Lov najvećeg lukavca

Slika korisnika admin
brancin
Kad postigne težinu iznad 3 kilograma, brancin se osamostaljuje ili boravi u paru

Lovi se tijekom cijele godine, ali najuspješnije u jesen. Što se više približava zima, to su ulovljeni primjerci veći. Vrijeme je to kada se brancini približavaju obali radi mriješćenja
Brancin, ili još luben, lubin, agač, smudut, dut, vuk, levrek, znanstvenog naziva dicentrarchus labrax, pripada porodici vučića i srodnik je kirnji, kavali i kanjcu. Svijetloolovne je boje sa svijetlim drobom. Naraste do jednog metra i težine od 16 kg. Prosječni ulovi kreću se između pola i jednog kilograma. Ulovi zmeđu 8 i 10 kg spadaju u kapitalne ulove i vrlo su rijetki. Obitava u cijelom Jadranu, ali ga nalazimo i u Mediteranu i u Atlantskom oceanu. Zadržava se u plićem moru, najčešće na dubini od 2 do 10 metara. Zna zaći i dublje, do 20 metara, ali rijetko. Najčešće ga nalazimo na ulivima rijeka u more, plićim zaljevima s bočatom vodom. Obitava na svim vrstama morskog dna, muljevitim i bistrim izvorima, mjestima brzih strujanja, gdje uvijek vreba na žrtve. Zna duboko zaploviti u ušća rijeka i potoka zajedno s brojnim ciplima. Često je u lukama bez obzira na bistrinu mora. Lako se adaptira u slatkim vodama kao i u slanom moru.

Lovi se cijele godine

Lovi se tijekom cijele godine, ali najuspješnije u jesen. Što se više približava zima to su ulovljeni primjerci veći. Vrijeme je to kada se brancini približavaju obali radi mriješćenja. Uspješno se lovi sve do proljeća, pogotovo poslije kiša u zamućenom moru te za vrijeme promjena morskih struja. Hrani se tijekom cijelog dana, a i noću i ne bira hranu. Jede sve ono što mu se nađe pred ustima. Prema tim njegovim navikama koriste se i razni načini ribolova i ribolovnih tehnika. Brancin je pravi izazov za svakog ribolovca i svaki ulovljeni primjerak značajan je trofej.

Riba čudnog raspoloženja, pomalo lijen, podmukao i sumnjičav, lukav i oprezan, ali ponekad se doima vrlo glup i dade se prevariti s lakoćom. Često dok ga se lovi, satima i satima, jednostavno se ne približava ni najboljoj ješki, a onda se ulovi na najgoru ponudu.

Boravi u jatima. Kad postigne težinu iznad 3 kilograma, osamostaljuje se ili boravi u paru, mužjak i ženka. Poznavajući ovu osobinu, ribolovci ne smiju podleći zadovoljstvu ulova većeg primjerka i napraviti pauzu. Drugi partner je tu negdje blizu, na poziciji i ne udaljava se od mjesta. Iako ne vidi partnera, slijedi trag njegovog mirisa. Može se zapaziti, ako nije veća zamućenost, kako slijedi ulovljeni primjerak iza samog repa, sve dok ga se ne ubaci u brod.

Tehnike ribolova

Zbog njegovog zadržavanja u plitkom moru, ribolovci koriste nekoliko načina za lov na brancina. Lovi se svim vrstama ribolovnih alata. Sportski ribolovci love ga s obale i iz brodice, uz korištenje nekoliko vrsta tehnika ribolova. Mnogi koji love s kraja najčešće koriste tehniku lova teleskopskim štapom (bolognese), izrađenim od različitih sintetičkih materijala, najčešće od visokog karbon materijala, staklenih vlakana ili miješanog karbon materijala i staklenih vlakana. Uglavnom se koriste tri vrste štapova različitih dužina i različitog učinka na različitim terenima.

Štapovi i rolne-mašinice

- Štap dužine 8 metara najčešće se koristi u ribolovu s hridinaste obale s malim ciplom ili neke druge manje ribe, kao živom ješkom na površini, bez plovaka i olova, po izrazito valovitom moru. Ako je more mirno, štap se može učvrstiti među stijene i loviti živom ješkom na površini ili na pola dna, uz korištenje malog plovka bez olova.

- Štap dužine od 6,5 metara primijenit će se na hridinastoj obali, ušćima i dugim morskim obalama, ali s vrlo malo valovitim morem.

- Štapove dužine od 4,50- 5,20 m koristit će se na škrapastim obalama, na ušćima rijeka i potoka, dugim morskim obalama, koristeći umjetne riblje mamce. Loveći na ovakvim predjelima može se koristiti i štap dužine od 4 metra, koji se može koristiti za lov na površini, na pola dna i na dubinu, s različitim mamcem, na mirnom ili valovitom moru.

Brzina kojom se namotava najlon ili upletenica vrlo je važan čimbenik pri ribolovu na brancina. Vrlo je važno da su špule kapaciteta namotaja od 150-160 m najlona ili upletenice, debljine 0,35-0,40 za najlon, a 0,15-0,25 upletenice. Vrlo je važno da špula mora biti popunjena u potpunosti radi lakšeg lansiranja predveza s naješkanim udicama.

Potrebno je imati i rezervnu špulu s drugim dijametrom najlona radi promjene, ako dođe do oštećenja ili potrebe za manjom debljinom.

Najloni i udice

Najloni za špule trebaju biti vrlo mekani i prilagođeni za lov na moru, što znači da moraju biti otporni i manje osjetljivi na oštećenja koje stvara more. Potrebne su promjene nakon 5 mjeseci korištenja. Ujedno je potrebno da se nakon ribolova kompletna oprema opere u slatkoj vodi i ukloni mogućnost štete od morske soli. U ljetnim vrućim danima špulu s namotanim najlonom treba zaštititi od sunčavih zraka, jer oštećuju kompaktnost najlonske mase.

Kako su i udice izložene oštećenjima od morske soli, potrebno je isto tako nakon ribolova udice oprati u slatkoj vodi i tako im produžiti vijek trajanja. S obzirom da proizvođača ribolovne opreme ima mnogo, isto tako i različitih tipova udica, najbolje se obratiti u prodavaonici ribolovnog materijala. Ipak za lov na brancina učestalo se koriste udice različitih oblika i čvrstoće, zavisno od načina ribolova i veličine primjeraka koji se love. Mogu biti Mustad veličine broj 20 do 30 ili gamakatsu veličine 1/0 do 3/0 s različitim lukovima i vratom osrednje kratkoće, s vrhom orlovskog kljuna, ekstra dugim vratom, zavisno od ješke koja se koristi. Lov na brancina ne čine samo navedene tehnike i alati, već i niz drugih čimbenika, koji se primjenjuju u lovu na ovog lukavca. Za uspjeh potrebno je upoznati sve njegove osobine, a tada i primjenjivati tehnike, alate, ješku i, naravno, ribičku strpljivost.

Ribolov s obale

U lovu na brancina s obale najčešće se koristi teleskopski štap (tipa bolognese) dužine između 5 i 8 metara s laganim ješkama, naročito s larvama od muha, živim kozicama, crvom koreancem, živim ciplićem, gavunom, knezom, šparom, velikim mrskim crvom. Dobra ješka je i srdela i dagnja. Obično se lovi ispod same obale ili na maloj udaljenosti. Ponekad se koristi i mali plovak. Poželjno je i brumati, kako bi lov na tog ribljeg kralja bio uspješniji. S kraja se primjenjuje i lov na engleski način, odnosno sa štapovima iz tri dijela, osnovicom, srednjim dijelom i laganim produžetkom. Dužine su obično od 3,60 do 4,20 m, znaju biti i do 5 m, a prilikom lova s njima koristi se plovak te mala okrugla olova. Jedna od tehnika lova s kraja je i surfcasting, ribolov s pjeskovitih plaža gdje se more povlači ostavljajući iza sebe rakove, račiće i razne školjke što predstavlja pravu poslasticu za brancina, ali i za ribolovca i mogućnost uspješnog ulova.

Ribolov iz broda

Jedna od vrlo primjenjivih tehnika u lovu na brancina je lov iz broda. Prakticira se lov panulom s raznim umjetnim plastičnim, perjastim, metalnim, gumenim i silikonskim mamcima i varalicama. S obzirom da se panulaje u plićim vodama i manjim dubinama, često se upotrebljavaju razni dubinski utezi koji se koriste ručno ili elektrikom, a mogu biti povezani s dubinskim torpedom ili kuglom, na kojem je posebnom štipalicom zakačena panula i udarom ribe odvaja se od kugle ili torpeda i tada preostaje ribolovcu borba s ulovljenim brancinom. Štapovi za lov brancina iz broda su manje težine i teško dostignu snagu od 12 libri. Loviti brancina štapom iz broda može se i iz usidrenog broda, na način da se niz struju vrši brumanje, naročito srdelama, koje onda primamljuju proždrljivog brancina, koji između tih srdela zna onda progutati i mamac.

Mamci-ješka

Pored umjetnih mamaca, raznih boja i veličina i oblika, od drva ili plastike, obojanih raznim živim bojama, koje se vuku većom brzinom, koriste se i mamci od gume. Oni su imitacija raznih riba i nešto su veće dužine. Koriste se i mamci od perja, ali i mnoge vrste prirodnih mamaca. Tu su u prvom redu larve, zatim razne vrste živih kozica, zatim crvi, koreanci, veliki morski crv, fileti od srdela, živi mamci špara, kneza, cipla te razne vrste školjki.

Bogata ponuda svih vrsta mamaca, bogata tehnika i alati, dovoljno strpljivosti i predanosti lovu na morskog lukavca i rezultata neće nedostajati.

 

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno