16 razrednih odjela sa 470 učenika, u novim prostorima na Poluotoku, smještenim u sveučilišno-gimnazijskom okruženju, dobit će preko 2.500 metara četvornih, u kojima će biti omogućen rad u jednoj smjeni.

- Napravili smo parametre o minimumu koji tražimo u okvirima državnog pedagoškog standarda. Idejni projekt je poslan u Ministarstvo koje treba dati svoju suglasnost i kada se to usvoji, ići će se u operacionalizaciju za dobivanje kredita, nakon čega bi, kaže Ćurko, trebala krenuti i obnova radioničkoga dijela stare Tehničke škole, odnosno podizanje još jednoga kata.

 LISTA PRIORITETA

Odluka o prijavi projekata izgradnje, sanacije i rekonstrukcije školskih objekata osnovnih i srednjih škola na području Zadarske županije iz Programa Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva donesena je od strane Županijskog poglavarstva u listopadu 2008. godine, kojom je i utvrđen rang prioriteta kapitalnih projekata. Pri izradi ove Odluke jedan od najvažnijih kriterija po kojem je nastao rang prioriteta kapitalnih projekata je bio broj učenika u drugoj smjeni. Plan, u vrijeme kada je donesen, nije imao u vidu nove lokacije već je vođen isključivo potrebama i brojem učenika. Budući da trenutačno ne postoje lokacije koje bi mogle zadovoljiti potrebe škola pri vrhu liste prioriteta pristupilo se rješavanju škola za koje postoje mogućnosti i odgovarajuć prostor za prihvat određenog broja učenika. Lista prioriteta se nije mijenjala već se pristupilo rješavanju problematike prostora škola za koje postoji lokacija i primjeren zamjenski prostor koji će im osigurati bolje radne uvjete, navodi se u odgovoru Ivana Šimunića, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Zadarske županije.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno