Danas zadnji dan za plaćanje dugovanja Općini

Slika korisnika admin
Autor: 
Općina Poličnik

Općina Poličnik izvijestila je mještane kako se priprema pokretanje postupaka prisilne naplate nenaplaćenih potraživanja - ovrhe dužnika (pravnih i fizičkih osoba) koji imaju nepodmirene obaveze.

"Po nalazu o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Poličnik za 2013. godinu obavljen od strane Državno ureda za reviziju stoji da Općina Poličnik mora naplaćivati prihode od komunalne naknade,komunalnog doprinosa, poreza na tvrtku, izgradnje grobnica, zakupa poslovnih prostora, katastarske izmjere, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina te potraživanja za prihode od poreza na potrošnju. Potraživanja naplaćuje nadležni općinski upravni odjel - odjel za financije", ističe se u priopćenju Općine.

Revizija je upozorila kako pozornost valja posvetiti dospjelosti potraživanja kako bi se izbjegla njihova zastara. Prema odredbi članka 241. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08 i 125/11), zastara se prekida podnošenjem tužbe i svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine. Prema odredbi članka 47. Zakona o proračunu, tijela jedinice lokalne samouprave odgovorna su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

- Tijekom lipnja 2014. godine dužnici su dobili opomene o nenaplaćenim potraživanjima i dio njih se odazvao pozivu i podmirio dug. Ovim putem pozivamo građane da do 31. siječnja 2015. godine provjere stanje svojih financijskih obveza i podmire svoja eventualna dugovanja i na taj način izbjegnu plaćanje troškova ovršnog postupka. Ukoliko do navedenog roka ne podmire dugove, Općina Poličnik će biti primorana pokrenuti postupak ovrhe, ističe se u priopćenju.

Kategorija: 
Tag: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno