Na području grada sve više vinograda

Slika korisnika admin
Vedran SITNICA
Vinograd u Petrčanima s pogledom na more

Za poljoprivredu na području koje administrativno pripada Gradu Zadru brine gradski Upravni odjel za poljoprivredu i razvoj otoka. Puno je problema, ali i mogućnosti da se stvari pokrenu.

Nesređeni vlasnički odnosi

- Ključni nedostaci u poljoprivrednoj proizvodnji su nesređeni vlasnički odnosi, to jest zemljišne knjige, zatim usitnjenost posjeda, male površine poljoprivrednog zemljišta koje se navodnjavaju te nesređeno tržište poljoprivrednim proizvodima. Unatoč svim nedostacima i kriznim vremenima svjedoci smo da se u proteklih nekoliko godina podignuo respektabilan broj trajnih nasada (poglavito maslina, vinograda, smokava...), a i sve većem asortimanu i kvaliteti naših proizvoda (vina, ulja, sira, meda, proizvoda od smokava, ribljih i suhomesnatih proizvoda, proizvoda od ljekovitog i aromatičnog bilja...), priča Ivica Katić, gradski pročelnik za poljoprivredu.

U podizanju novih nasada i unapređenju kvalitete proizvoda, doprinos su, dodaje Katić, dale Zadarska županija, općine i gradovi.

- S obzirom da su turizam i poljoprivreda, tj. proizvodnja zdrave hrane dvije komplementarne djelatnosti koje se trebaju nadopunjavati te da su prioritetne djelatnosti na kojima se bazira ukupni razvoj Grada Zadra i Zadarske županije, smatram da programi, projekti i aktivnosti koje provodi ovaj Upravni odjel jedan kotačić u jačanju i unapređenju tih djelatnosti, ističe Katić.

Jedan od načina na koji ovaj Upravni odjel sudjeluje u tom je Program poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, koji je zasigurno mnogim poljoprivrednicima i najzanimljiviji. Kako kaže Katić, u strukturi odobrenih sredstava pomoći, kao i lani, najviše sredstava se utrošilo na poticanje podizanja trajnih nasada.

Uzgoj riba i dagnji

- Lani je na poticanje podizanja trajnih nasada utrošeno 230.574 kune, što je oko 32 posto ukupnih sredstava ovog Programa. I ove godine očekujemo da ćemo najviše sredstava utrošiti upravo po toj poticajnoj mjeri. Naime, već u prvom polugodištu ove godine sufinancirali smo sadnju sadnica vinove loze s ukupno 160.000 kuna, a zasađeno je ukupno 310.000 sadnica. Na jesen očekujemo sadnju velikog broja sadnica maslina i smokava, govori Katić.

Od ukupno odobrenih sredstava ove godine, koja sada iznose 545.845 kuna, velik dio odnosi se na sufinanciranje kapitalnih investicija.

- To je sufinanciranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, nove opreme za ribarstvo i uzgoj riba i drugih morskih organizama, zatim investicije u sustave za navodnjavanje i nabavku armature i ogradnih mreža za trajne nasade. Nadalje, to se odnosi na poticanje promocije i plasmana poljoprivrednih proizvoda kroz sufinanciranje organizacije sajmova i ostalih manifestacija, kao i na sufinanciranje rada postojećih i pomoć novonastalim zadrugama. Za uzgoj riba i drugih morskih organizama, odobrili smo poticaje jednom trgovačkom društvu iz Zadra za novu opremu za uzgoj riba te jednoj braniteljskoj zadrugi za novu opremu za uzgoj dagnji, pojašnjava Katić.

Za dobivanje poticaja jasno su definirani kriteriji, uvjeti, način i postupak ostvarivanja pomoći, visina sredstava za svaku poticajnu mjeru, potrebna dokumentacija za dobivanje pomoći i nadzor nad korištenjem sredstava.

Ususret Europskoj uniji

- Korisnici sredstava pomoći su poljoprivredna gospodarstva, to jest OPG-i, trgovačka društva, obrti, škole, zadruge, koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, imaju poljoprivrednu proizvodnju na području Zadarske županije i imaju sjedište u Gradu Zadru. Također, korisnici sredstava mogu biti pravne i fizičke osobe sa sjedištem na području Grada Zadra koje su registrirane za obavljanje gospodarskog ribolova te uzgoja riba i drugih morskih organizama, kaže Katić.

Kako dodaje, glavni kriterij za nekoliko mjera pomoći je da je podnositelj zahtjeva obveznik poreza na dodanu vrijednost, a uvjet za dobivanje sredstava pomoći je da nema nikakvih dugovanja prema Gradu Zadru.

Programi koje je izrađuje i provodi ovaj upravni odjel, kao što su Program poticanja razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja, Program poticanja održivog razvitka zadarskih otoka i Program izgradnje i održavanja poljskih, šumskih i protupožarnih putova; zasnivaju se na provedbi hrvatskih zakona, kao i mjerama ruralnog razvoja Europske unije.

- Sve naše aktivnosti kvalitetna su priprema za primjenu LEADER programa koji je temeljni program za razvoj ruralnih prostora EU. S obzirom na skorašnji ulazak RH u Europsku uniju, skupa s UNDP-om i Zadarskom županijom poduzeli smo korake za primjenu LEADER pristupa, tj. pokrenuli smo Projekt osnivanja "Lokalne akcijske grupe" (LAG-a) na zadarskim otocima, a sve u cilju lakšeg povlačenja bespovratnih sredstava iz pretpristupnih i kasnije strukturnih fondova EU, zaključuje Katić.

Popisivanje poljoprivrednog zemljišta

U tijeku je i prikupljanje dokumentacije za izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH.

- Obveza je to svake jedinice lokalne samouprave koja ima poljoprivredno zemljište na svom području. Do sada smo prikupili velik broj  potrebne dokumentacije za izradu tog Programa - zemljišno-knjižni  izvaci, posjedovni listovi, razna očitovanja i uvjerenja. Obavili smo i  očevid na terenu i uvjerili se odgovara li kultura poljoprivrednog zemljišta  iz Katastra stanju na terenu. Programom će se utvrditi ukupna površina  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, površina određena za zakup,  prodaju i ostale načine raspolaganja, govori Katić, dodajući da se  završetak izrade Programa očekuje uskoro.

Gradski odjel za poljoprivredu provodit će sve stručne poslove u vezi  postupka prodaje, zakupa i zamjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i time će se ostvariti prihodi za proračun Grada Zadra.

- Osim toga, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i Zakonu o  zaštiti od požara, upravo smo izradili Prijedlog odluke o agrotehničkim  mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i  mjerama za zaštitu od požara na poljoprivrednom zemljištu. Te ćemo  mjere predložiti Gradskom vijeću Grada Zadra na usvajanje, kazuje  Katić.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno