Pokrenut postupak za nadzor radova na Bedemima i u Providurovoj palači

Slika korisnika valentinam
Javna nabava
Krajnji rok za dostavu ponuda je 21. veljače 2018. godine

Grad Zadar pokrenuo je danas otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, u predmetu nabave: Usluge stručnog nadzora nad radovima i opremanjem Bedema zadarskih pobuna i Nabava usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom objekta Providurove palače u Zadru. Procijenjena vrijednost u predmetu nabave na Bedemima je 400.000 kuna bez PDV-a, a u Providurovoj 795.000 bez PDV-a. 

Obavijest o nadmetanju objavljena je danas u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, a krajnji rok za dostavu ponuda je 21. veljače 2018. godine.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno