Picasso: Nitko u ovom gradu nam nema pravo podmetati klipove

Slika korisnika admin
Adam VIDAS
Mislim da bi mediji morali imati na umu da se ovdje ne radi o jednom čovjeku već o 50-ak likovnih umjetnika - Ivo Govorčin Picasso

Likovna je udruga HDLU Zadar u povodu obilježavanja Dana grada Zadra u Gradskoj loži 20. studenog postavila tradicionalnu izložbu svojih članova. O izložbi, radu udruge u protekle dvije godine, novim članovima, o položaju HDLU-a na likovnoj sceni Grada, odnosu medija prema udruzi i njezinim članovima, o budućim planovima razgovaramo s Ivom Govorčinom zvanim Picasso, predsjednikom HDLU-a Zadar.

Stari odlaze, novi dolaze

Možete li se osvrnuti na ovogodišnje izdanje tradicionalne izložbe HDLU-a?

- Našom smo tradicionalnom izložbom dali presjek rada članova udruge unazad godinu dana. Uvijek ju organiziramo povodom Dana grada Zadra, odnosno povodm blagdana sv. Krševana. Na toj izložbi sudjeluju uglavnom svi naši članovi, na njoj nema selekcije, a svi svoje radove predlažu prema nahođenju uz jedini uvjet da se radi o recentnim radovima koji su nastali u protekloj godini i koji do ove izložbe nisu bili izlagani. Tako je i ove godine svoje radove izložilo četrdeset članova HDLU-a Zadar. Odaziv je publike, kao i svake godine, bio značajan i ljudi su se, koliko smo mi iz udruge imali priliku čuti, uglavnom pohvalno izražavali o radovima i koncepciji izložbe. Iako, ponekad bi bilo poželjno čuti iskrenu i utemeljenu negativnu kritiku... Ovogodišnja je izložba, štoviše, proglašena jednom od najboljih naših dosadašnjih tradicionalnih izložbi u povodu dana Grada. Jedino što je bilo neprimjereno u odnosu prema našoj udruzi i danu kojem posvećujemo izložbu je vrijeme trajanja izložbe. Naime, iako smo još prošle godine dogovorili termin koji je gotovo tradicionalan i postoji od kada udruga djeluje, zbog nekih, meni nepoznatih razloga, ovogodišnja je naša izložba u Gradskoj loži ograničena na samo pet dana (izložba je, podsjetimo se, trajala od 15. do 20. studenog, op.a.).

Što je u srži problema kojeg iznosite?

- Prošle smo, dakle, godine u prisustvu gradonačelnika, župana i direktora Narodnog muzeja Zadar, za vrijeme trajanja naše izložbe, Tomislav Marijan Bilosnić i ja utanačili termin za ovogodišnju izložbu. No, dogovor nije ispoštovan. Mišljenja sam kako nitko u ovom gradu nema pravo postavljati prepreke i klipove nastojanjima likovnih pregalaca da dadu svoj obol podizanju svijesti o umjetnosti i likovnoj kulturi u svom gradu. Odgovornim za učinjeni propust držim Narodni muzej Zadar. Za izložbu jedine likovne profesionalne strukovne udruge u Zadru u prethodnih su 50-ak godina uvijek bila osigurana dva tjedna. Istina, u jednom je periodu broj članova naše udruge zbog antagonizama i netrpeljivosti opao na 20-ak, pa smo tada mogli izložbu organizirati u našem izložbenom prostoru, u Kapetanovoj kuli. Danas udruga broji 52 člana i fizički je nemoguće organizirati ovakvu izložbu u Kapetanovoj kuli, a da svi koji žele budu zastupljeni.

Priključuju li se udruzi i kojim tempom novi ljudi?

- U tekućoj su se godini našoj udruzi priključila četiri nova člana. Tako je otprilike svake godine. Istina, nekolicina je članova zbog kaprica ili nesporazuma napustilo udrugu. Dvoje je, recimo, odstupilo iz, po mom sudu, sasvim banalnog razloga - kazali su kako im je biografija u prošlogodišnjem katalogu bila prekratka. Istupanje iz udruge postalo je, nažalost, osvetnički čin koji netko poduzima kada se nađe uvrijeđenim.

Nastupi u inozemstvu

Ocrtajte nam, ukratko, rad udruge u protekle dvije godine, od kada ste vi na čelu HDLU-a?

- Od kada sam početkom 2009. godine preuzeo vodstvo HDLU-a Zadar prvi je naš korak bio mijenjanje statuta. Time smo iz naziva udruge izbacili atribut "akademsko", a tako su ranije učinila i sva društva likovnih umjetnika u zemlji. Osim toga, tako su se naši članovi i formalno izjednačili. Nadalje, u spomenute smo dvije godine izložbe redovito organizirali, pa čak i više nego li su naše materijalne mogućnosti. Lani smo nastupili u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Češkoj i Mađarskoj. Uz dvije skupne izložbe u Zadru, organizirali smo samostalne izložbe u Novigradu. Neki su naši članovi, kao Marija Višić Guina i Tomislav Marijan Bilosnić nastupali u inozemstvu, a nekolicina je članova imala samostalne izložbe u okolici Zadra.

Kažite nam nešto više o spomenutim gostujućim inozemnim nastupima HDLU-a Zadar?

- Zahvaljujući Zadarskoj županiji, i to gotovo isključivo u njihovoj organizaciji, izlagali smo u Brnu u Češkoj i Pečuhu u Mađarskoj. Nastupili smo prilikom prezentacije zadarske županije u tim regijama. Zahvaljujući Gradu Zadru nastupili smo u Štipu u Makedoniji i u Sarajevu u Bosni i Hercegovini. Naravno, kada bi bilo više sluha i više materijalne pomoći što je donekle u ovim vremenima ekonomske recesije nezahvalno tražiti nastupali bi smo češće, sadržajnije i bogatije.

Kako Vi vidite odnos šire sredine prema radu HDLU Zadar?

- Mislim da bi ovoj sredini bilo u interesu da likovni život grada bude na zavidnoj razini. To je u skladu s bogatom poviješću kulture, ali i zbog uloge koju likovna umjetnost igra u modernom turizmu. Nitko ne bi smio stavljati privatne interese iznad nastojanja likovnih entuzijasta i pregalaca da osmisle i podignu razinu likovne kulture koja, objektivno govoreći, nije na očekivanoj razini. Prvenstveno je tomu tako zbog materijalnih ograničenja, ali i zbog nekih sebičnih interesa. Ljudi koji odlučuju o dotacijama likovnim udrugama podupiru prije svega servilne ljude koji im se svojim stavovima i principima ne suprostavljaju u želi za unaprijeđenjem umjetničkih aktivnosti koje u krajnoj liniji koriste svima u Zadru. Ovdje moram istaknuti pozitivan odnos i zahvaliti na pažnji koju nam posvećuje Grad Zadar na čelu s gradonačelnikom Zvonimirom Vrančićem. Grad u okvirima svojih mogućnosti zdušno podupire rad HDLU-a Zadar.

Novi kulturni kutak

Kako, pak, vidite odnos medija prema HDLU Zadar?

- Bilo bi, naravno, poželjno kada bi se medijski više pratila aktivnost udruge i njezinih članova, te kada bi se registriralo sve načine kojima udruga doprinosi kulturi našeg grada. Imam utisak da su i mediji u nekakvoj sprezi sa snagama koje hotimično ili slučajno rade na rušenju ugleda HDLU-a Zadar. Vaš je lsit na našoj izložbi održanoj u vrijeme kada sam preuzeo dužnost voditelja udruge tendeciozno i selektivno pozitivno istaknuo i ocijenio neke članove znajući da će na taj način postići određeni razdor među članovima. Zatim je u dva navrata dao cijelu jednu stranicu bivšem predsjedniku HDLU-a Zadar Adamu Marušiću koji je negativno, da nije mogao gore, govorio o društvu kojem je neko vrijeme bio na čelu. Potom je Zadarski list neposredno nakon toga čitavu stranicu posvetio njegovoj supruzi Rini Vilani koja je izjavila kako bi joj bilo ispod časti sudjelovati na izložbama takve udruge kao što je to HDLU Zadar jer je ona završila akademiju u Rimu te se ne želi potcijeniti nastupom s našim članovima. U isto vrijeme vaš list nije dao mogućnost da se čuje i druga strana. Po meni takvo pisanje spada u žutilo. No, Zadarski je list u isto vrijeme u nekoliko navrata i vrlo lijepo pisao o udruzi, ali ne u strukovnom kritičkom smislu što bi bilo za očekivati s obzirom na pretenzije koje njeguje taj naš dnevnik. Okomio sam se na Zadarski list iako su i drugi mediji koji djeluju u našem gradu zaslužili i mnogo oštriju kritiku jer udrugu i njezine članove naprosto ignoriraju. To je ipak za jednu likovnu i kulturnu udrugu najpogubnije. Primjerice, jedan regionalni dnevnik nije napisao ni slova o našoj godišnjoj izložbi povodom Dana grada Zadra, a istovremeno je čovjeku koji slaže Lego kockice posvetila čitavu stranicu. Nacionalna televizija nikada nije objavila ni jednu crticu o našem radu, a u isto je vrijeme prepuna banalonosti i trivijalnosti. Mislim da bi mediji morali imati na umu da se ovdje ne radi o jednom čovjeku već o 50-ak likovnih umjetnika među kojima je 30-ak akademskih slikara i kipara. Valjda ti ljudi zaslužuju malo medijske pažnje, makar i jednom godišnje. Naravno, ovo se odnosi i na ljude koji kroje kulturnu klimu našeg grada.

Čuli smo kako je nedavno HDLU Zadar dobio, pored izložbenog prostora u Kapetanovoj kuli, vlastite prostore.

- Da, dobili smo svoj prostor i ovom prigodom bih se želio još jednom zahvaliti Gradu koji nam je omogućio da nakon 60-ak godina rada i djelovanja udruge dobijemo vlastite prostorije. Riječ je o prostorima u ulici Kraljskog Dalmatina 2 u kojima ćemo moći organizirati društvene i kulturne aktivnosti u vidu izložbi, promocija, večeri poezije i sl. Želimo da to bude jedan novi kulturni kutak u našem gradu. Ako nam materijalne mogućnosti to dopuste za proslavu Nove godine priredit ćemo jednu izložbu i svečano otvaranje prostora.

Možete li nam otkriti poneki od planova udruge za nadolazeću godinu?

- Što se tiče naših planova kroz nadolazeću godinu to su dvomjesečna velika zajednička izložba u Kapetanovoj kuli i tradicionalna izložba za Dan Grada. Do sada imamo pet prijavljenih samostalnih izložbi za nadolazeću godinu, uz gostovanja koja su uglavnom kampanjska i organiziraju se u neposrednom dogovoru tako da je o njima još prerano govoriti. Imamo i nekoliko planova za nastupe u inozemstvu, ali bi se oni, s obzirom na mogućnosti, mogli okarakterizirati kao megalomanski. Naime, imamo ponudu izlagati u Chicagu, a pregovaramo i u svezi s jednim nastupom u Italiji. Također, dogovaramo se i sa slovačkim umjetnicima. No, o svim je tim nastupima preuranjeno govoriti s obzirom na naše materijalne potencijale.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno