Tko odbije pregled kod privatnika - čeka

Slika korisnika admin
Autor: 
magnetska_rezonanca
Na MR u privatnu kliniku samo uz liječničku uputnicu

Pacijentima koji su u nekoj od hrvatskih bolnica naručeni na pretragu ili operativni zahvat za tri mjeseca ili dulje, na kućne će adrese već od idućeg tjedna početi stizati pozivi da taj zahvat ili pretragu obave o trošku HZZO-a u privatnoj poliklinici ili u manjoj državnoj bolnici gdje nema toliko pacijenata. Tako će pacijentu koji umjesto u Zagrebu operaciju na poziv HZZO-a obavi na primjer u karlovačkoj bolnici, biti podmireni svi putni troškovi, a tko ne pristane na takvu ponudu, sam će biti odgovoran za dugotrajno čekanje.

Ovakav koncept skraćivanja dugih lista čekanja u bolnicama, što ga je na jučerašnjoj konferenciji za novinare najavio ministar zdravstva Darko Milinović, počinje se primjenjivati odmah, a do kraja godine - kako tvrdi - smanjit će liste čekanja i za 50 posto.

Ministar je jučer potpisao anekse ugovora sa šest privatnih osiguravatelja i poliklinika (Sunce, Croatia osiguranje, Euromedic, Osiguranje Zagreb, Medico i Medikol), čime je ugovoreno 3.000 dijagnostičkih postupaka magnetske rezonancije (MR) i kompjutorske tomografije (CT) do kraja godine, vrijednosti dva milijuna kuna. Cijenu pretraga u privatnim ustanovama koje će se obavljati uz uputnicu liječnika opće medicine, u potpunosti snosi HZZO. Po riječima Milinovića, ugovorena cijena za 50 posto jeftinija je od cijene tih pretraga koju sada plaća HZZO. U Hrvatskoj trenutačno na te dvije pretrage čeka 7.000 pacijenata.

Formiranje nacionalne liste

Na skraćivanju lista čekanja, ističe ministar, moraju poraditi i ravnatelji bolnica kojima će se financirati svako prekoračenje limita u cilju smanjenja lista čekanja.

- Ako se u nekoj bolnici jedan mjesec ugradilo 50 stentova, a idući mjesec stotinu, HZZO će platiti taj dodatni trošak, ilustrirao je Milinović koji je uvjeren da će njegov plan zadati "odlučujući udarac" listama čekanja. Nacionalna lista čekanja formirat će se za pretrage i zahvate na koje se najdulje čeka, a to su ultrazvuk srca, MR, CT, ugradnju stenta, kardiokirurgiju, operaciju kuka i žučnog kamenca. Milinović je osnovao poseban odjel za liste čekanja u svom ministarstvu, a formiranjem nacionalne liste čekanja više neće biti prostora za umjetno stvorene liste čekanja kakve nastaju ako se pacijent prijavi za istu operaciju u četiri bolnice.

Milinović se pohvalio da su liste čekanja u Hrvatskoj već sad daleko kraće nego u razvijenim zapadnim zemljama, a za primjer navodi da se na operaciju kuka u Švicarskoj, Njemačkoj ili Austriji čeka tri godine, u skandinavskim zemljama četiri godine, a u SAD-u čitavo desetljeće. U Hrvatskoj se na takav zahvat čeka najdulje godinu i pol. I lista lijekova u Hrvatskoj je, veli Milinović, gotovo dvostruko dulja nego u susjednoj Sloveniji, a trostruko sadržajnija nego u Srbiji i BiH.

Milinović: Štednja da, ali ne na pacijentima

Ministarstvo zdravstva uklopit će se proračunom za 2009. godinu u opću racionalizaciju na koju je ministre pozvao premijer Sanader, ali ne na uštrb pacijenata, istaknuo je Milinović.

- Reformom ćemo postići da izdvajanja za zdravstvo budu fiksna barem tri godine, ako ne bude većih tektonskih poremećaja na financijskom tržištu - rekao je Milinović, te dodao da "ima mnogo načina štednje koje pacijenti neće osjetiti". Do ožujka 2009. ministarstvo će uložiti 500 milijuna kuna u kupnju pet novih CT-uređaja, četiri MR-a i devet linearnih akceleratora za liječenje onkoloških bolesnika.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno

Komentari

Slika korisnika marsovac
Pisac ovog teksta mogao je poviriti u famozni "Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja" NN 120/06. Ukratko ako Vas ne prime u roku od 30 dana, tražite da Vam to ovjere na uputnici izabranog liječnika, zatim mirno otiđite kod privatnika, platite i s računom tražite povrat tako plaćenih troškova od HZZO-a. Sve po zakonu ! Sretno... Članak 39. Iznimno od članka 38. ovoga Pravilnika kada je osigurana osoba za određenu dijagnozu bolesti upućena od izabranog doktora na prvi specijalistički pregled, ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni zdravstveni radnik privatne prakse obvezni su joj traženu zdravstvenu zaštitu pružiti u roku od 30 dana od dana kada im se osigurana osoba prvi puta javila. Ako ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni zdravstveni radnik privatne prakse ne pruže osiguranoj osobi zdravstvenu zaštitu iz stavka 1. ovoga članka odmah, odnosno u roku od 30 dana obvezni su na uputnici, uz potpis odgovorne osobe i pečat ustanove, odnosno ordinacije, naznačiti datum kad im se prvi put javila, te da joj nisu pružili traženu zdravstvenu zaštitu, odnosno naznačiti da joj neće biti pružena u roku iz stavka 1. ovog članka. U suprotnom obvezni su na uputnicu upisati datum kada će osiguranu osobu primiti na prvi specijalistički pregled koji mora biti unutar roka od 30 dana od dana prvog javljanja osigurane osobe. Osigurana osoba kojoj prvi specijalistički pregled nije proveden u roku od 30 dana od dana prvog javljanja u ugovornu zdravstvenu ustanovu, odnosno kod ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse ima pravo taj specijalistički pregled obaviti u neugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno kod neugovornoga zdravstvenog radnika privatne prakse. Povrat troškova nastalih radi korištenja zdravstvene zaštite u skladu sa stavkom 3. ovoga članka osigurana osoba ima pravo ostvariti na osnovi pisanog zahtjeva koji podnosi područnom uredu Zavoda nadležnom prema mjestu njezinog prebivališta, odnosno boravka. Uz zahtjev je osigurana osoba obvezna priložiti uputnicu iz koje je vidljivo da joj ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni zdravstvenu radnik privatne prakse nisu pružili traženu zdravstvenu zaštitu u propisanom roku, te original računa za obavljenu zdravstvenu zaštitu u neugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno kod neugovornoga zdravstvenog radnika privatne prakse.