ribarstvo

incuni6
Petak, Prosinac 30, 2011 00:00

Nažalost, velike ulove je pratila loša struktura ulovljene ribe te niske prosječne otkupne cijene. Mnogi plivaričari, unatoč rekordnom ukupnom ulovu male plave ribe, ne bilježe i rekordne prihode. Štoviše, dio brodova, pogotovo onih koji nisu osigurali plasman ribe kod uzgajivača tuna, našao se i u ozbiljnijim problemima

srdela
Subota, Lipanj 18, 2011 00:00

Smanjen je i ulov i uzgoj ribe u vremenu nakon što su mnogi ribari ulaganjima povećali i osnažili plovila i opremu te bili jako kreditno zaduženi

Subota, Lipanj 18, 2011 00:00

Ako mi ne budemo mogli dokazati Europi da ribolov provodimo na održivi način, mi ćemo imati značajan problem u branjenju bilo kojeg alata, morat ćemo kod donošenje bilo koje odluke prihvatiti njihova pravila i nema nas. S druge strane kad imamo svoje podatke o monitoringu, ulovu iz kojih možemo tvrditi da je stanje kod nas održivo, onda imamo argumente za izuzeća od pravila u Mediteranui, kaže načelnik Odjela za ribarstvo HPK Lav Bavčević

Ponedjeljak, Svibanj 9, 2011 00:00

Ribarstvo je tradicionalna djelatnost naše obale i otoka i izvor egzistencije za veliki dio obalnog i otočnog stanovništva. Gospodarski ribolov u Zadarskoj županiji obavlja više od 50 tvrtki koje u ukupnoj proizvodnji u Hrvatskoj sudjeluju sa 50 posto ulova sitne plave ribe i inćuna, istaknuo je župan Zrilić

Petak, Ožujak 18, 2011 00:00

Hrvatski pregovarači još se nastoje izboriti da se na istarske koćare pravila EU-a ne primjenjuju barem pet godina nakon ulaska u Uniju i da oni i dalje smiju koćariti na udaljenostima manjima od tri nautičke milje od obale

ribarica
Srijeda, Srpanj 28, 2010 00:00

Ovaj Pravilnik je neprihvatljiv i neprovediv za ribare. Naime, kad su ribari na moru u lovu, oni nemaju radnog vremena, rade koliko je potrebno. Radno vrijeme ribara se ne može propisati jer ovisi o ribi, ulovu, vremenskim prilikama, lovostaju, objašnjava Fabijanić

lamjana_ribarska luka_kali
Utorak, Srpanj 27, 2010 00:00

U tijeku je javni natječaj za izvođača projektne dokumentacije za luku. Dosad je natječajnu dokumentaciju preuzelo sedam pravnih osoba, a javno otvaranje ponuda predviđeno je za 23. kolovoza 2010. godine, informirao nas je kaljski načelnik Tino Vidov

vodopija dalmar
Subota, Ožujak 13, 2010 00:00

Centralna država mora prepoznati uzgoj ribe kao jedinu mogućnost koja na otocima nudi cjelogodišnje zaposlenje. Hrvatski uzgajivači ribe plaćaju najveće koncesije u cijeloj Europi. Za skupe koncesije praktično ne dobivamo ništa, samo more koje je već bilo tu. Minimum minimuma bio bi da nam osiguraju privezišta za brodove, kaže direktor Dalmara Joško Vodopija

sime kosor
Četvrtak, Ožujak 11, 2010 00:00

EU želi aktivnog ribara učlanjenog u instituciju organizacije proizvođača. Riječ je o instituciji sličnoj zadruzi čiji je glavni zadatak biti aktivan partner Vladi, a sve radi pametnog gospodarenja nacionalnim bogatstvom sitne plave ribe. Važno je postići kontroliran ulov koji će biti dostatan za normalno poslovanje ribara te ujedno da se taj ulov na tržištu pravilno valorizira, kaže Kosor

Stranice