Korisnici ne moraju biti u sustavu PDV-a za potporu u okviru programa ruralnog razvoja RH

Slika korisnika admin
Autor: 

Prije godinu dana Ministarstvo poljoprivrede (MP) je izradilo i predstavilo Program ruralnog razvoja (PRR) za razdoblje 2014. - 2020. Program predstavlja strateški dokument svake zemlje članice, odnosno skup mjera za kvalitetan i održiv razvoj ruralnih područja u svakoj zemlji članici EU - a.

Nakon što je odobren od Vlade RH poslan je u Brisel radi odobrenja od strane Europske komisije.

Mjere i podmjere

Očekivali smo da će Program biti odobren i da će natječaji biti raspisani tijekom ljeta/jeseni, a s njima i mogućnosti poljoprivrednika, malih i srednjih poduzetnika za realizaciju vlastitih programa unutar 18 mjera PRR.

Pred Božić saznamo putem medija da je PRR vraćen i da treba doraditi 377 točaka.

 Od najavljivanih natječaja za 8 mjera Programa u 2014. niti jedna. Ipak, u Narodnim novinama 7/15, od 21. siječnja 2015. godine, objavljen je Pravilnik o provedbi Mjere M04 ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. Temeljem objavljenog  Pravilnika Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ( APRRR) u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede planira objaviti natječaj za podmjere 4.1. - Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, mjere 4. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. 30. siječnja 2015. godine.

 U razdoblju od objave Pravilnika do objave natječaja za sve zainteresirane, korisnike i konzultante u četiri županijska centra organizirana su  predavanja na temu predstavljanja podmjera 4.1 i 4.2 ; pojašnjenje odredbi Pravilnika (MP); Predstavljanje načina prijave projekata (APPRRR),  te kreditne linije HBOR -a namijenjene financiranju projekata (HBOR).

Pitanje je koliko su poljoprivrednici spremni za natječaje jer iz Pravilnika je razvidno što će sadržavati natječaj i kojom će sve dokumentacijom korisnici morati dokazati svoj status i opravdanost zahtjeva.

Kriteriji i potpore

 Veoma je stimulirajuće za OPG-a, korisnike sredstava da više neće morati biti u sustavu PDV-a, a biti će moguće i predfinanciranje, odnosno 50 posto avansa od iznosa potpore.

Intenzitet potpore za ulaganja iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova, a u slučajevima kada ulaganja provode mladi poljoprivrednici do 40 godina, koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva potpora se može uvećati za dodatnih 20%.

Ukoliko su potencijalni korisnici kupili zemljište/objekte nakon 1. siječnja 2014. godine i posjeduju račun biti će im prihvaćeno u zahtjevu.

Ako uzmemo u obzir duge mjesece čekanja na evaluaciju PRR za pretpostaviti je da su to vrijeme zainteresirani korisnici mogli i trebali iskoristili za pripreme ili barem iskristalizirali idejni projekt. Ukoliko je vlasništvo i /ili posjed jasno definiran, a koncesija ili plodouživanje ( objekti , zemlja ) kvalitetno odrađeno na najmanji period od 10 godina, ako raspolažu financijskim sredstvima ili su kreditno sposobni da putem HBOR - a financiraju projekt, te pronađu adekvatnog konzultanta i uz to zadovolje kriterij da su najmanje tri godine u Upisniku poljoprivrednika ( UP) ili imaju završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz odgovarajućeg područja (formalni tečajevi koje provode učilišta) ili srednju školu, fakultet iz odgovarajućeg područja zadovoljili su najveći dio kriterija.

Podnošenje zahtjeva i obveze korisnika

Ukoliko vrijednost ukupno prihvatljivih troškova iznosi manje od 200.000 kuna korisnici nisu dužni izraditi poslovni plan kojim se dokazuje ekonomska održivost projekta izuzev ako se Zahtjev podnosi za integrirane i zajedničke projekte.

Zajedničkim projektom smatraju se ulaganja provedena od strane dva ili više korisnika u Podmjeri 4.1. , a  predmet ulaganja koriste svi korisnici zajedničkog projekta. Jedan korisnik ne može koristiti više od 70 posto predmeta zajedničkog projekta.

Korisnici uz Zahtjev moraju priložiti Ugovor o poslovnoj suradnji u kojemu je definiran jedan korisnik u ime ostalih i on će biti podnositelj Zahtjeva za potporu. Također,  mora biti definiran način korištenja predmeta ulaganja zajedničkog projekta od strane svih korisnika zajedničkog projekta. Ugovor mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu, te isti mora sadržavati podatke od korisnika o postotku korištenja predmeta zajedničkog projekta.

Kod podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik je dužan dostaviti dokument iz kojeg je vidljiva ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva (isključujući zadruge, proizvođačke grupe/organizacije) iskazana u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva, a kojega izdaje Savjetodavna služba.

Neprihvatljivi troškovi

Nakon konačne isplate, korisnici su dužni najmanje narednih pet godina baviti se poljoprivrednom proizvodnjom za koju su ostvarili potporu korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta.

Međutim, za sufinanciranje u Podmjeri 4.1 brojni su neprihvatljivi troškovi, primjerice, porezi naknade, doprinosi, kamate, rabljena poljoprivredna mehanizacija i oprema, gospodarska vozila te radni strojevi, svi troškovi održavanja i amortizacije troškovi refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja, troškovi vlastitog rada, operativni troškovi, kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju, prava na plaćanje, ali stočari najviše negoduju zbog neprihvaćanja troškova kod kupovine životinja.

Unatoč različitim reakcijama potencijalnih korisnika za očekivati je da će kroz Program ruralnog razvoja biti lakše zadovoljiti zadane kriterije s obzirom na manja ograničenja u kapacitetima ulaganja te fleksibilnija pravila same provedbe projekata u odnosu na prethodne programe ( IPARD). Mogućnost zajedničkih projekata posebno je zaintrigirala korisnike obrovačkog kraja koji željno isčekuju natječaj za podmjeru 4.2. "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda" putem kojih žele finalizirati poljoprivredne proizvode, te ostvariti dodatnu vrijednost na OPG - a.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno