Trgovački sud postupio nezakonito odbacujući žalbu OTP banke

Slika korisnika admin
Žalba
Autor: 
gortan
gortan

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske poništio je odluku Trgovačkog suda u Zadru, u stečajnom postupku nad tvrtkom Gortan-Zadar d.o.o. u stečaju, te uvažio žalbu OTP banke, priznajući joj tražbinu od 35,6 milijuna kuna, prijavljenu u stečajnom postupku koji se vodi nad ovom tvrtkom.

Sutkinja Trgovačkog suda Ana Markač odbacila je, naime, ovu tražbinu 13. veljače, navodeći kako je Gortan-Zadar, zajedno s Vodoinstalacijom, jamac za kredit kojeg je u tom iznosu OTP banka odobrila 2006. godine trećoj tvrtki, sestrinskoj Gortan-nekretnine d.o.o.. Ova je tvrtka kasnije preimenovana u Garaža Centar, da bi na kraju bila pripojena drugom jamcu iz ove priče, Vodoinstalaciji.

Oprečno mišljenje Visokog trgovačkog suda

- Dakle, stečajni dužnik Gortan-Zadar d.o.o., od preuzimanja obaveze na namirenje tuđeg duga pa do prijave tražbine u ovom postupku, nije niti u jednom trenutku bio osobni dužnik vjerovnika OTP banka Hrvatska d.d. za iznos prijavljene tražbine, navela je sutkinja Markač, no Visoki trgovački sud izrazio je potpuno oprečno mišljenje, donoseći konačnu odluku kako se odluka pobija.

- Donoseći izvan i nakon ispitnog ročišta rješenje o odbačaju prijave te vjerovnikove tražbine, koja je na ispitnom ročištu utvrđena, sud je postupio nezakonito, izvan svojih ovlasti. Uz to, stečajni sudac ne može u stečajnom postupku, kao izvanparničnom postupku ocjenjivati osnovanost prijavljene tražbine. Pritom, pogrešno je pravno stajalište suda da vjerovnik nije osobni vjerovnik stečajnog dužnika. Iz odredbe članka 137. stavak I. Stečajnog zakona proizlazi da tražbina stečajnog vjerovnika prema stečajnom dužniku mora biti imovinskopravna, mora nastati prije otvaranja stečajnog postupka, dužnik za nju mora osobno odgovarati i to (premda se to u navedenoj zakonskoj odredbi izrijekom ne navodi) cjelokupnom svojom imovinom, navodi se u odluci Visokog trgovačkog suda.

Rasprodajom nekretnina na TIZ-u

- Premda u konkretnom predmetu nije otvoren stečaj nad glavnim dužnikom, već nad jamcem, žalbeni sud smatra da vjerovnik mora prijaviti svoju tražbinu i u slučaju stečaja nad jamcem. Konačno, upravo stoga što je stečajni dužnik jamac-platac, radi se o solidarnom jamstvu njega i glavnog dužnika, vjerovnik može zahtijevati ispunjenje obveze ili od jamca platca ili od glavnog dužnika ili od obojice istodobno.

OTP banka je Ugovorom o dugoročnom kreditu od 23. studenog 2007. odobrila trgovačkom društvu GORTAN-NEKRETNINE d.o.o. kredit u kunskoj protuvrijednosti od 6.747.870,31 EUR. Iz ugovora je razvidno da je stečajni dužnik jamac-platac koji se obvezao da preuzima i odgovara za sve obveze korisnika kredita preuzete tim Ugovorom, neograničeno i solidarno, cjelokupnom svojom imovinom, uz trajanje obveze na neodređeno vrijeme. Vjerovnik je svoju tražbinu prema stečajnom dužniku, koja je na dan otvaranja stečajnog postupka iznosila 35.627.676,59 kn, prijavio u stečajnom postupku.

Inače, stečajna sutkinja priznala je na istom ispitnom ročištu OTP banci drugo potraživanje, u visini od 48 milijuna kuna, a ista je već ranije krenula s rasprodajom nekretnina na TIZ-u, temeljem tražbine prvog isplatnog reda i hipoteke na kredit izdan istoj tvrtki.

 JE LI GRAD OSTAO I BEZ CESTA I BEZ 40 MILIJUNA KUNA?

U ukupnom iznosu potraživanja u drugom isplatnom redu od 11 milijuna kuna, priznati su i dugovi prema Gradu Zadru od 11,7 milijuna kuna, te Poreznoj upravi od 31,6 milijuna. Međutim, Gradu Zadru osporena je tražbina od 41,4 milijuna kuna, jer se radi o preračunatom iznosu koji predstavlja objekte komunalne infrastrukture s pripadajućim zemljištem, koje je stečajni dužnik bio u obvezi predati Gradu Zadru u zamjenu za neplaćanje komunalne naknade po Ugovoru od 11. ožujka 2002., a za koje se trenutno vodi spor. U slučaju priznanja tražbine i uspjeha u sporu, Grad Zadar bi ovom tražbinom dobio nepripadajuću imovinsku korist.

Gortan-Zadar d.o.o. bio je dužan Gradu Zadru temeljem sklopljenih ugovora predati u vlasništvo ceste i infrastrukturu, međutim to nije učinjeno, već je vlasništvo nekretnina preneseno na Gortanovog udjeličara Lignum d.d., slijedom čega Gortan-Zadar d.o.o više ne može u parničnom postupku predati u vlasništvo Gradu Zadru. Iz tog razloga odvjetnica Grada Zadra smatra da Grad Zadar protiv Lignuma d.d. te nekretnine ne može dobiti u vlasništvo.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno

Komentari

Slika korisnika malipingo
Komplicirano.