Niko Jakša

Slika korisnika admin

U Visu je 18. svibnja 1845. rođen Niko Jakša, političar. Pučku školu pohađao je u Visu, klasičnu gimnaziju u Zadru, a niže pravne nauke u Grazu. Od 1873. bio je općinski javni bilježnik u Visu, a od 1886. i gradonačelnik. Bio je zastupnik Narodne stranke u Dalmatinskom saboru u Zadru (1883.-1889.). Zalagao se za uvođenje hrvatskog kao službenog jezika u Dalmatinskom saboru, sudstvu, upravi i školstvu te za sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom. Od 1894. član je Stranke prava za Dalmaciju, a od 1905. Hrvatske stranke. U suradnji s A. Zanellom i drugim viškim rodoljubima utemeljio je 1870. kulturno-prosvjetno društvo ''Viški skup'' kojem je bio predsjednik do kraja života. Cilj tog društva bilo je buđenje hrvatske nacionalne svijesti. Umro je 8. ožujka 1905. u Visu.

 

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno