Zbirka je doprinos izjednačavanju pristupa u visokom obrazovanju studentima s invaliditetom

Slika korisnika admin
sveuciliste
Zajednička fotografija s početka svibnja kad je predstavljen priručnik

Širokim spektrom svojih aktivnosti, ali više od toga njihovom kvalitetom Studentsko savjetovalište nastavlja potvrđivati reputaciju jedne od najboljih sastavnica zadarskog sveučilišta. Ovih je dana Sveučilište u Zadru završilo s podjelom zbirke priručnika za rad sa studentnima s invaliditetom. Zbirku nadnaslova "Studenti s invaliditetom" čini osam priručnika. Podijeljeno je više od 80 zbirki priručnika raznim ustanovama i udrugama u gradu Zadru, a za koje je procijenjeno da bi ih mogla zanimati ova problematika, te da bi im ovi priručnici mogli biti od pomoći u radu s osobama s invaliditetom.

Tempus projekt

- Podjelom zbirki ovih priručnika došli smo do kraja jedne faze u radu na međunarodnom TEMPUS projektu u kojem su sudjelovala sveučilišta iz Hrvatske i sveučilišta iz inozemstva. Radi se o projektu pod nazivom "Edukacija za jednake mogućnosti na sveučilištima u Hrvatskoj (Education for Equal Opportunities at Croatian Universities - EduQuality)". U Projektu sudjeluje akademsko, stručno i administrativno osoblje sa Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Zadru, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Dubrovniku, predstavnici studenata Hrvatskog studentskog zbora, predstavnik Instituta za razvoj obrazovanja te, svojim iskustvom i savjetima, predstavnici inozemnih partnerskih institucija: Aarhus University, Masaryk University, University of Strathclyde i University of Gothenburg, kazuje nam prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić, Koordinator Tempus "EduQuality" projekta za Sveučilište u Zadru, profesorica Odjela za psihologiju i voditeljica Studentskog savjetovališta zadarskog sveučilišta.

Koliko je tempus projekt "Edukacija za jednake mogućnosti na sveučilištima u Hrvatskoj" cijenjen najbolje svjedoči iznos odobrenih mu sredstava. Naime, ukupni proračun projekta iznosi 868.000 eura, od čega 90 posto sredstava osigurava Europska komisija, a deset posto naše Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Prema riječima profesorice Prtorić zbirka od osam edukativnih priručnika doprinos je izjednačavanju pristupa u visokom obrazovanju studentima s invaliditetom informiranjem, educiranjem, i senzibiliziranjem sveučilišnih nastavnika, stručnog i administrativnog osoblja u rektoratu, odjelima, uredima i službama, te ostalim sastavnicama sveučilišta, o specifičnim potrebama studenata s invaliditetom u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, kao i načinima prilagodbe akademskih sadržaja njihovim mogućnostima. Nastala je radom akademskog, stručnog i administrativnog osoblja s navedenih sveučilišta tijekom protekle dvije godine. Sa Sveučilišta u Zadru u pisanju priručnika sudjelovali su doc. dr. sc. Josip Ćirić, mr. sc. Lozena Ivanov i prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić. Promocija priručnika održana je 9. svibnja u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru. Na njoj su sudjelovali autori i recenzenti priručnika, a ispred Sveučilišta u Zadru skup su pozdravili prorektori prof. dr. sc. Dijana Vican i prof. dr. sc. Josip Faričić, naglasivši potporu ovakvim projektima koji pridonose boljim uvjetima studiranja za sve studente, a ne samo studente s invaliditetom. Nakon toga, skupu se obratila voditeljica projekta prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš, koja je ukratko opisala projekt, aktivnosti koje su planirane i koje su realizirane, te plan događanja za narednu, ujedno i posljednju godinu projekta.

Prilagodba akademskih sadržaja

- Studentima s invaliditetom smatramo studente s oštećenjima vida i sluha, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, specifičnim teškoćama učenja (disleksija i ADHD) te studente s psihičkim bolestima i poremećajima. Svrstavajući ove studente u skupinu studenata s invaliditetom nikako nam nije bila namjera stigmatizirati ih ili etiketirati već ukazati na potrebu prilagodbe akademskih sadržaja njihovim mogućnostima i prezentirati neke primjere takvih prilagodbi. Priručnici uglavnom pokrivaju važna područja svakodnevnog akademskog života studenata, definirajući ih i ukazujući na njihovu važnost u stjecanju potrebnih profesionalnih kompetencija. Istovremeno, oni svojim sadržajem ukazuju na prepreke koje mogu postojati u odnosu na dostupnost studentima s invaliditetom, ali i nastoje definirati preduvjete kojima bi se prepreke što jednostavnije prevladale, pazeći pritom da se ne kompromitiraju definirani akademski standardi. Ukazujući na prava svih studenata na jednak pristup obrazovanju i predlažući mjere kojima je često na vrlo jednostavan način i bez dodatnih financijskih sredstava moguće izjednačiti mogućnosti studentima s invaliditetom u visokom obrazovanju, približavamo se i nastojanjima da se definiraju jasni standardi pristupačnosti za ovu skupinu studenata na nacionalnoj razini, naglasila je profesorica Kiš-Glavaš prigodom predstavljanja zbirke priručnika "Studenti s invaliditetom".

O počecima ovog projekta profesorica Vulić-Prtorić kaže:

- Projekt je započeo posjetama stranim sveučilištima i njihovim savjetovalištima, gdje smo se upoznali s radom sa studentima s invaliditetom. Posjetili smo četiri europska sveučilišta. Od početka projekta, jedna veća skupina radila je na navedenim priručnicima, a pored spomenutih autora i recenzentice u nastajanju priručnika pomogli su svojim savjetima i kritikama djelatnici našeg sveučilišta Luka Marinović, Mirko Duić, Meri Mirković i Andrijana Vidaković. Oni su 4. travnja prošle godine sudjelovali u radu okruglog stola na kojem su djelatnici hrvatskih sveučilišta komentirali program "Edukacija edukatora. Ovaj program edukacije bio je zamišljen kao način osposobljavanja stručnjaka u području rada sa studentima s invaliditetom, kako bi se na svakom sveučilištu stvorili temelji za daljnje širenje informacija, te sustava podrške nastavnom i stručno administrativnom osoblju. Nakon prijedloga koji su dobiveni na tom okruglom stolu, izrađeni su konačni materijali, te je koncem minule veljače na Sveučilištu u Zagrebu održana edukacija edukatora. Sa našeg sveučilišta edukaciju su završili Rozana Petani, Josip Ćirić i Marina Nekić. Kolegica Petani i kolega Ćirić su zatim održali edukaciju djelatnika Sveučilišta u Zadru. Na edukaciji je bilo ukupno 38 djelatnika, s gotovo svih odjela, ureda i službi Sveučilišta. Evaluacija provedenih cjelodnevnih radionica pokazala je da su sudionici izuzetno pozitivno ocijenili provedene radionice, da im je ova tematika bila jako zanimljiva, te da su dobili informacije koje će im koristiti u svakodnevnom radu sa studentima. S obzirom na navedene sugestije, te ovako dobre pozitivne povratne informacije, namjeravamo organizirati još jedan ciklus ovih edukacija u idućoj akademskoj godini.

Ideja prihvaćanja različitosti

Doznali smo kako je pored rada na priručnicima i edukaciji djelatnika, Studentsko savjetovalište nastojalo kroz predavanja i različite neformalne aktivnosti, promovirati ideju prihvaćanja različitosti i među studentima. Organizirana su i dva stručna predavanja profesorica s Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Mirjana Lenček je govorila o disleksiji u studentskoj populaciji i povezanosti sa akademskim uspjehom, a Andrea Fajdetić o komunikaciji sa slijepim i slabovidnim studentima. Također je održano predstavljanje knjige Mirjane Krizmanić Život s različitima. Pred punom Svečanom dvoranom Sveučilišta u Zadru razgovor s profesoricom Krizmanić vodile su studentice našeg Sveučilišta. Profesorica Krizmanić kasnije je izjavila da će ovaj razgovor pamtiti kao izuzetno ugodan, ali i zanimljiv sa puno intrigantnih i neočekivanih pitanja. Nadalje, Matija Mesić i Goran Kalamiza, studenti volonteri u Studentskom savjetovalištu, su organizirali ciklus filmskih večeri na kojima su prikazivali filmove s tematikom kojom se potiče razmišljanje o vlastitim stavovima i postupcima prema osobama koje su "drugačije". U sklopu naših dana koji su lani održani od 9. do 12. svibnja organizirana je izložba fotografija studentice Tee Balog, koja je snimala svoju prijateljicu u invalidskim kolicima na putu od kuće do faksa.

Pred sudionicima Tempus projekta "Edukacija za jednake mogućnosti" je izrada prijedloga nacionalnog dokumenta. Tijekom ovog mjeseca formirat će se radna skupina za njegovu izradu, u lipnju će se održati okrugli stol, a nacionalni dokument treba dovršiti do sredine studenog. Koncem studenog održat će se završna konferencija projekta.

Zbirka priručnika "Studenti s invaliditetom" u brojkama
Izdano je osam priručnika u čijoj je izradi sudjelovalo 36 autora sa šest hrvatskih sveučilišta, 12 urednika, šest eksperata za pojedina oštećenja i 12 recenzenata. Zbirka priručnika ukupno ima 1489 stranica, 732 reference i 272 izdvojena pojma.
Zbirka na svim stranama
Ukupno je 87 zbirki priručnika "Studenti s invaliditetom" poslano: Znanstvenoj knjižnici Zadar, Gradskoj knjižnici Zadar, svim ustrojbenim jedinicama Sveučilišta u Zadru, rektoru i prorektorima zadarskog sveučilišta, autorima i sudionicima u njegovom nastanku, nizu zaposlenika Sveučilišta, Gradu, Županiji, Obiteljskom savjetovalištu, OŠ Voštarnica, Dječjem vrtiću Lativa, Općoj bolnici Zadar, Udruzi tjelesnih invalida zadarske županije, Udruzi "Naša djeca", Udruzi osoba oštećena sluha, Udruzi "Svjetlo", Društvu oboljelih od multiple skleroze, Udruzi za sport i rekreaciju invalida, Udruzi za Down sindrom Zadarske županije, Knjižnici Narodnog muzeja, Knjižnici Psihijatrijske bolnice Ugljan, Udruzi invalida rada grada Zadra, Studentskom domu, Srednjoškolskom đačkom domu Zadar.
Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno