Zbog prebivališta u drugoj općini Mili Vuliću prekinut mandat

Slika korisnika admin
Velimir BRKIĆ

Općinskom vijećniku Mili Vuliću (HSLS) zbog mjesta prebivalašta u drugoj jedinici lokalne uprave je prekinut mandat u Općinsku vijeću Općine Jasenice. Vijeće koje broji 11 vijećnika (8 HDZ, 2 HSLS, 1 HSP), do imenovanja zamjenika vijećnika iz redova HSLS-a nastavit će rad s 10 vijećnika.

- Kako je vijećnik Mile Vulić tražio da mu materijale za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju na adresu u Zadru predsjednik Vijeća Ante Baričević uputio je prestavku Ministarstvu uprave u Zagrebu za provjerom prebivališta gospodina Vulića, kazao je Martin Baričević (HDZ), načelnik u petom mandatu u kojem HDZ ima apsolutnu vlast.

Shodno Zakonu o prebivalištu Ministarstvo uprave nadzor je prepustilo MUP-u, odnosno Policijskoj upravi zadarskoj. Naime, prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj je osoba trajno nastanjena.

- Mandantna komisija je izvijestila Općinsko vijeće kako je temeljem postupanja MUP-a utvrđeno da vijećniku Mili Vuliću prestaje mandat po sili zakona. Provjerom na kućnoj adresi MUP je utvrdio da vijećnik Vulić nema prebivalište na području Općine Jasenice. Shodno navedenom gospodin Vulić kao stanovnik druge lokalne jedinice ne može obnašati dužnost vijećnika u drugoj lokalnoj jedinici, odnosno u Općini Jasenice, obrazložio je načelnik Baričević.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno

Komentari

Slika korisnika josip1
PU Zadarska je, za mene, pokrenula postupak utvrđivanja prebivališta na temelju zahtjeva predsjednika OV Jasenice Šime Maruna. Radi se o prijavi motiviranoj isključivo lokalnopolitičkim razlozima. I Vama je poznato da vrlo često javno, a i na sjednicama OV-a, upozoravam na razne nepravilnosti u radu kako OV-a tako i načelnika Općine Jasenice. Očito je to jako zasmetalo „načelničića“ pa sve svoje snage usmjerava na pitanje kako se rješiti mene osobno, uspio je nagovoriti svog „predsjednničića“ vijeća da potpiše ovu prijavu. U svom je naumu, moram priznati i uspio – za sada. Moram također reći da je, što se mene osobno tiče, situacija takva da sad imam jednu brigu manje, ali... Svoj rad u OV-u sam nakon izbora za vijećnika shvatio vrlo ozbiljno. Biti općinski vijećnik velika je čast i obaveza i sve svoje intelektualne, a često i materijalne snage sam usmjeravao kako bi se u mom mjestu stanje popravilo, kako bi svi skupa (i „vlast“ i „oporba“) radili na svekolikom boljitku naše općine. Nažalost, za vijećnike vladajućih nemam riječi pohvale, njihov motiv obnašanja ove nadasve odgovorne dužnosti sasvim je drugačiji. Većini je sasvim dovoljno da mjesečno dobiju naknadu od 500 kn, nekima je to malo pa za svoju bezuvjetnu lojalnost traže, pa i dobiju više. Mještani Jasenica to jako dobro znaju, koga kod upitate da potvrdi ovu moju priču to će sigurno učiniti. Primjera ima više, ali ne želim sada o imenima. Na koncu konca nisu ni oni krivi, uzmu što im se daje, a u ova teška vremena treba preživiti. Jedini koji je odgovoran za to stanje je Martin Baričević. On je kreirao takav obrazac ponašanja. Nažalost, jedino na taj način, ostaje već više mandata na vlasti. Nije problem ako je tako samo u općini Jasenice, čini mi se da je to u maloj općini lakše pročitati nego na višem nivou, a da stvar jednako funkcionira i u Jasenicama i u Zagrebu ili bilo kojem drugom mjestu. No da se vratimo na temu. Pitanje prebivališta i sama njegova definicija i način na koji se to utvrđuje je dosta dvojben, što to znači da netko stvarno prebiva na određenoj adresi, da li je to da spava svaki dan na toj adresi, ili možda svaki drugi dan, ili možda jednom tjedno, ili nikako ali da svaki dan otključa vrata spomenute adrese i javi se na 192 da je na adresi prebivališta. Stavarno me zanma kako to policija utvrđuje. Nakon što sam dobio rješenje o odjavi prebivališta sam pitao policijske službenike da mi objasne i nisam dobio odgovor. Odgovor je bio u smislu: Pa prebivalište je tamo gdje živiš. E sad se ja pitam: gdje ja živim, da li u Maslenici gdje sam imao prijavljeno prebivalište ili u Vulića Docu gdje su mi roditelji, ili u Zadru. Po meni su sve te tri adrese ispravne, ali će policija, ako to hoće, utvrditi za bilo koju od njih da stvarno tu ne živim. Naime, kad su vršili provjeru na mojoj adresi u Zadru, nisu me zatekli kod kuće, bio sam u Jasenicama, kad su mi htjeli uručiti rješenje na adresu u Zadru, također me nisu zatekli kod kuće, bio sam u Jasenicama i nakon telefonskog razgovora sam žurio u Zadar i čekao ih da mi rješenje mogu dostaviti. Uvjeren sam, pogotovo nakon ovog mog iskustva, da bi Zakon o prebivalištu pao na ustavnom sudu, zadire u neka osnovna prava građana. Kako bi zaštitio svoja prava podnio sam upravnu tužbu protiv PU Zadarske i očekujem da će se riješiti u moju korist, ali ne očekujem da će presuda doći brzo, a šteta je već načinjena. Vrlo je važno naglasiti da je načelnik Baričević, nakon što je dobio vijest o mojoj odjavi sa adrese u Maslenici organizirao sastanak mandatnog povjerenstava koje je zaključilo da mi po sili zakona prestaje mandat i to prije nego sam se prijavio na adresu u Zadru. Pitam se što bi se dogodilo da sam se prijavio, a sa puno argumenata sam mogao, na drugu adresu u Jasenicama. Pitam se također da li će nakon što policija rješenjem utvrdi da Branko Kutija stvarno ne živi u Benkovcu, mandatno povjerenstvo sabora RH, mom prijatelju Branku uzeti taj mandat, ili će Ministarstvo uprave utvrditi da ne može biti gradonačelnik Benkovca. Isto tako se pitam da li će Ante Župan, nakon što policija rješenjem odjavi njegovo prebivalište u Obrovcu, prestati obnašati dužnost gradonačelnika Obrovca, da li će Grga Šoša i dalje biti predsjednik OV Obrovca. Njih sam uzeo kao primjer, a takvih primjera je jako, jako puno. Mislim da ni oni ni ja sa prebivalištem na prijavljenim adresama ne bi trebali imati problema, no policija je u mom slučaju uvela drugačiji standard. Ako ga se budu nepristrano držali imat će novinari još zanimljivih slučajeva za naslovnicu. Na kraju naglašavam da su moje političke ambicije veće od nivoa Općine Jasenice, već sam se prijavio na adresu u Zadru i uključio u rad lokalnog HSLS-a. Mile Vulić