potpisi

Ponedjeljak, Lipanj 21, 2010 00:00

Do srijede u ponoć kada istječe rok, valja zadobiti potporu još 22,5 tisuća građana

Sindikalni čelnici rastrčali su se po zemlji, pa tako Ozren Matijašević, predsjednik HUS-a i trenutni koordinator sindikalnih centrala zajedno s Vilimom Ribićem, predsjednikom Matice hrvatskih sindikata obilazi Slavoniju

Srijeda, Lipanj 16, 2010 00:00

Dosad je prikupljeno je 292,5 tisuća potpisa građana protiv izmjene Zakona o radu, ali polako pada euforija građana

hsp_peticija
Subota, Travanj 24, 2010 00:00

HSP-ovci su jučer na Narodnom trgu prikupili 311 potpisa potpore građana njihovim zahtjevima za ocjenu ustavnosti i zakonitosti dijela Statuta Zadarske županije te dijelova Ustavnog zakona o pravim nacionalnih manjina i Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.