Na idealnom mjestu za razvoj turizma i održive poljoprivrede

Slika korisnika admin
Autor: 

Općina Pakoštane je 2020. godine jaka teritorijalna jedinica, s visokom kvalitetom života utemeljenom na adekvatnoj društvenoj i komunalnoj infrastrukturi, održivom gospodarenju prirodnim resursima te održivom razvoju poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva. Sve bi to trebalo biti dosegnuto i uz pomoć Programa ukupnog razvoja općine Pakoštane 2016. - 2020., kojim su definirana tri ključna strateška cilja Općine Pakoštane - konkurentno gospodarstvo bazirano na turizmu, poduzetništvu te poljoprivredi i ribarstvu; razvijena komunalna i društvena infrastruktura, te održivo gospodarenje prirodnim resursima i korištenje obnovljivih izvora energije.

Plan je za potrebu Općine Pakoštane izradila tvrtka Idea consulting, a Općinsko ju je vijeće na posljednjoj sjednici i prihvatilo.

- Do sada smo imali niz dokumenata koje smo donosili za pojedine situacije, nekada i zbog obveze postojanja takvih dokumenata, poput studije razvoja Vrane prilikom gradnje Maškovića hana. Sada smo dobili jedan objedinjeni dokument i u njemu jasne smjernice za daljnji napredak Općine, kaže načelnik Milivoj Kurtov.

Položaj općine, između Jadranskog mora i Parka prirode Vransko jezero, zavidan je, a kad se tome pridoda i blizina NP Kornati, NP Plitvička jezera, NP Krka, NP Sjeverni Velebit i NP Paklenica, može se konstatirati kako položaj predstavlja izuzetnu priliku za turističku valorizaciju ovog područja. Obalno područje još uvijek karakterizira turizam koji se bazira samo na ponudi sunca i mora. U današnje vrijeme mijenjaju se preferencije i navike potrošača stoga je taj vid turizma dugoročno neodrživ. Treba kreirati nove proizvode koji se baziraju na kulturnom, povijesnom i prirodnom nasljeđu koje nudi ovo područje, ističe se u strategiji.

Idealni primjer Maškovića hana

Izuzetan primjer turističke valorizacije povijesnog nasljeđa predstavlja projekt obnove Maškovića hana u Vrani, koji spaja povijest, kulturu, gastronomiju i prirodu. Kao što je i bila želja vezira Maškovića, han će nakon dugih 400 godina zaživjeti kao prenoćište, ali i kao interpretacijski centar gdje će se posjetitelji moći upoznati s turskim načinom života te s bogatom poviješću ovoga kraja.

U ovom primjeru moguće je govoriti i o složenom turističkom proizvodu, za koji se može oblikovati posebna izletničke ponude koja spaja posjet Parku prirode Vransko jezero i posjet povijesnom i kulturnom dobru. Maškovića han bi trebao biti nezaobilazna postaja sportskih rekreativaca jer se nalazi u neposrednoj blizini uređene biciklističke staze koja prolazi zaštićenim područjem parka prirode.

Druga velika prilika za turistički razvoj, kojem doduše treba pristupiti na održivim načelima, je Park prirode Vransko jezero, na čijem se području području nalazi biciklistička staza kao savršeno mjesto za rekreaciju žitelja i turista. Staza pruža jedinstveni doživljaj promatranja flore i faune parka kao i povijesnih lokaliteta kojim prolazi ova ruta. Turistička valorizacija Parka prirode Vransko jezero može se ostvariti organiziranjem posebnih sportskih događanja, poput natjecanja u slatkovodnom ribolovu, triatlon utrke, regate te jačanjem ekoturizma.

Kakvoća mora i kvaliteta zraka su u Općini Pakoštane zadovoljavajuće, a razlog tomu je nepostojanje velikih zagađivača. Zagađenje tla je nešto nepovoljnije, a do njega dolazi i uslijed aktivnosti lokalnog stanovništva poput korištenja kemijskih sredstava u poljodjelstvu i nekvalitetnih građevina za smještaj stoke i peradi. Također, uzduž Parka prirode, izvan biciklističke staze, mogu se pronaći velike količine otpada, krutog i teško razgradivog. Općina Pakoštane u suradnji s Parkom prirode trebala bi uložiti više energije u rješavanje ovog problema, sankcioniranjem negativnog ponašanja i promoviranjem prednosti zaštite okoliša.

Imaju proizvode, nemaju tržište

Što se tiče privatnog poduzetništva, prema obliku organizacije u Općini Pakoštane prevladavaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Ratarska proizvodnja na oranicama je najrazvijenija u Vrani, što se pripisuje blizini plodnog Vranskog polja koje je idealno za navedenu proizvodnju.

Veliki problem ratarske proizvodnje je slaba mogućnost plasiranja proizvoda izvan turističke sezone. S obzirom na to da na ovom području nema mnogo otkupnih stanica, postojeće diktiraju pravila za proizvođače, koji su primorani pod nepovoljnim uvjetima davati u otkup proizvode što nerijetko vodi njihovu nezadovoljstvu. Problem se može riješiti udruživanjem proizvođača, što dovodi do jačanja njihove uloge na tržištu.

Maslinarstvo je druga najrazvijenija kultura te su poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem u Dragama i Pakoštanima najviše okrenuta maslinarstvu. Potražnja za maslinovim uljem tijekom turističke sezone raste, stoga maslinari nemaju problema s prodajom proizvoda. Maslinare bi trebalo educirati o mogućnostima trženja proizvoda, s ciljem podizanja cijene i jačanja konkurentnosti poljoprivrednoga gospodarstva.

Kada se promatra uzgoj domaćih životinja, u Općini Pakoštane, kao i u Zadarskoj županiji, najrazvijenije je ovčarstvo. U Općini Pakoštane je na dan 31. 12. 2015. godine registrirano ukupno 1.159 ovaca na ukupno 35 poljoprivrednih gospodarstava.

Kategorija: 
Ocjena: 
Prosječno: 5 (1 glasova)