Zadarskom Gradskom vijeću četiri vijećnika više, na prostoru Zadarske županije 22 manje

Slika korisnika admin
Gradsko vijeće
Ivan JAMIČIĆ

Budu li izmjene i dopune  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi usvojene u obliku u kojem su predložene u nacrtu  kojeg je na svojim internetskim stranicama objavilo Ministarstvo uprave, u predstavničkim tijelima Zadarske  županije bit će, nakon sljedećih lokalnih izbora 22 vijećnika manje. Riječ je o nominalnom broju vijećnika u  gradskim i općinskim vijećima i Županijskoj skupštini kojih bi bilo 463. Nominalni broj vijećnika u predstavničkim tijelima na prostoru Zadarske županije danas je 485, a realno ih ima 495  s obzirom da je deset vijećnika, u cilju ostvarenja prava na  zastupljenost pripadnika  srpske nacionalne manjine,  nakon izbora kooptirano ili  su mandat stekli na dopunskim izborima. Savjetovanje  s zainteresiranom javnosti po  pitanju nacrta ovog zakona  traje do 16. kolovoza.

Manje vijećnika u 17 vijeća

Prema nacrtu zakonskih  izmjena sadašnji nominalni  broj vijećnika zadržala bi  Skupština Zadarske županije koja bi i dalje, osim u  slučaju potrebe za poslijeizbornim kooptiranjem ili za  dopunskim izborima,  brojila  četrdeset i jednog člana. Sadašnji broj od 15 vijećnika  zadržalo bi Gradsko vijeće u  Biogradu na Moru i Općinsko vijeće Gračacu. Broj vijećnika ne bi se promijenio ni  u općinskim vijećima u  općinama Poličnik, Posedarje i Vir u kojima mandate ima  13 vijećnika, kao ni u jedanaesteročlanim vijećima u  općinama Galovac, Pašman,  Škabrnja, Vrsi i Zemunik  Donji, niti u vijećima u  općinama Kolan i Povljana  koja broje devet članova.  Općinsko vijeće u Zemuniku  Donjem danas, doduše, broji  13 članova s obzirom da su na  dopunskim izborima u  srpnju prošle godine mandat  stekla dvojica vijećnika pripadnika srpske manjine, a iz  istog razloga aktualni saziv  Županijske skupštine ima 45  članova.

U 17 gradskih i općinskih  predstavničkih tijela broj vijećnika bio bi smanjen pa bi,  umjesto sadašnjih petnaest,  u gradskim vijećima Nina,  Paga i Obrovca sjedilo 13 vijećnika. Pri tom valja napomenuti kako aktualno obrovačko Gradsko vijeće broji 14  vijećnika što je rezultat kooptiranja vijećnika srpske nacionalne manjine u skladu s  odredbama Ustavnog zakona  o pravima nacionalnih manjina.

Umjesto petnaest, trinaest  bi članova imala i predstavnička tijela u općinama Bibinje, Pakoštane, Preko,  Ražanac, Sukošan i Sv. Filip i  Jakov. Najviše mandata izgubilo bi Općinsko vijeće  Općine Kukljica gdje bi umjesto sadašnjih trinaest bilo  devet vijećnika, dok bi s trinaest  na jedanaest vijećnika  „pala"  vijeća u općinama Kali, Novigrad, Privlaka, Sali i  Starigrad. Predstavnička tijela u općinama Lišane Ostrovičke i Tkon u sljedećem bi  mandatu brojila 9 umjesto  sadašnjih 11 članova.

Benkovcu dva vijećnika više

Gradsko vijeće Zadra imalo bi nominalno četiri vijećnika više, odnosno tri više nego  u aktualnom sazivu s obzirom da je kao dvadeset i osmi  vijećnik kooptiran pripadnik  srpske nacionalne manjine.  Nacrt izmjena i dopuna predviđa da gradovi čiji se broj  stanovnika kreće između  60.000 i 100.000 imaju 31  vijećnika, a po posljednjem  popisu stanovništva Grad  Zadar ima 75.082 stanovnika.

Benkovačko bi Gradsko vijeće bilo povećano za dva člana i imalo bi 17 vijećnika. Za  po dva vijećnika proširila bi  se i općinska vijeća u Polači i  Stankovcima, te bi umjesto  sadašnjih 9 nominalno imala  11 vijećnika. Realno povećanje broja članova vijeća  u Stankovcima bilo bi povećanje za jednog člana s  obzirom da ono nakon dopunskih izborima broji 10 vijećnika. Umjesto sadašnjih  sedam, kojima treba pridodati na dopunskim izborima  izabranog vijećnika iz redova  srpske nacionalne manjine,  Vijeće u Općini Jasenice imalo bi jedanaest članova.

Iz predloženog je lako zaključiti kako je nacrt izmjena  i dopuna Zakona o lokalnoj i  područnoj (regionalnoj) samoupravi usmjeren prema  smanjenju broja vijećnika u  malim općinama koje po  važećem zakonu spadaju u  skupinu do 3.000 stanovnika  i same mogu izabrati koliko  vijećnika žele imati u rasponu od sedam do trinaest.  Upravo zbog toga raspona  moguća je situacija u kojoj  Općinsko vijeće Općine Jasenice, koja  po  popisu stanovništva iz  2011. s 1.402  stanovnika,   broji sedam vijećnika, dok općine s gotovo  dvostruko manje stanovnika  imaju deveteročlana vijeća  što je slučaj u Kolanu i Povljani, jedanaesteročlana vijeća kao Lišane Ostrovičke i  Tkon,  pa čak i ona u kojoj  Općinsko vijeće Općine Kukljica ima 13 vijećnika.

VIŠE U TISKANOM IZDANJU

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno