Sud gasi Zadarsku privatnu gimnaziju

Slika korisnika valentinam
Zbog nesposobnosti za plaćanje i prezaduženosti
Ravnateljica ZPG-a Anka Marić je potvrdila kako su preko svojih odvjetnika uložili žalbu na ovo rješenje Visokom trgovačkom sudu (VTS)
Marin GOSPIĆ
Trenutačno Zadarsku privatnu gimnaziju pohađa 105 učenika

 Trgovački sud u Zadru otvorio je prije nekoliko dana i odmah zaključio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Zadarskom privatnom gimnazijom s pravom javnosti (ZPG). Ipak, to ne znači da se ova gimnazija u kojoj su, kako nam je kazala njena ravnateljica Anka Marić, zaposlene 23 osobe, a pohađa je 105 učenika od 1.- 4. razreda, odmah briše iz sudskog registra. Marić je potvrdila kako su preko svojih odvjetnika uložili žalbu na ovo rješenje Visokom trgovačkom sudu (VTS).

U obrazloženju rješenja sutkinje Ane Markač stoji kako je FINA dostavila ovom sudu prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Protiv čak dva rješenja Trgovačkog suda u Zadru, iz lipnja i iz kolovoza, ZPG je podnijela žalbu Visokom trgovačkom sudu koji je prvo rješenje ukinuo i vratio na ponovno postupanje, a u drugom je veći dio žalbe odbio, dok je samo pozvao osobe koje imaju pravni interes za provedbom stečajnog postupka nad ovim dužnikom da solidarno predujme iznos od 14.645 kuna potreban za pokriće troškova vođenja stečajnog postupka nad ovim dužnikom. U zadanom roku nitko od vjerovnika nije predujmio novac.

Duguju 6,2 milijuna kuna

Privremeni stečajni upravitelj Branko Morić i u novom izvješću iz kolovoza ostao je u cijelosti kod već danog nalaza i mišljenja u prethodnom izvješću kako su razlozi za otvaranje stečajnog postupka nad ZPG-om nesposobnost za plaćanje i prezaduženost.

- Dužnik ima neprekidno blokiran žiro-račun od 16. prosinca 2016. godine, nema unovčive materijalne imovine ni brzo naplative financijske imovine, odnosno za naplatu financijske imovine treba voditi sudske i ovršne postupke, s neizvjesnim završetkom. Istodobno dugoročne obveze po osnovu kredita iznose 931.590 kuna, a kratkoročne obveze iznose ukupno 5.308.221 kunu, tako da ukupne obveze dužnika iznose 6,2 milijuna kuna. Potraživanja dužnika su nenaplativa, slijedom čega se u stečajnom postupku ne mogu pokriti troškovi stečajnog postupka ni vjerovnici, niti ima financijskih uvjeta potrebnih za nastavak poslovanja i djelatnosti, ističe Morić koji navodi kako dugotrajna imovina dužnika na dan 31. prosinca 2016. iznosi ukupno 256.859 kuna.

Tri milijuna kuna školarina

- Nematerijalnu imovinu čine ulaganja izvršena u adaptaciju i uređenje tuđeg prostora za koja nije realno da će se moći naplatiti u stečajnom postupku. Dugotrajna materijalna imovina sastoji se od starog školskog namještaja i drvenarije, uglavnom otpisanog ili male vrijednosti, te računala i informatičke opreme, najvećim dijelom otpisanih, a što bi se sve vrlo teško moglo unovčiti. Dugotrajnu financijsku imovinu čine dugoročni zajmovi OŠ Nova u vrijednosti od 287.043,53 kune i dugoročni zajmovi Nikici Simiću, jednom od osnivača Gimnazije, u iznosu 562.356,68 kuna. Povrat navedenih zajmova reguliran je ugovorom i moguć je vjerojatno uz vođenje sudskih i ovršnih postupaka. Dužnikova potraživanja od kupaca iznose nešto više od tri milijuna kuna, a odnose se uglavnom na potraživanja za školarinu i to u iznosu 2.941.046,58 kuna. Dio potraživanja je u zastari, a dio duga je za iduće razdoblje i moći će se naplatiti po ugovorenoj dinamici ako se djelatnost Gimnazije nastavi, a što znači da nije realna naplata u slučaju otvaranja stečajnog postupka i prestanka djelatnosti, navodi stečajni upravitelj u čijem izvještaju još stoji kako potraživanja za dane kratkoročne pozajmice OŠ Nova iznose 699.532,65 kuna i u slučaju otvaranja stečajnog postupka nisu naplativa jer je račun OŠ Nova blokiran, a i pitanje jesu li ugovori o tim pozajmicama u zastari ili su potraživanja naplativa.

Osnivaju novu srednju školu

Ravnateljica Zadarske privatne gimnazije Anka Marić odbila je komentirati rješenje o zaključenju stečaja koje, ako postane pravomoćno, znači gašenje ove srednje škole.

- Mogu reći kako smo u postupku osnivanja nove srednje škole, jednu ispravu već posjedujemo, a još čekamo konačnu potvrdu Ministarstva obrazovanja. Novu školu osnivamo kako bi, u slučaju da se Gimnazija ugasi, naši učenici mogli normalno završiti ovu školsku godinu, a naši zaposlenici imali gdje nastaviti raditi, govori Marić.

Može li se ugasiti škola koju još pohađaju učenici?

Odvjetnik Franko Kotlar iz Odvjetničkog društva Kotlar, Vidov i partneri, koje je pravni zastupnik ove gimnazije, rekao je kako su u žalbi na rješenje o brisanju ZPG-a iz sudskog registra naveli kako u ovom slučaju treba uzeti u obzir da se radi o školi koju trenutačno pohađa određeni broj učenika, a ne o tvrtki.

- Premda zakon omogućuje brisanje škole iz sudskog registra, u sudskoj praksi nismo naišli na takvu odluku. Ipak, u Hrvatskoj je već bilo odluka o brisanju škola iz sudskog registra, ali isključivo odlukom osnivača tih škola, priča Kotlar.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno