Grad Pag te općine Kolan i Povljana udružile se u projekt aglomeracije

Slika korisnika mkvanja
Uložit će se gotovo 600 milijuna kuna u sustave odvodnje i vodovoda
Potpisivanje sporazuma o aglomeraciji poseban je trenutak, značajan za svaku jedinicu lokalne samouprave i za budućnost otoka. Smatram kako svi moramo ići zajedno, upravo kako smo to napravili pri potpisivanju ovog sporazuma, rekao je Marin Pernjak, načelnik Kolana
Projekt obuhvaća 13 naselja u južnom dijelu otoka Paga

Između Grada Paga, Općine Kolan i Općine Povljana i direktora  komunalnih društava iz sve tri jedinice lokalne samouprave potpisan je  Sporazum o udruživanju u projekt aglomeracije za dio otoka Paga koji se  nalazi u Zadarskoj županiji. Radi se o projektu vrijednom 600 milijuna  kuna.

Potpisnici Sporazuma o udruživanju u projekt aglomeracije su, u ime  jedinica lokalnih samouprava, gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić,  načelnik Općine Kolan Marin Pernjak i načelnik Općine Povljana Ivica  Pogorilić, a u ime komunalnih društava  Ante Čemeljić, direktor Komunalnog društva Pag, Dubravko Pogorilić, direktor Komunalnog društva  Povljana i Marin Zubović, direktor Komunalnog društva Kolan.

Svi potpisnici Sporazuma su naglasili kako se radi o iznimno važnom  projektu za cijeli otok Pag.

Područje od Gajca do Miškovića

- Sporazum o aglomeraciji, koji je potpisan, odnosi se na oko sedamdeset posto otoka Paga i obuhvaća područje od Gajca do Miškovića, rekao je gradonačelnik  Paga Ante Fabijanić dodajući kako je vrijednost  ovog aglomeracijskog projekta  između 500 i 600 milijuna kuna.

- To je jedan od najvećih projekata u novijoj povijesti otoka, a najveći  je od svih sličnih projekata na otocima Jadrana. Projekt obuhvaća devet  naselja na području grada Paga, jedno naselje je  na području općine Povljana, a  tri su na području općine Kolan. S ovim projektom se kasni oko  četiri godine, ali najvažnije je što je sada konačno potpisan sporazum i  što se u to krenulo. To je jako značajno, jer će se aglomeracijom potpuno  modernizirati i unaprijediti sustav odvodnje vode i vodovoda na području Općine Povljana, Grada Paga i Općine Kolan. Mnoga naselja nemaju kanalizaciju, a to su Miškovići, Dinjiška, Stara Vasa, Vrčići, Smokvica, Gorica, Košljun, Proboj, Sveti Marko, Sveta Marija i još neka, a s ovim  projektom će je dobiti. Dakle, aglomeracijom će se i taj problem riješiti.   Projekt aglomeracije  jako važan i za osiguranje dovoljno vode u svim naseljima, a osiguranje dovoljnih količina vode u svim naseljima znači da  se može  planirati gospodarski razvoj, a posebno razvoj turizma, istaknuo  je Fabijanić koji je kazao kako   je bez dovoljno vode nema razvoja.

Formiranje radnih skupina

- Nakon što je potpisan sporazum, formirat će se radne skupine koje  će se redovito sastajati, a prvi korak u realizaciji projekta aglomeracije bit  će ispitivanje terena. Nakon toga će se izraditi projekt odvodnje i vodovoda. Očekujem kako će radovi na terenu krenuti za oko jedne i pol do  dvije godine, jer će se do tada raditi pripremna dokumentacija i sve što je  povezano s tako velikim radovima. Ali, posao je počeo onog trena kada je  potpisan Sporazum, to je bio prvi korak. Sada slijedi sve što je, u skladu  sa zakonom, potrebno za pripremu radova. Pred nama je velik posao jer  aglomeracija obuhvaća veliko područje, radovi su zahtjevni, ali to je potrebno, naglasio je prvi čovjek Grada Paga dodajući kako će svi  raditi na  tome kako bi se projekt završio u skladu s onim kako je planirano.

Načelnik Općine Kolan Marin Pernjak je rekao kako je potpisivanje  sporazuma o aglomeraciji poseban trenutak, značajan za svaku jedinicu  lokalne samouprave i za budućnost otoka.

- Smatram kako svi moramo ići zajedno, upravo kako smo to napravili  pri potpisivanju ovog sporazuma, zaključio je  Pernjak koji je kazao kako  samo ako idu zajedno mogu ostvariti velike kapitalne projekte.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno