Najpovoljnija ponuda

Slika korisnika admin
pag_ceste
Josip PORTADA
Održavanje nerazvrstanih cesta u Pagu riješeno na razdoblje od četiri godine

Ceste Zadarske županije iduće četiri godine obavljat će poslove održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Paga.

Naime, Povjerenstvo na čelu s vijećnikom Gradskog vijeća Davorom Fabijanićem raspisalo je javni natječaj na koji su stigle tri ponude i to tvrtke Ceste Zadarske županije iz Zadra, tvrtke Ceste-Varaždin iz Varaždina i tvrtke Franto iz Zadra.

Povjerenstvo je utvrdilo da su sve pristigle ponude pravovaljane, a kao najpovoljniji ponuđač izabrana je tvrtka Ceste Zadarske županije. Povjerenstvo je prijedlog o odabiru najpovoljnijeg ponuđača predložilo Kolegiju gradonačelnika koji ga je prihvatio, a nakon toga je prijedlog prihvatilo i Gradsko vijeće Paga.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno