Impressum

Zadarski list

Izadavač
RTD d.o.o. Zadar
Grgura Mrganića 6
23000 ZADAR
urednistvo@zadarskilist.hr

uprava
Šenol Selimović

glavni urednik
Šenol Selimović

urednik/administrator
Viktor Bogut

prodaja oglasnog prostora
023/314-667 023/314-667

Telefaks: 023/314-635

E-mail: rtd@zd.t-com.hr

Žiroračun kod Raiffeissenbank Austria d.d., poslovnica Zadar
2484008-1100403115

ISSN 2584-5802 (Online)     

ISSN 1333-316X (Tisak)