Hrvatski izum u svjetskoj floti

Slika korisnika admin
Brod Kornati prvi je brod u koji je ugrađen hrvatski inovativni proizvod za pročišćivanje i odsumporavanje ispušnih plinova

Uređaj za odsumporavanje i pročišćivanje ispušnih plinova (marine scrubber) ugrađen je upravo na tanker Kornati u vlasništvu Tankerske plovidbe! Odnosno, točnije - prvi prototip ovog uređaja ugrađen je na toplovodnom kotlu snage 1MW ugrađenom u kotlovnici brodogradilišta Viktor Lenac, koji je ujedno poslužio i kao testni model, a drugi prototip (realni scrubber) kao primjenjivi i već izgrađeni model uređaja plovi na brodu Kornati i odrađuje zadaće zbog kojih je izmišljen.

Ovu nam je informaciju prenio Lenko Milin, predsjednik uprave Tankerske plovidbe d.d.d Zadar. Neobična i pozitivna vijest, a koja bi mogla biti i od globalne i poslovne važnosti stiže nam, dakle, iz Tankerske plovidbe Zadar, a tiče se - inovacije!

Inovacija je to koja ima primjenu prvenstveno na brodu, ali isto tako i na kopnu i omogućava upotrebu goriva s većim sadržajem sumpora u S(ECA) zonama.

Priča je, naravno, podulja i valja nam je objasniti laički, makar je riječ o globalnom odgovoru na globalni izazov i sve je u sferi visoke tehnologije, sofistikacije i međunarodnih propisa.

Pomorska organizacija ograničila uporabu teškog goriva

Uglavnom, prema Milinovim riječima:

 - Kako je svjetska javnost izuzetno senzibilizirana za očuvanje prirodnog okoliša, međunarodna pomorska organizacija IMO donijela je niz rezolucija MEPC.170 (57-Marpol annex VI-215 SECA REQUIREMENT) kojima postupno uvodi ograničenje upotrebe teškog goriva većeg postotka sadržaja sumpora (3-4%) te je uz ostale aktivnosti potrebno smanjiti emisiju ugljičnog monoksida i dioksida, spojeva sumpora i kisika (SOx) i spojeva dušika i kisika (NOx). Primjena standarda sniženog postotka SOx (sumporovodika) predstavlja u ovom trenutku velike probleme za brodare u smislu troškova i da je neprihvatljivo da teret tog problema snose samo brodari.

 U takvoj situaciji u Tankerskoj su se plovidbi kao i u svim brodarskim kompanijama svijeta našli u brigama.

Muke brodara

Uz to ovakva su traženja koincidirala sa sadašnjom snažnom krizom u brodarstvu. Sama kriza dovela je do toga da su pomorske kompanije počele razmišljati o kvalitetnijem poslovanju. Smanjenje troškova eksploatacije jedan je od preduvjeta uspješnog poslovanja broda i pomorske kompanije. Između niza vanjskih parametara koji utječu na projekt broda i njegove rezultate poslovanja je i cijena pogonskog goriva. Gorivo je dominantan trošak u eksploataciji broda. Ovim dodatnim ekološkim zahtjevima, a koji za sad terete gotovo isključivo brodare taj je trošak povećan.

 - Stoga smo u timu u tehničkom sektoru Tankerske plovidbe (Lenko Milin, sadašnji predsjednik uprave Tankerske plovidbe bio je tada direktor tehničkog sektora op.a.) pred dvije godine pokrenuli razmišljanja i projekt rješenja problema uređaja za odsumporavanje, odnosno pročišćivanje plinova, kazuje nam Lenko Milin.

Nevolja brodara bila je što bi ključni zahtjev k ovom ekološkom standardu trebao biti usmjeren na naftnu industriju. Ona bi morala osigurati opskrbu tržišta odgovarajućim goriva MGO ispod 0,1% sumpora koje se mora koristiti u područjima S(ECA) definirano u Marpolu.

Naravno javlja se i pitanje cijene tog goriva, a ono je za 30% skuplje od teškog goriva koje se normalno koristi za pogon glavnih propulzivnih strojeva, pomoćnih strojeva i kotlova, a koji predstavljaju izvore onečišćenja.

Ta cijena se u konačnici prevaljuje na cijenu prijevoza i dodatno utječe na cijenu roba na EU tržištu, odnosno na konkurentnost EU roba na svjetskom tržištu.

Pronalaženje odgovora

Kako odgovoriti tom izazovu pitanje je na koje je Tankerska plovidba tražila odgovor i zbog obveze i iz razloga ekoloških efekata, energetske učinkovitosti i komercijalnih efekata. Odnosno odgovor su našle Tankerska plovidba, brodogradilište Viktor Lenac i tvrtka LNB - Kotlovski inženjering Zagreb.

- Ušli smo u zajednički projekt izrade uređaja za odsumporavanje i pročišćivanje ispušnih plinova (marine scrubber) koji ima primjenu prvenstveno na brodu, ali isto tako i na kopnu i koji omogućava upotrebu goriva s većim sadržajem sumpora u S(ECA) zonama.

- I danas imamo uređaj koji je izvorno hrvatski inovativno proizvod s podnesenom patentnom prijavom (P20120691A) državnom zavodu za intelektualno vlasništvo pod nazivom "Brodski SOx pročistač dimnih plinova sa suhom separacijom krutih čestica".

Svjetska vrijednost proizvoda

Kako se radi o uređaju koji će imati široku primjenu u metalnoj industriji i značiti angažman i značajnog broja proizvodnih radnika i tvrtki,  vrijednost projekta prepoznao je i Hrvatski fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti odobravanjem sredstava za primjenu uređaja.

 Uglavnom kako smo i kazali na početku prvi prototip uređaja ugrađen je na toplovodnom kotlu snage 1MW ugrađenom u kotlovnici brodogradilišta Viktor Lenac. Nakon što je on poslužio kao testni model drugi prototip  (realni scrubber) ugrađen je na tanker Kornati u vlasništvu Tankerske plovidbe.

- Kako je uređaj bez konkurencije u svijetu po pitanju cijene i funkcionalnosti, a obveze brodara postoje imaju već upite značajnih renomiranih svjetskih brodarskih tvrtki, kolega Tankerske plovidbe, i vjeruju u afirmaciju ovog proizvoda i plasman diljem svijeta.

Šest fiksnih narudžbi svjetskih uglednih brodara već je pristiglo.

Baltik i Sjeverno more već su obuhvaćeni ovim propisom, Jadran i Mediteran do 2015.

MEPC je Marine invironment protestion commitee, odnosno Komitet za zaštitu morskog okoliša, kao tijelo IMO-a. IMO je International Maritime Organization, odnosno Međunarodna pomorska organizacija, a što je Agencija Ujedinjenih naroda posvećena sigurnosti plovidbe i čistoći oceana.

Marpol su oznake niza međunarodnih konvencija za prevenciju zagađenja mora s brodova koje donosi IMO.

Konkretan niz konvencija odnosi se na smanjenje štetnih ispušnih plinova s brodova. SECA područja su područja nadzirane emisije ovih plinova.

U nadzirana područja gdje će se inzistirati na čistoći ispušnih plinova dolazi, dakle, neminovno do značajnog poskupljenja korištenja brodova ionako teške prilike za brodare čine se još težima. Odnosno ili će kupovati 30 posto skuplje gorivo ili ugrađivati uređaje koji će vršiti pročišćivanje ispušnih plinova. Adut na koji računaju partneri u ovom inovativnom projektu su efikasnost i prihvatljiva cijena ovog hrvatskog izuma.

Od ulaska u Sjeverno more od - engleskih vrata cijeli Baltik i Sjeverno more već su obuhvaćeni ovim propisom. Do 2015. i Jadran i Mediteran i gotovo sva mora svijeta primijenit će ga. Brodarima ostaje ili kupiti ovaj (ili druge, ali skuplje i naši inovatori tvrde ne tako efikasne proizvode) ili plaćati 30 posto skuplje gorivo s manjom emisijom sumpora.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno