Kreditna linija od pet milijuna kuna zadarskom poduzetništvu

Slika korisnika admin
sanja_pericic
Vedran SITNICA
Sanja Peričić, direktorica Razvojne agencije Zadarske županije

Razvojna agencija Zadarske županije počela je s radom 1. prosinca 2006. godine, a osnivači su Zadarska županija s udjelom od 51%, Grad Zadar 36% i ostali gradovi Zadarske županije. Opširnije o radu Agencije doznajemo od direktorice Sanje Peričić.

Aktivnosti i projekti

- Osnovna misija Agencije je osigurati održivo povećanje životnog standarda za sve građane županije, aktivno djelovati na privlačenju stranih investicija te zajedničkom suradnjom s drugim subjektima u regiji stvoriti plodnu poduzetničku klimu, pojasnila je Peričić.

Kao temeljni cilj Razvojne agencije nameće se stvaranje sustava za osmišljavanje i koordinaciju novog razvojnog ciklusa Zadarske županije što uključuje razvojne programe, a sve u funkciji regionalnog razvoja, stvaranje pozitivne klime za ulaganje u poduzetništvo i s ciljem ostvarenja dobrobiti za sve žitelje Zadarske županije.

Uloga Razvojne agencije je pomaganje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području cijele županije i to putem financijske podrške, razvijanja poduzetničke infrastrukture, informiranja postojećih i potencijalnih poduzetnika, savjetodavnih usluga i pomoći pri rješavanju svakodnevnih poslovnih problema vezanih uz rast i razvoj poduzetništva, te poduzetnička edukacija i stručno usavršavanje. Aktivnosti Agencije usmjerene su prema financiranju i kreditiranju (subvencionirani krediti, jamstvena shema), razvoj gospodarskih zona i infrastrukture (povezivanje zona, izrada marketing planova, menadžment planova i studija izvedivosti, provođenje marketinških aktivnosti), poticanje ulaganja (privlačenje domaćih i stranih direktnih investicija), povezivanje poduzeća i razvojnih institucija (klastera), edukacija i savjetovanje poduzetnika (edukacija malih i srednjih poduzetnika, gospodarstvenika), izrada i vođenje razvojnih projekata (izrada svih vrsta razvojnih projekata u županiji), koordinacija i pomoć pri apliciranju projekata za EU fondove te mnogi drugi.

Projekti Agencije odnose se na lokalne projekte razvoja, kao što su Mikrokreditiranje, Zadarski automobilski klaster, Klaster prerađivača benkovačkog kamena, Zadarski informatički klaster - ZIC, Razvoj gospodarskih zona i infrastrukture, Projekt razvoja ruralnog turizma u Zadarskoj županiji, Program održivog razvoja otoka, Projekt okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, Projekt izrade Strategije razvoja malog i srednjeg poduzetništva Zadarske županije, Projekt razvoja tehnologijske infrastrukture, TEHCRO-tvornica znanja, Projekti edukacije, projekt "Mreža konzultanata", Pilot projekt e-obrazovanje u poduzetništvu, projekt "Regionalna mreža lokalnih obrazovnih institucija za razvoj osnovnih poduzetničkih i drugih osnovnih vještina", projekt COAST, projekt LAG, projekt SMEPED, projekt "Energetska agencija Zadarske županije", EU projekti, projekt "Razvojne agencije Jadrana - RAJ" i projekt ISO.

Program rada Razvojne agencije Zadarske županije za 2009. godinu predviđa nastavak provođenja financijske podrške obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima i zadrugama putem kreditne linije "Lokalni projekti razvoja - Mikrokreditiranje", kao i koordinaciju programa nadležnih ministarstava. Kreditna linija "Lokalni projekti razvoja - Mikrokreditiranje" ukupnog je kreditnog potencijala 5 milijuna kuna.

U suradnji s bankama koje djeluju na području Zadarske županije Razvojna agencija ima za cilj promicati kreditne linije i jamstvenu shemu kroz organizaciju seminara i tematskih okruglih stolova.

Jedna od mjera za realizaciju poduzetničkih inicijativa je osnivanje poduzetničkih zona kojima se osigurava brži lokalni gospodarski razvoj.

Zov poduzetničkih zona

- Formiranjem zona pomaže se poduzetnicima u rješavanju problema prostora, odnosno stvaranju uvjeta za nesmetani rad, korištenje zajedničke infrastrukture i povezivanje poduzetnika smještenih na istom prostoru, kazala je Peričić.

Razvojna agencija namjerava i u 2009. godini nastaviti s privlačenjem domaćih i stranih investitora u poduzetničke zone čime se osigurava rast i razvoj poduzetništva, stvaranje uvjeta za premještaj dijela djelatnosti iz gradskog središta, povećanje broja poduzetnika, povećanje broja zaposlenih.

Sukladno strateškom opredjeljenju Vlade, razvoj poduzetničkih zona predstavlja jedan od ključnih razvojnih prioriteta Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

 - Poduzetničke zone danas su važan instrument nacionalnog i regionalnog razvoja Hrvatske. U sektoru malog i srednjeg poduzetništva u Zadarskoj županiji jasno je vidljiv nedostatak fokusa na razvoj tehnologije i inovacija, kao i nedovoljan broj potpornih institucija koje bi podržavale takav pristup razvoju, dodala je Peričić.

Razvojna agencija Zadarske županije obavljat će sve poslove provedbe programa održivog razvitka za koje su do sada bili nadležni županijski i gradski uredi.

Nadležno ministarstvo za poslove provedbe programa održivog razvitka je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava za otočni i priobalni razvoj - Odjel za provedbu programa održivog razvoja.

Svi programi vezani za održivi razvitak otoka i priobalja radit će se u suradnji krajnjeg korisnika koji predaje zahtjev za dodjelu sredstava.

Jedan od projekata Agencije je i projekt "Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj" koji se sastoji od pripremne i provedbene faze. Provedbena faza projekta provodi se u razdoblju od 1. lipnja 2006. do 31. svibnja 2009. godine temeljem Zakona o potvrđivanju posebnog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi provedbene faze projekta.

Cilj projekta je podržati i usmjeriti razvoj nacionalne politike okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta.

- Osnova za poticanje i razvoj gospodarstva svake regije leži na inicijativama, inovacijama, znanju i kvaliteti proizvoda i usluga sektora malog i srednjeg poduzetništva. Važnost malog i srednjeg poduzetništva proizlazi iz njihove sposobnosti za brzu prilagodbu tržišnim zahtjevima te iz inovativnosti usluga, proizvoda i procesa poslovanja. No, s druge strane mali i srednji poduzetnici se suočavaju s poteškoćama tijekom osnivanja poduzeća kao i kontinuiranog poslovanja, pojasnila je Peričić te dodala da su ključni problemi, koji otežavaju razvoj sektora malog i srednjeg poduzetništva, otežano i nedostupno financiranje, manjak adekvatne savjetodavne podrške te neprilagođena i nedostupna edukacija.

Jedan od projekata Agencije je projekt "Razvojne agencije Jadrana (RAJ)". Koordinacija RAJ mreža je regionalnih razvojnih agencija koja će poslužiti kao podloga za zajedničku suradnju unutar Jadranske regije sukladno statističkoj podjeli RH, koja je prihvaćena od EU kao jedna od tri hrvatske statističke regije po NUTS II.

- Od ostalih aktivnosti koje će provoditi Razvojna agencija u 2009. godini možemo izdvojiti nastup na sajmovima, partnerstvo u organizaciji Sajma poslova Zadarske županije u travnju 2009. godine, organiziranje skupova i okruglih stolova, WEB i ostala promocija http://www.zadra.hr te neposredno informiranje poduzetnika, zaključila je Peričić.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno