Jedan obrok dnevno za oko tisuću zadarskih osnovaca

Slika korisnika valentinam
U gradskim školama još danas anketa za roditelje
Na subvencioniranu prehranu ove godine vrlo lako bi moglo imati pravo oko 1.500 do 2000 djece. Neki se od njih ipak neće prijaviti u projekt jer smatraju da je to mjera za "sirotinju", ali ona nije osmišljena kao nešto takvo već kao subvencija i pomoć roditeljima. Stvorila se i stigma u društvu o "sirotinjskom obroku", a uopće nije stvar tako, kaže Hajdić
Marin GOSPIĆ
Učenici bi najkasnije oko 15. listopada trebali dobiti subvencionirani školski obrok

U osam zadarskih osnovnih škola kojima je osnivač Grad Zadar (Stanovi, Krune Krstića, Petra Preradovića, Bartula Kašića, Šime Budinića, Šimuna Kožičića - Benje, Smiljevac i Zadarski otoci) u tijeku je  prijava na novi Projekt subvencionirane prehrane (5,47 kn) za školsku  2018./2019. godinu. U rujnu 2017. godine otvoren je poziv Ministarstva  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za dostavu projektnih  prijedloga za projekt "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku  od siromaštva". Taj projekt predstavlja dodanu vrijednost postojećim  nacionalnim programima i nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodana vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece. Iznos potpore po obroku je u visini 5,47 kuna. U  ovaj projekt uključene su sve osnovne škole kojima je Grad Zadar osnivač, osim OŠ Voštarnica koja već ostvaruje subvenciju za prehranu  učenika putem Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

Ovaj projekt se provodi već treću godinu, a financira se iz sredstava  Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Ove godine za ovu namjenu  za područje cijele Republike Hrvatske osigurano je 26 milijuna kuna. Od  toga iznosa Grad Zadar bi u ovoj sezoni mogao povući oko milijun kuna  s obzirom da se povećanjem dohodovnog cenzusa za ostvarivanje prava  na dječji doplatak povećao i broj djece koja ostvaruju pravo i u ovom  segmentu.

Naime, 1. srpnja 2018. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu kojim je dohodovni cenzus za ostvarivanje prava na doplatak za djecu po članu kućanstva povećan na 70 posto proračunske osnovice, tj. 2.328,20 kuna.

Prof. Ivan Hajdić, viši stručni suradnik u gradskom UO za odgoj i školstvo ističe kako se nakon provedenog anketnog istraživanja koje po gradskim školama traje do danas, očekuje povećanje od čak 30 posto više korisnika ove nazovimo je, socijalne mjere koja bi pomogla brojnim obiteljima. Prve godine, ovaj projekt se financirao putem Zaklade "Hrvatska  za djecu" i imao je 369 korisnika, već sljedeće godine povukla su se bespovratna sredstva iz EU putem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te je ovaj vid pomoći ostvarilo 731 dijete.

Pomoć roditeljima, ne "mjera za sirotinju"

Ove godine u Gradu Zadru očekuju oko 1.000 djece korisnika, sudionika u ovom projektu te se nadaju da će im biti odobrena potraživana  sredstva.

- Na subvencioniranu prehranu ove godine vrlo lako bi moglo imati  pravo oko 1.500 do 2000 djece. Neki se od njih ipak neće prijaviti u projekt jer smatraju da je to mjera za "sirotinju", ali ona nije osmišljena kao  nešto takvo već kao subvencija i pomoć roditeljima. Stvorila se i stigma u  društvu o "sirotinjskom obroku", a uopće nije tako. Subvencionirani  obrok je samo jedna velika pomoć obiteljI. Obroke pripremaju djelatnici  školskih kuhinja, a onim školama koje ih nemaju doprema ih putem javne nabave angažirana tvrtka za catering. Nema govora o bilo čemu "sirotinjskom" u ovoj priči. Jednostavno treba iskoristiti svaku pomoć koju  možemo pružiti našoj djeci u njihovom radu, rastu i razvoju. Naime, po  cijeni od 5,47 kuna ne možete omogućiti kuhani obrok, najčešće je to  nekakav sendvič ili pekarski proizvodi. Ipak, postoje europski normativi  koji se moraju poštivati, a zadali su ih nutricionisti, u sastavu tog obroka,  primjerice smanjeni udio soli i sl. Europski projekti ne trpe nečiste papire, zato smo odredili kriterije i dokaze na osnovu kojih se ostvaruje pravo  na ovu pomoć te sve mora biti transparentno, istaknuo je prof. Hajdić.

Kriteriji i dokazi za ostvarivanje ovog prava su jasni. Pravo na subvencioniranu prehranu imaju: djeca iz obitelji koje su korisnici prava na doplatak za djecu - rješenje HZMO o priznavanju prava na doplatak za djecu za 2018. godinu; djeca korisnika zajamčene minimalne naknade ili  druge naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (doplatak za pomoć i  njegu, osobna invalidnina i sl.) - rješenja Centra za socijalnu skrb o ostvarenom pravu; djeca kojoj su jedan ili oba roditelja nezaposleni - potvrda o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; djeca iz  višečlanih obitelji (obitelj s troje i više djece) - rodni listovi djece i potvrde o školovanju; djeca iz jednoroditeljskih obitelji - smrtni list, odluka o  roditeljskoj skrbi; djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi koja se nalaze  na skrbi izvan vlastite obitelji (npr. u udomiteljskoj obitelji) - rješenja o  priznavanju prava u sustavu socijalne skrbi; djeca romske i ostalih nacionalnih manjina - rodni list; djeca s teškoćama u razvoju/težim zdravstvenim teškoćama - rješenja o priznavanju prava u sustavu socijalne  skrbi ili mišljenje relevantnog tijela, nalaz vještačenja te druga dokumentacija koja dokazuje ovaj kriterij te obitelji u kojima su jedan ili oba  roditelja (ili članovi obitelji) osobe s invaliditetom - zdravstvena dokumentacija.

- Roditelji se trebaju obratiti u školu, izraziti interes, ispuniti anketu te  dokumentaciju dostaviti do kraja rujna. Krenuli smo s tom Zakladom  2016. godine, dok je već sljedeće godine to preuzelo Ministarstvo za demografiju. Europski novac se raspoređuje po ministarstvima, a referenti  unutar njih pregledavaju aktualne natječaje i osmišljavaju kako ih plasirati dalje prema lokalnim samoupravama. Tako je prehrana spala pod  ovo ministarstvo. Prošle godine smo za ovaj projekt povukli oko 600.000  kuna. Ukoliko sada prijavim 1.500 djece, za razliku prošlogodišnjeg 731  učenika, te 369 iz 2016. onda bi ukupan iznos bio nekoliko milijuna kuna, a oni imaju određenu financijsku omotnicu koja za cijelu RH iznosi  26 milijuna kuna. Projektni prijedlog im se pošalje i onda ga ocjenjuju.  Realno, računamo na iznos od barem milijun kuna, jer toliko stavimo i u  proračun kojeg radimo na godišnjoj razini, a preklapaju nam se dvije  školske godine. Uvijek balansiramo između našeg financijskog plana i  školskih godina. Grad već treću godinu za redom osigurava za te potrebe  milijun kuna i neovisno o ishodima projekata imamo potrebna sredstva,  odnosno mi financiramo tu prehranu. Ukoliko nešto zapne s projektom,  uskačemo mi, a poslije refundiramo te novce po dobivenim natječajima,  zaključio je prof. Hajdić.

Anketa se u zadarskim školama provodi do danas, dok prikupljene podatke ravnatelji osam zadarskih škola imaju dužnost gradskom UO za  odgoj i školstvo dostaviti do kraja ovog mjeseca. Nakon obrade i provjere  podataka ovaj projekt bi u školama trebao krenuti najkasnije oko 15. listopada.

Kategorija: 
Ocjena: 
Prosječno: 1 (1 glasova)