minus

maraska2
Nedjelja, Listopad 31, 2010 00:00

Do sada su financijska izvješća Zagrebačkoj burzi podnijeli Borik i Maraska, ovdašnji gotovo tradicionalni gubitaši

Ponedjeljak, Rujan 13, 2010 00:00

Kao što je otprije njavljeno, pred gradskim vijećnicima sutra će se naći rebalans proračuna. Rebalans se predlaže u visini 408,514.341,00 kuna ili 10,33 posto manji od plana za 2010. godinu. Razlog rebalansu su nepovoljna makroekonomska kretanja u prethodnoj godini. Ona su se odrazila na smanjenje prihoda proračuna Grada Zadra za 2009. godinu u odnosu na planirane. Ista tendencija nastavljena je i u prvom polugodištu 2010. godine.

Petak, Lipanj 4, 2010 00:00

Na sjednici je usvojeno i uvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju za poslovanju Grada Benkovca u 2009. godini s kojim je dogradonačelnik Erstić izuzetno zadovoljan