odjel za komunalne djeatnosti i zastitu okolisa grada zadra