visestruki sahovski prvak u kategoriji slijepih i slabovidnih osoba